23948sdkhjf

Nu udvides E45 Vejle – Skanderborg

Folketinget har tredjebehandlet en anlægslov, som blandt andet omfatter den kommende udbygning af motorvejen E45 Vejle – Skanderborg

Nu kan udvidelsen af den Østjyske Motorvej for alvor gå i gang. Folketinget har netop tredjebehandlet en anlægslov, som blandt andet omfatter den kommende udbygning af motorvejen E45 mellem Vejle og Skanderborg.

- Det er et kæmpeprojekt, som vi lige nu er i gang med at forberede, og det har derfor også været vigtigt at få vedtaget anlægsloven fra politisk side, siger senior projektleder John Kjærsgaard fra Vejdirektoratet.

- Nu har vi alt på plads, så vi kan tage fat på næste fase og udarbejde den endelige detailprojektering.

Udbygningsarbejdet forventes at være gennemført ved udgangen af 2026, hvorefter alle seks spor kan tages i brug. I 2027 vil der blive udlagt slidlag og gennemført andre færdiggørelsesarbejder.

Informationsmøde onsdag den 15. juni

Vejdirektoratet holder et informationsmøde onsdag den 15. juni i Forum Horsens, hvor Vejdirektoratets medarbejdere præsenterer projektet, tidsplanen, og hvad der helt konkret skal ske på strækningen fremadrettet.

Som en del af gennemgangen af projektet vil der være en orientering om støj, og hvad der findes af støjreducerende tiltag.

- Det er vigtigt for os, at vi kommer godt fra start og har en god dialog med projektets naboer. Derfor har vi sat en del ressourcer ind på at være åbne og tilgængelige for alle, som er interesserede i den kommende udbygning, både med et større informationsmøde og de efterfølgende nabomøder, siger John Kjærsgaard.

Geotekniske undersøgelser

Som en del af projekteringsarbejdet udfører geoteknikere boreundersøgelser langs strækningen, hvor motorvejen bliver udbygget.

Ved at bore ned og tage jordbundsprøver opnår man et mere detaljeret billede af omgivelserne og det underlag, der skal arbejdes med i anlægsprojektet. De geotekniske undersøgelser begynder mandag den 23. maj på den sydlige del af strækningen, og arbejdet vil stå på den kommende tid.

Derudover vil de tre museer Vejle Museerne, Horsens Museum og Skanderborg Museum tage fat på arkæologiske undersøgelser på strækningen efter sommerferien. De undersøgelser skal blandt andet afdække, om der er levn fra fortiden gemt i området, som skal undersøges nærmere, udgraves og måske bringes til et af museerne, før motorvejen kan blive udbygget.

Ændringer ved Horsens S og N

Rampeanlæggene ved Horsens Syd og Nord vil frem mod sommeren blive udbygget, så kødannelser på ramperne og ned på motorvejen bliver minimeret.

Ved begge rampeanlæg etableres signalregulering og belysning. Ved Horsens Nord har Folketinget midler fra Land og By-puljen til etableringen. Løsningerne er midlertidige, da en større ombygning af begge rampeanlæg indgår i selve anlægsprojektet.

- Selvom vi kommer til at lave flere ændringer senere i anlægsfasen, så vil det her hjælpe på trafikforholdene ved begge tilslutningsanlæg nærmest øjeblikkeligt, og derfor udfører vi det arbejde allerede nu, siger John Kjærsgaard.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.329