23948sdkhjf

Her findes det største måleområde inden for vakuumkalibrering i Danmark

| Medlemsnyhed | Indrykket af FORCE Technology

Vakuumkalibrering fra atmosfærisk tryk og ned til 10μ Pa gør laboratoriet hos FORCE Technology i Brøndby til det eneste i landet, der kan udføre kalibrering i området fra atmosfærisk tryk ned til høj vakuum.

Måleområde på niveau med førende udenlandske kalibreringslaboratorier
I januar 2018 blev vakuumlaboratoriet hos FORCE Technology akkrediteret af DANAK på det udvidede måleområde inden for vakuum, hvilket nu omfatter et absolut tryk fra 10μPa til atmosfærisk tryk, med en usikkerhed ned til 6μPa.

Måleområdet er i sig selv unikt i landet, men akkrediteringen gør, at laboratoriet i Brøndby også kommer på niveau med udenlandske referencelaboratorier og med direkte sporbarhed til den internationale primærnormal inden for vakuum i Tyskland.

Unik national kompetence
Udvidelsen og akkrediteringen skaber dermed en unik national kompetence, som styrker den danske viden på området, fagligt som kommercielt – og det kommer især den danske industri til gavn.

Fagligt kan Danmark nu imødekomme en stigende efterspørgsel på viden på vakuumområdet og videregive denne viden til især medicinal- og fødevareindustrien, der har et stort behov for kalibrerede vakuummålere, men også uddannelsesinstitutioner, fremstillingsindustrien mfl.

Dertil bliver det også nemmere og hurtigere at kalibrere vakuummålere og -arbejdsnormaler, da det kan ske inden for landets grænser, mod de tidligere skulle sendes ud af landet til f.eks. Tyskland eller Sverige.

Vakuum er i høj kurs i medicinal- og fødevareindustrien
Vakuummålere bruges oftest i forbindelse med frysetørringsprocesser.

Ved en frysetørringsproces udsættes f.eks. medicinkomponenter eller fødevarer for meget lavt tryk i et frysetørringskabinet, så der dannes vakuum, og vandet trækkes ud fra produktet. Dermed omdannes produktet til en meget tør tilstand og med mulighed for pulverisering til bl.a. medicinbrug.

I en frysetørringsproces er det derfor nødvendigt at kunne styre trykket med vakuummålere præcist, så produkterne frysetørres korrekt, hvilket kræver kalibrererede og nulstillede vakuummålere. Og da mange frysetørringsprocesser foregår ved højt vakuum, er udvidelsen af måleområdet en kærkommen udvikling, da vakuummålere nu kan kalibreres under de betingelser, de benyttes i på laboratorier i industrien.

Kurt Jørgensen, ansvarlig for metrologi hos Pharma virksomheden Chr. Hansen fortæller om udvidelsen: ” Det nye måleudstyr på vakuum hos FORCE Technology giver os større sikkerhed for en høj nøjagtighed i kalibreringsprocessen af vores vakuummålere og dermed en højere sikkerhed for præcision i vores produktionsprocesser. Dertil øger det fleksibiliteten i vores opgaveløsning, at vi kan få kalibreret målerne lokalt, da ekspeditionstiden dermed kan holdes nede.

Vakuumkalibrering i praksis
Kalibrering af vakuum foregår i en opstilling, der består af et vakuumkammer, en række målere, pumper til evakuering af kammer og gassystem til øgning af tryk i kammeret.

På vakuumkammeret monteres reference vakuummålere til måling af vakuum/absoluttryk. Kalibrering sker ved, at en vakuummåler kalibreres samtidigt med en eller flere referencemålere, hvis måleområder matcher hinanden, så man opnår den laveste usikkerhed. Ved kalibreringen sammenlignes visningen på den testede vakuummåler med visningen på referencemålerne.

I FORCE Technologys vakuumkammer er der i alt 12 tilslutningsmuligheder, hvor de 8 kan tilsluttes vakuummålere. Kalibreringen foregår stigende ved at tilføje tryk til kammeret med rent nitrogen. Metoden er enten øge trykket ved at tilføje netop den gasmængde, der er nødvendig for at nå et kalibreringspunkt eller at kontrollere flowet, så trykket i kammeret bliver stationært ved et ønsket kalibreringspunkt.

Valg af metode bestemmes af måleområdet, dvs. om man arbejder i hhv. grov og medium vakuum eller i høj vakuum.

Ønsker du at blive klogere på vakuumkalibrering? Kontakt os – vi vil meget gerne fortælle mere.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
FORCE Technology

Park Allé 345
2605 Brøndby
Danmark
FORCE  Technology

Send til en kollega

0.167