23948sdkhjf

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S - projektledelse og byggeledelse

Tilbydes
Udløber
16. februar 2022

Vi har stor erfaring med projekt- og byggeledelse i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Som projekt- og byggeledere skaber vi effektive projektforløb, og vi sikrer, at økonomi, kontrakter og byggeprocesser overholdes og optimeres.


Projektledelse af byggeriet

Vi varetager projektledelse af bygge- og anlægsprojekter og udpeger den person hos os, med den største erfaring på det enkelte projekt.


Projektlederens opgaver er at varetage bygherrens interesser i projektets tilblivelse og sikre fremdrift i projektet frem til udbud. Projektlederen forestår al intern og ekstern koordinering i forbindelse med afholdelse af bygherremøder, byggeudvalgsmøder, projekteringsmøder samt møder med myndigheder m.m. Det er endvidere projektlederen, der sørger for udførelse af den løbende kvalitets- og budgetkontrol.


Når projekterings-/udbudsfase er afsluttet inddrages byggelederen. Det er byggelederen, der varetager byggeriets gennemførelse. Projektlederen har stadigvæk det overordnede ansvar for tid og økonomi i forhold til bygherren og byggelederen refererer derfor til projektlederen under udførelsesfasen.


Byggeledelse

Byggelederen styrer byggeregnskabet samt byggeriets tids- og kvalitetsmæssige forløb. Det er byggelederen, der koordinerer det daglige arbejde på byggepladsen og forestår gennemførelse af sikkerheds- og sundhedsarbejde.


I forbindelse med aflevering af byggeriet gennemgår byggelederen byggeriet for fejl og mangler og følgende udføres:

  • Fastlægges af frist for udbedring
  • Slutkontrol
  • Udarbejdelse af det endelige byggeregnskab
  • Indhentning af kvalitetssikringsdokumenter
  • Indhentning af drift- og vedligeholdelsesdokumenter                    

Senere udføres 1-års gennemgang herunder frigivelse af garantier.
Udbyder
Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S
Ceresbyen 75, 4.
8000 Aarhus C
Danmark

Jesper Lund
Telefon: +45 86273944

Se flere kompetencer
Se hele profilen
Kontakt udbyder

Send til en kollega

0.126