23948sdkhjf

Stor cabotage-ståhej for næsten ingenting

Hvordan kan logistik- og transportsektoren bedst udnytte den svage vækst i branchen? Det spørgsmål stiller administrerende direktør i Danske Speditører Martin Aabak
V-regeringen vil skære i cabotage-kontrollen og i stedet bruge pengene på andre politi-aktiviteter. Det er godt. De tørre tal viser nemlig, at omfanget af ulovligheder på cabotageområdet har været ganske beskedent.

Det gode ved den hidtil meget omfattende kontrol er, at vi nu har en klar og utvetydig dokumentation af, hvad der er op og ned i den ofte meget skingre offentlige diskussion om udenlandske vognmænds ulovlige kørsel i Danmark og påståede social dumping på transportområdet.

Nu må myter og fordomme blive afløst af sund omtanke og fakta.

Det kedelige ved den store kontrolindsats er, at der er spildt enorme ressourcer på noget, der aldrig har haft karakter af andet og mere end et spøgelse ved højlys dag. Det har været brugt som skræmmebillede, og det har haft betydelig negativ effekt på den offentlige debat om transport og logistik.

Det kan vi forhåbentlig lægge bag os nu, hvor fakta er kommet på bordet, og efter at regeringen har meldt så klart ud.

Ingenting at komme efter
Justitsministeriet har oplyst til Folketinget, at selv om der år efter år er blevet kontrolleret stadig flere udenlandske lastbiler, er antallet af overtrædelser faldende.

I en seks måneders periode i 2013 kontrollerede politiet 2.430 lastbiler, og det medførte 56 anmeldelser for ulovlig cabotage.

Det skal bemærkes, at overtrædelserne ikke kun dækkede over ulovlig cabotagekørsel, men også små fejl i dokumentationen, som eksempelvis manglende angivelse af varernes bruttovægt.

Nu har vi fået dokumenteret, at der stort set ingenting er at komme efter, og så vækker det besynderligt nok vrede visse steder, at regeringen tager den eneste logiske og ansvarlige konsekvens af det.

Det har jeg svært ved at se skyggen af fornuft i!

De politiske interessenter, der i sin tid kæmpede for den forholdsvis massive cabotagekontrol, vil nu sikkert sige, at den omfattende kontrol har haft en forebyggende effekt. Den påstand er svær at modbevise.

Jeg er nu alligevel af den opfattelse, at ulovlig carbotagekørsel i Danmark aldrig har haft et omfang, der står i rimeligt forhold til den meget massive kampagne, der er blevet sat ind mod udenlandsk arbejdskraft.

Cabotage-kortet er blevet spillet flittigt i et politisk spil, der nu forhåbentlig nærmer sig sin afslutning.

Vi skal se fremad
”Bedre sent end aldrig” vil jeg for det første sige om regeringens erkendelse.

Vi er bestemt ikke imod kontrol. Kontrol skal blot doseres og gennemføres med omtanke og med skyldig respekt for, at samfundets begrænsede midler skal anvendes dér, hvor det giver mest mening.

Når det er sagt, vil jeg for det andet komme med et fromt håb om, at vi nu langt om længe kan starte en debat om det, der virkelig betyder noget for transportbranchen og vores kunder i industrien.

Lad os benytte os af, at den meget skingre tone og de mange udokumenterede myter om udenlandsk transportarbejdskraft i Danmark nu er ved at blive afløst af en åben, fordomsfri og konstruktiv diskussion om udbud og efterspørgsel på transportmarkedet.

Fortidens grænsebomme og nationalromantik hører netop fortiden til. Nu handler det om at se fremad til gavn for vækst, produktivitet og beskæftigelse.

Lad os tænke stort og modigt. EU’s indre marked er kommet for at blive. Sådan er det.

Branchen er på ret køl
For det tredje vil jeg glæde mig over, at afblæsningen af hysteriet om hvem, der skal klare fremtidens stigende transportefterspørgsel, kommer på et tidspunkt, hvor vi fornemmer en stabil stigende transportefterspørgsel.

Det fremgår af Transportmagasinets netop offentliggjorte Top 100-analyse, der bygger på 2014-tal for bruttoavance og nettoresultat.

Samlet er bruttoresultatet i Danmarks 100 største transportvirksomheder steget 2 procent i 2014 i forhold til året før. Nettoresultat er steget med 1 procent, beskæftigelsen er steget med 0,8 procent.

Det er ganske pænt, men ikke prangende!

Af gode grunde er 2015-tallene ikke på plads. Men efter min bedste vurdering giver den aktuelle stigning i efterspørgslen efter lastbiler og varebiler et fingerpeg om, at transportbranchen samlet set har positive forventninger til den fremtidige efterspørgsel hos kunderne i industrien.

I 2008 forudså vores branche den økonomiske krises ankomst, 6-8 måneder inden finanskrisen for alvor satte ind i det sene efterår 2008.

Nu tolker vi den stabile, men beskedne fremgang i transportsektoren gennem et par år et forsigtigt forvarsel om, at opsvinget formentlig er på vej.

Hvornår og hvordan det vil vise sig, er stadig lidt usikkert.

Opsvinget skal udnyttes
Derfor vil jeg stille nødvendige og måske lidt ubekvemme spørgsmål: Er vi parate til at få det maksimale ud af et egentligt opsving?

Er et opsving entydigt godt og uden iboende problemer?

Mit svar er et rungende nej til begge spørgsmål.

Den stigende økonomiske aktivitet og den deraf følgende fremgang i trafikmængderne kan resultere i flaskehalse, som vil kunne lægge en dæmper på den spirende vækst.

I den nuværende situation skal vi være meget opmærksomme på faktiske og potentielle flaskehalse i form af:

- manglende og nedslidt infrastruktur
- grænsekontrol og toldsystemer, der forsinker vareudvekslingen
- utilstrækkelig kapacitet
- manglende politisk vilje

Vi savner offensive bud på, hvordan vi udvikler logistik- og transportbranchen mest hensigtsmæssigt i den nuværende situation med svag og stabil vækst.

Den diskussion er langt mere offensiv og fremadrettet end den om, hvordan vi beskytter os mod udenlandsk transportarbejdskraft i en situation, hvor selv fagbevægelsen advarer om udsigten til en på lidt længere sigt alvorlig mangel på danske chauffører!

Kilde: Danske Speditører

Artiklen er en del af temaet Debat.

Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.297