23948sdkhjf

Finansiel ledelse

Sælges
Stand
Ny
Undervisningsregion
Danmark
Periode(r)
27. januar 2020

19. juni 2020
Dit udbytte

Når du har gennemført modulet, kan du foretage økonomiske beslutninger i egen virksomhed med blik for tekniske, merkantile og lovgivningsmæssige faktorer.

Du bliver i stand til at:

 • Forstå virksomhedens omkostningsstrukturer og indtægtsmekanismer
 • Konstruere simple økonomiske modeller til understøttelse af (tekniske) beslutninger
 • Indsamle og anvende økonomiske rådata
 • Formulere virksomhedens overordnede økonomiske mål
 • Analysere og vurdere regnskaber aflagt i henhold til lovgivningen
 • Kommunikere økonomiske problemer og beslutninger til forskellige parter
Læs hele beskrivelsen Det faglige indhold

Modulet giver dig indsigt i og forståelse for værdien af økonomisk styring af en virksomheds aktiviteter, ressourceanvendelse, investeringer og finansiering.

Undervisningen er inddelt i tre faser, hvor du arbejder med:

 • Del 1. Omkostningsteori, fordelingsproblematik, beslutningsmodeller, prissætning, budgettering og budgetkontrol, finansiel kontrol samt strategisk styring
 • Del 2. Investeringsteori, beslutnings- og optimeringsmodeller samt risikovurdering. Finansiering med egenkapital og fremmedkapital på kort og på langt sigt
 • Del 3. Virksomhedens årsrapport med fokus på:
  (a) ledelsesberetningen
  (b) virksomhedens årsregnskab (resultatopgørelse, balance, pengestrøm og noter)
  (c) virksomhedsvurdering
Læs hele beskrivelsen

Modulet henvender sig til ingeniører, maskinmestre, bygningskonstruktører og andre med en teknisk videregående uddannelse.

Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem forelæsninger, diskussioner, øvelseseksempler og skriftlige opgaver.

For at blive optaget på Diploma of Engineering Business Administration (EBA) skal du have:

 • En teknisk videregående uddannelse på akademiniveau eller højere
 • To års relevant erhvervserfaring

Opfylder du ikke adgangskravene, er det muligt at blive optaget på baggrund af en vurdering af realkompetencer. Læs om realkompetencevurdering.

Undervisningsadresse

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Send til en kollega

0.277