23948sdkhjf

Færre varebiler underkastes kontrol

Nederlag for regeringen, at grænsen for godstilladelser forhøjes til 2500 kg

Færre varebiler omfattes af kravet om en godskørselstilladelse. Vægtgrænsen for tilladelsesbiler hæves fra 2.000 kg til 2.500 kg. Det blev vedtaget ved lov i en usædvanlig manøvre, hvor regeringen endte med at stemme nej sit eget lovforslag den 10. maj.

Først meddelte transportminister Trine Bramsen (S), at hun trak lovforslaget tilbage. Imidlertid røg flere hænder i vejret, da folketingsformand Henrik Dam Kristensen (S) spurgte, om nogen ønskede at opretholde lovforslaget.

Han fik først øje på Kristian Pihl Lorentzen (V), der dermed fik æren for at sikre, at forslaget om en højere vægtgrænse kom til tredjebehandling. Det er første gang i mere end en snes år, at oppositionen på den måde opretholder et lovforslag fra regeringen.

11 kg-reglen i arbejdsgruppe

Det blev vedtaget af de blå partier og Det radikale Venstre, mens S-regeringen, SF, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne stemte imod.

I forvejen var ophævelsen af 11 kg-reglen taget ud af lovforslaget, fordi de samme partier ville nedstemme det. Trine Bramsen inviterer i stedet brancheorganisationer til en arbejdsgruppe om varebilschaufførers arbejdsvilkår

Chaufførmangel og dumping

-11 kg-reglen er et værn mod et omfattende reguleringsregime. Desuden kan det være med til at forstærke den akutte mangel på chauffører, hvis man afskaffer 11 kg-reglen, sagde transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V), som trak det længste strå til glæde for småtingskørsel bl.a. med aviser, pizzaer og små pakker.

- Det er en forringelse af kampen mod social dumping, svarede transportordfører Henning Hyllested (EL).

Minister arm i arm med DTL

Transportminister Trine Bramsen har dog ikke opgivet at få streget 11 kg-reglen fra godskørselsloven, lod hun forstå på DTL's generalforsamling i sidste måned.

-Vognmænd og chauffører får bedre og mere lige vilkår, hvis den bliver afskaffet. Jeg håber, I vil blive ved med at lægge det politiske pres for, at vi kan komme i mål. Vi må stå sammen og arbejde sammen om at få ændret reglen. Vi ved, at dele af branchen spekulerer i at omgå reglen, erklærede Trine Bramsen ifølge DTL's referat.

Væggrænse i bytte for pakkereglen

Den højere vægtgrænse var tænkt som en politisk modydelse, når undtagelsen for pakker under 11 kg blev fjernet. Fragt med småpakker er undtaget fra kravet om tilladelse.

"Formålet med ændringen er at sikre en mere effektiv håndhævelse af reglerne samt en bedre mulighed for branchen til at efterleve reglerne," hed det i det oprindelige lovforslag fra daværende transportminister Benny Engelbrecht.

2500 kg er den nedre EU-grænse for international godskørsel i varebiler.

Transportministeriet skriver selv, at antallet af omfattede varebiler op til 3.500 kg er uvist.

1. januar 2023

Den højere vægtgrænse på 2.500 kg gælder fra 1. januar 2023 og vedrører varebiler, der fragter gods for fremmed regning.

Det kræver en godskørselstilladelse (Lex Varebil), som dog ikke er så omfattende som for lastbiler. Det afspejles i, at en lastbilvognmand ikke skal have den særlig uddannelse i varebilsfragt, for vognmandskurset giver også adgang til varebilstilladelser.

Den største forskel er fravær af tachografer og kørehviletider.

Krav til faglige kvalifikationsuddannelser og kurser er lempeligere

Ansøgeren om en tilladelse skal have gennemgået et vognmandskursus inden for de seneste 10 år, medmindre man har to års erfaring som vognmand. Kvalifikationsuddannelsen varer højst 3 dage.

Efteruddannelsen hvert femte år varer højst 2 dage.

Eksisterende varebilsvognmænd fritages for vognmandskurset.

Egenkapital på 13.390 kr.

Varebilsvognmænd skal være i besiddelse af en egenkapital på 13.390 kroner for første tilladelse og det halve - 6.695 kroner - for hver efterfølgende tilladelse.

Det er mærkbart lavere end lastbiler, hvor de to første tilladelser skal bakkes op af en egenkapital/sikkerhedsstillelse på 66.950 kr. for den første tilladelse og herefter 37.200 kr. for hver yderligere tilladelse.

Eksisterende godsvognmænd fritages for varebilskurset. Overgangsordningen fritager transportledere og chauffører for kursuskrav, hvis man har mindst 2 års erfaring inden for de sidste 10 år med lastbiltransport, som kræver en godskørselstilladelse.

Overenskomstniveau

Som led i EU-vejpakken meddelte Færdselsstyrelsen i begyndelsen af maj, at varebilsvirksomheder skal aflønne deres chauffører inden for gældende kollektive overenskomster på transportområdet.

Samtidig blev det muligt for vognmænd at søge tilladelse til at udføre international godskørsel for fremmed regning i varebiler.

Her er kravene i vidt omfang – som Færdselsstyrelsen skriver - de samme som for lastbiler hvad angår etablering, vandel økonomisk grundlag og faglige uddannelser.

Kommenter artiklen (1)
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.14