23948sdkhjf

Analyse: Panalpina giver DSV mere vokseværk

DSV Panalpina har med markante stigninger hvert år de seneste fem år næsten fordoblet deres omsætning, og det seneste år er ingen undtagelse. Ligeledes stiger driftsresultatet i 2019, men bundlinjen tager et mindre fald i DSV’s seneste årsrapport.

Toplinjen vokser med 15,6 mia. kr. i 2019 hos DSV Panalpina, hvilket svarer til en stigning på 20 procent. Transportgiganten påpeger, at opkøbet af Panalpina i august sidste år påvirker udviklingen i omsætningen positivt.

Selvom omsætningen vokser markant, formår DSV at hæve overskudsgraden en smule til 7 procent, og det skyldes, at transportvirksomheden forøger driftsresultatet med et tilsvarende niveau. Driftsindtjeningen forbedres nemlig med 22 procent til at udgøre 6,7 mia. kr.

Af årsrapporten fremgår det dog også, at bundlinjen ikke følger med udviklingen, idet indtjeningen falder med 4 procent - en nedgang på 200 mio. kr.

Tilbagegangen i indtjeningen skyldes reguleringer i valutakurser og implementering af bestemmelserne i den nye regnskabsstandard IFRS 16. Omkostninger i forbindelse med opkøbet af Panalpina påvirker også bundlinjen negativt.

Air & Sea løfter omsætningen

Dykker man ned i DSV Panalpinas tre divisioner, Air & Sea, Road og Solutions, er det tydeligt, at det er Air & Sea-divisionen, der trækker fremgangen i omsætningen. Divisionen hæver omsætningen med 38 procent, hvor Road forøger omsætningen med 1 procent og Solutions med 8 procent.

Air & Seas fremgang i omsætningen udgør 14,2 mia. kr. DSV estimerer, at Panalpina bidrager med 12,6 mia. kr. til fremgangen i divisionen.

Det er da også Air & Sea-divisionen, der - ud fra omsætningen - er den største division. Selvom divisionens omsætning udgør over halvdelen af den samlede omsætning, er det fortsat Solutions, der har flest fuldtidsansatte med knap 23.000 årsværk.

Integrationen af Panalpina

Opkøbet af Panalpina blev afsluttet den 19. august 2019, og fra samme dag blev selskabet inkluderet i det konsoliderede regnskab for DSV Panalpina, hvorfra det har været muligt at måle nogle af synergieffekterne af integrationen.

Især omsætningen stiger som følger af integrationen af Panalpina. Det anslås, at Panalpina bidrager med en omsætning på 13,4 mia. kr. i perioden, hvor størstedelen netop tilskrives Air & Sea-divisionen.

Integrationen af Panalpina fortsætter i 2020 og er en anelse foran tidsplanen, hvor det vurderes, at mere end 90 procent af volumen fra Panalpina er overført til DSV’s IT-platforme, mens synergieffekter ved besparelser forventes at have fuld indvirkning i 2021.

Yderligere forventer transportmastodonten, at omsætningen løftes til 120 mia. kr.

2020 tegner godt

Effekterne ved opkøbet af Panalpina bærer fortsat frugt i første halvår af 2020. Omsætningen stiger med 41 procent til at udgøre 56,1 mia. kr. mod 40,1 mia. kr. i første halvår af 2019.

Det er især Air & Sea, der løfter omsætningen, idet divisionens omsætningsfremgang er på 16,7 mia. kr. Samtidig stiger omsætningen med 0,5 mia. kr. i Solutions, mens det omvendt falder i Road-delen med 1 mia. kr.

Konsekvenser ved Covid-19

Selvom omsætningen er vokset markant i første halvår af 2020, har Covid-19 haft sin indflydelse på udviklingen. DSV Panalpina pointerer, at pandemien sætter sine spor i aktivitetsniveauet i især Road-delen.

Dette påvirker også driftsresultatet i første halvår af 2020. For selvom driftsresultatet samlet set vokser, falder driftsindtjeningen i både Road og Solutions på grund af lavere aktivitet grundet Corona. Den samlede fremgang skyldes besparelser og positiv påvirkning af Panalpina-integrationen i Air & Sea-divisionen.

En del af besparelserne er foretaget på medarbejderområdet. Antallet af fuldtidsansatte ved udgangen af første halvår 2020 udgør 53.400 medarbejdere mod 61.200 medarbejdere ved udgangen af 2019. Det svarer til nedskæringer på 13 procent i perioden.

FAKTA

* Air & Sea-divisionen bidrager med 14,2 mia. kr. ud af de 15,6 mia. kr., som omsætningen vokser med i 2019. Det er primært aktiviteten fra det tidligere Panalpina, som kan tilskrives fremgangen.

* Driftsresultatet forbedres med 22%, og overskudsgraden udgør 7%.

* Bundlinjen falder med 4%. Det skyldes blandet andet omkostninger ved integration af Panalpina.

* Omsætningen vokser samlet set med 41% i første halvår af 2020 sammenholdt samme periode i 2019.

Artiklen er en del af temaet Transportbranchens Top 2020.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.141