23948sdkhjf

Her er de nye regler for varebiler

Fra 1. juli 2019 er varebiler omfattet af godskørselsloven. Vognmænd, chauffører og transportledere skal opfylde nye krav, hvis de skal køre med gods i deres varebiler

Fra den 1. juli 2019 vil varebiler med totalvægt mellem 2,0 og 3,5 ton, og som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. kolli, være omfattet af godskørselsloven.

Det betyder nye krav til varebilsvognmændene og til de chauffører, der kører varebil. De skal opfylde nogle tilladelseskrav og nogle uddannelseskrav.

Det er dog ikke alle førere af varebiler, der bliver berørt af de nye regler. De nye krav afhænger af, om man kører "firmakørsel" eller "godskørsel for fremmed regning". Håndværkere, mekanikere, servicefolk og andre, der kun kører med eget gods, går fri.

For vognmanden
Kort fortalt betyder de nye regler, at både vognmanden og transportlederen skal have gennemført og bestået en varebilsvognmandsuddannelse. Eksisterende lastbilvognmænd kan under visse betingelser blive fritaget fra uddannelsen

Vognmænd skal også have en varebilstilladelse. Den kræves kun for vognmandsvirksomheder, der er etableret på dansk område

Ansøgninger om tilladelse skal sendes digitalt til Færdselsstyrelsen via Virk.dk

Vognmandsvirksomheder skal have en egenkapital på mindst 13.500 kroner for den første varebilstilladelse og 6.750 kroner for hver yderligere tilladelse. Der skal foreligge en tilladelse for hver varebil, der køres med.

Det er også et krav, at transportlederen i virksomheden skal være aflønnet. Det kan for eksempel ikke være et familiemedlem, som arbejder ulønnet.

For varebilschaufføren
En varebilschauffør skal have gennemført og bestået en grund- eller efteruddannelse som varebilschauffør. Man skal have et uddannelsesbevis, som skal medbringes under kørslen.

Chauffører som allerede har et blåt chaufføruddannelsesbevis (CUB), skal blot medbringe det under kørsel i varebil og ikke foretage sig mere i forbindelse med de nye regler

For skolerne
I forbindelse med, at der oprettes en varebilsuddannelse, skal skoler og andre udbydere af varebilsuddannelser godkendes af Færdselsstyrelsen.

I øvrigt er Færdselsstyrelsen den myndighed, man skal kontakte, hvis man har yderligere spørgsmål til de nye regler for varebiler som vognmand eller chauffør.

Sanktioner og bøder
Færdselsstyrelsen kan tilbagekalde en varebilstilladelse, hvis tilladelsesindehaveren ikke længere opfylder betingelserne for at have tilladelsen, eller hvis tilladelsesindehaveren groft eller gentagne gange overtræder reglerne i følgende bestemmelser:

  • Godskørselsloven eller forskrifter udstedt i medfør af loven
  • Færdselslovgivningen om hastighed, kørsel uden kørekort, køretøjers indretning, udstyr og tilbehør, anbringelse af gods, transport af farligt gods og køretøjers største tilladte totalvægt
  • Lovgivningen om euforiserende stoffer eller narkotikahandel
  • Miljølovgivningen om beskyttelse af jord og grund- og overfladevand og om frembringelse, opbevaring, behandling eller bortskaffelse af affald
  • Skatte- og afgiftslovgivningen
  • Lovgivningen om beskyttelse af dyr under transport
  • Lovgivningen om menneskesmugling eller menneskehandel

Chaufførens overtrædelser
En varebilstilladelse kan også tilbagekaldes, hvis en ansat i virksomheden for eksempel en chauffør groft eller gentagne gange overtræder bestemmelserne.

Endelig kan en varebilstilladelse tilbagekaldes, hvis tilladelsesindehaveren har betydelig forfalden gæld til det offentlige. Betydelig gæld er et beløb i størrelsesordenen 100.000 kroner og derover.

Det er politiet, der skal holde kontrol med varebilschaufførerne.

Chaufføren skal altid medbringe sit uddannelsesbevis under kørslen. Han skal kunne forevise det på politiets anmodning. Man kan få en bøde, hvis man ikke har beviset med.

Er man blevet fritaget for at gennemføre den grundlæggende kvalifikationsuddannelse, skal man medbringe Færdselsstyrelsens godkendelse af fritagelsen under kørslen.

En godkendelse som transportleder af en virksomhed kan tilbagekaldes efter samme regler som en varebilstilladelse.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.109