23948sdkhjf

Førstehjælp: Livreddende førstehjælp

Undervisningsregion
Danmark > Ingen region
Periode(r)
Løbende optagelse

* Udbydes kun som firmakursus

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Dit udbytte
Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

- Handle hensigtsmæssigt på skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade

- Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller shcok som følge af ulykker

- Forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne

- Have forståelse af den livsvigtige ilttransport, virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsølje og/eller bækken, forbrændinger, forgiftninger, ætsninger og el-ulykker samt chok.

Deltagere
Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage.

Indhold
- Forhold ved større ulykker
- Førstehjælpens 4 hovedpunkter
- Livreddende førstehjælp-ABC
- Alarmering
- Chok
- Psykisk førstehjælp
- Blødninger
- Hovedlæsioner
- Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
- Forbrændinger
- Forgiftninger og ætsninger
- El-ulykker

DBI udleverer følgende materialer:
Dansk Røde Kors Førstehjælpsbog og Førstehjælpsbevis.

Send til en kollega

0.204