23948sdkhjf

Transportminister må gå balancegang

For Danmarks nye transportminister, Benny Engelbrecht (S), er det vigtigt, at han kan balancere mellem S-regeringens løfte om grøn transport og den tidligere regerings ønske om mere asfalt.

En af de første store opgaver for Engelbrecht bliver at forhandle en ny aftale om infrastruktur på plads i folketinget.

En transportaftale med bred politisk opbakning skal både rumme Venstres og Enhedslistens ønsker og krav. Spørgsmålet er derfor, om det kan lade sig gøre at lave én infrastrukturaftale - eller om der skal laves to forskellige aftaler.

Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) opfordrer den ny minister til et bredt samarbejde, hvor de forskellige aftaler opdateres og samles i én aftale. Danmark er for lille til flere forligskredse, mener Venstre-manden.

På modsatte fløj er Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested så meget imod vejprojekter, at han regner med, at der bliver to forskellige aftaler. Den ene forligkreds ene uden Enhedslisten vil tage sig af flere veje, mens den anden vil fortsætte togfondsaftalen og forliget om billigere og bedre kollektiv trafik.

Forsigtig minister
Transportminister Benny Engelbrecht er forsigtig i sine udtalelser. Hans generelle svar er, at han først skal sætte sig ind i sagen og vil vende tilbage, når han har dannet sig et overblik efter samtaler med ordførerne.

Benny Engelbrecht var inden en kort karriere som skatteminister 2014-2015 formand for Folketingets trafikudvalg 2011-2014.

Her lærte han at respektere de forskellige geografiske hensyn. Han advarer mod at gøre transportforlig til ideologiske kamppladser, som der har været tendens til de senere år.

- Jeg har en pragmatisk tilgang og håber at lave langsigtede, brede løsninger, erklærer Benny Engelbrecht over for Transportmagasinet.

V: Flere veje til grønne biler
Kristian Pihl Lorentzen ønsker en bred politisk aftale om omstilling til grøn transport for de enkelte transportformer, herunder for personbiler, busser, lastvogne, skibe og fly. Tilgangen skal være teknologineutral og omkostningseffektiv. Det skal tillige være i et tempo, hvor borgere, virksomheder og skatteydere ikke får store økonomiske tab.

Imidlertid kræver Venstre, at Togfondens fase 2 skrinlægges - især jernbanebroen over Vejle Fjord - til fordel for opgradering af vejnettet.

EL holder fast i togfond
Henning Hyllested kan ikke se stor forskel på blå bloks infrastruktur-aftale fra den 13. marts og Socialdemokratiets udspil om infrastruktur i januar.

- Det er problematisk i forhold til vores fælles forståelse med den nye socialdemokratiske regering, hvor vægten skal lægges på kollektiv trafik og cyklisme. En ny infrastrukturaftale skal vægtes i forhold til klima og miljø. Asfalt og veje er problematiske i det forhold, siger Hyllested.

- Vi kommer ikke til at æde de mange vejprojekter, som også ligger i socialdemokraternes plan fra januar.

- Hvis ikke socialdemokraterne er villige til at opgive deres utrolig mange vejplaner, vil vi insistere på, at der bliver to forlig: et tager sig af vejene, et andet forlig om kollektiv trafik inklusiv togfonden.dk.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Redaktionen anbefaler

Send til en kollega

0.078