23948sdkhjf
Del siden
Tilbydes

Støj kan være en stor belastning for psyken udover at ødelægge hørelsen

Udløber
31. januar 2026

”Støj kan være en stor belastning for psyken udover at ødelægge hørelsen, oplyser arbejdsmiljørådgiver Camilla Fibiger Gausdal. Vi har stor erfaring med at kortlægge støj og akustik i flere brancher. Det er meget forskelligt, hvad man kan gøre for at reducere støj, hvis man f.eks. ser på enten en håndværks- eller en industrivirksomhed. ”Vi oplever, at det ofte er små tiltag, der skal til, men ofte med ret stor effekt og som kan gøre en forskel i dagligdagen”, fortæller Camilla videre. ”Det kan f.eks. være adfærdsændringer eller nogle administrative tiltag, som kan være med til at reducere støjen”.

Det kan være fint at anvende værktøjer fra arbejdsmiljøledelse, f.eks. ISO 45001. Brug f.eks. forebyggelseshierakiet:

1) Fjern støjen

Stop med at bruge udstyr, der støjer, hvis det er muligt. Sørg for bedre støjforhold, når der etableres nye arbejdspladser. Afskaf støjende arbejde. Fjern støjkilder i et område.

2) Erstatning

Erstat hvad der er støjende med mindre støjende. Bekæmp støjproblemer ved kilden. Tilpas processen til den tekniske udvikling. Udskift til anden teknologi om muligt.

3) Brug tekniske kontroller og omorganiser arbejdet eller begge dele

Isoler arbejdstagere fra støjen. Lav fælles beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. adskillelse, maskin-afskærmning o.l. Reducer støj. Sørg for vedligehold af udstyr, så det støjer mindre. Omorganiser arbejdet, så støj nedbringes. Tilrettelæg arbejdet så støjpåvirkningen på den enkelte person foregår over mindre tid.

4) Anvend administrative kontroller og uddannelse og træning

Gennemfør regelmæssige inspektioner af støjdæmpende udstyr. Iværksæt træning hvor det har effekt på reduktion af støjen. Koordiner arbejdsmiljø med underleverandører. Gennemfør oplæring. Instruer i, hvordan hændelser og afvigelser rapporteres uden frygt for sanktioner. Indfør nye arbejdsmønstre (f.eks. skiftehold). Lancer et helbreds- eller lægetilsynsprogram for arbejdstagere, som er i risikozonen, f.eks. i relation til hørelse. Giv passende instruktioner til arbejdstagerne (f.eks. processer i forbindelse med vedligehold)

5) Personlige værnemidler

Den sidste løsning er at anvende høreværn. Høreværn skal anvendes, når det ikke er muligt at nedbringe støjbelastningen til 85 dB(A) og spidsværdien af impulsstøj til 137 dB(C) eller derover. Arbejdsgiveren stiller høreværn til rådighed, og sikrer også at høreværn bliver anvendt og at disse er i god stand.

Sørg for der er tilstrækkelige personlige værnemidler og instruktion i anvendelse og vedligehold af personlige værnemidler, f.eks. høreværn.

Vicath EQ ApS rådgiver om støj og akustik. Vi laver støjmålinger på arbejdsmiljø og eksternt miljø. Vi tilbyder også akustikmålinger. Vi anvender det nødvendige udstyr og har mange års erfaring med støjmålinger og støjanalyser i mange forskellige sammenhænge. Vi har også bred erfaring med forslag til løsninger også til konkrete, praktiske forbedringer.

Kunne du tænke dig at høre mere, er du meget velkommen til at læse mere her

Eller også bare sende en besked, hvis du vil have en god snak ved at trykker her

Vicath EQ ApS
Agerhatten 5A
5220 Odense SØ
Odense Kommune
Danmark
CVR nummer: DK32662277
P nummer: 1015733590

Kontaktperson

Kåre Kristensen Gausdal
Konsulent, Lead Auditor Kvalitet og Miljø
+45 63154444 kg@vicatheq.dk

Send til en kollega

0.047