23948sdkhjf
Del siden
Job

Skibsassistent til Fiskeristyrelsens skibe

Er du en velkvalificeret sømand? Vil du bidrage til at opfylde styrelsens ambition om at drive en kompetent offentlig virksomhed med klar og effektiv forvaltning af både kontrol- og tilskudsområdet? Så søger Fiskeristyrelsen en skibsassistent.

Ansøgningsfrist
Løbende optagelse
Forventet start
Hurtigst muligt
Antal stillinger
1
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Arbejdssted
Danmark Hovedstaden Københavns Kommune

Om Fiskeristyrelsen

Fiskeristyrelsen varetager ansvaret for kontrol med fiskeriet – såvel det erhvervsmæssige som det rekreative. Regional kontrol i Fiskeristyrelsen beskæftiger ca. 150 medarbejdere, hvoraf 51 medarbejdere er tilknyttet de tre kontrolskibe. Regional kontrol er inddelt i afdeling Øst og afdeling Vest, som igen består af en række underafdelinger, der alle arbejder med operativ kontrol.

Styrelsens tre fiskerikontrolskibe udfører primært kontrol til søs. De indgår samtidigt i redningsberedskabet og varetager SAR-opgaver. Derudover tilbyder skibene bugserassistance til fiskefartøjer og samarbejder med flere andre myndigheder.

Skibene indgår i et tæt samarbejde med de lokale afdelinger i planlægning og udførelsen af kontrollen til lands og til vands.

Skibene er bemandede hver med tre besætninger, der tørner vagten, som typisk er 10-14 dage ad gangen.

Stillingen er i placeret på fiskerikontrolskibet Nordsøen.

Nordsøens operationsområde er Nordsøen, Skagerrak og det nordlige Kattegat; dertil kommer et årligt togt til Nordatlanten. 

Om stillingen

Som skibsassistent indgår du i søvagten og udfører vedligehold. Du er derudover en del af det kontrolteam, som udfører fiskerikontrol. Du skal være forberedt på sidemandsoplæring på kontrolområdet og senere være klar til at indgå i et 2-årigt uddannelsesforløb som fiskerikontrollør. Du skal kunne se dig selv som myndighedsperson, samtidig med at du skal være en dygtig sømand, der kan håndtere SAR- og bugseringsopgaver professionelt. Det er en fordel at du har erfaringer have erfaringer som bådfører og har en håndværksmæssig baggrund. 

Om dig

Vi forventer, at du

 • har sønæringsbevis som befaren skibsassistent og/eller skibsassistent med svendebrev, sundhedsbevis, førstehjælp,
 • røgdykkerbevis & søsikkerhed, ROC, duelighedsbevis i betjening af redningsbåde-, flåder og MOB/FRB
 • har interesse for fiskerikontrol og søredning
 • har en professionel tilgang til sikkerhed i alle opgaver
 • udviser myndighed og selvstændighed
 • er venlig og saglig
 • har gode samarbejdsevner med blik for tværfaglighed
 • arbejder struktureret
 • er god til at kommunikere, gerne også på engelsk
 • kan tilegne dig ny viden, herunder sætte dig ind i lovgivning
 • har en positiv tilgang til såvel kollegaer som borgere.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du ansættes forventeligt som tjenestemand på prøve i 2 år. Hvis din prøvetid forlø­ber tilfredsstillende, og hvis du er dansk statsborger, bliver du fastansat som tjenestemand. Er du ikke dansk statsborger men i øvrigt opfylder kravene, ansættes du på tilsvarende vilkår både i prøvetiden og efter prøvetidens afslutning.

Aflønning følger gældende lønaftale for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte skibsassistenter m.fl. i Fiskeristyrelsens skibe inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde. Lønnen ligger på ca. 31.000,- pr. måned: 

Der er knyttet en tjenestemandspensionsordning med indbyggede forsikringsordninger til stillingen.

Rejseudgifter mellem bopæl og skib refunderes.

Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, og arbejdsstedet er indtil videre Fiskeristyrelsen, Regional Kontrol Vest, Fiskerikontrolskibet Nordsøen

Job i Fokus
c/o Nordiske Medier A/S Mimersgade 47, 5. sal
2200 København N
Københavns Kommune
Danmark

Sådan ansøger du

Ansøgning

Søg jobbet online ved at trykke på ”søg stillingen” nederst i jobopslaget. Din ansøgning med CV, eksamensbevis og eventuelle andre bilag skal være modtaget senest den 6. juni 2023.
Ansættelsessamtaler vil foregå i Kolding og forventes afholdt i uge 23/24.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 1. skibsfører Hanne Juul Jensen på telefon 72 18 56 41 eller hjj@fiskeristyrelsen.dk.

Du kan læse om Fiskeristyrelsen på www.fiskeristyrelsen.dk.

Fiskeristyrelsen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Søg job

Send til en kollega

0.062