23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 103-248727
Offentliggjort
28.05.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Skanderborg Kommune

Aftale om ændring af kontrakt på personbefordring, som følge af covid-19


Skanderborg Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
CVR-nummer: 29189633
Postadresse: Skanderborg Fælled 1
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Flodgaard Lindbæk
E-mail: tfl@skanderborg.dk
Telefon: +45 87947182

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/130830476.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.skanderborg.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Aftale om ændring af kontrakt på personbefordring, som følge af covid-19

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60130000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Som følge af covid-19 og dertilhørende øgede krav til rengøring, herunder afspritning af overflader, samt afstandskrav mellem borgerne har Skanderborg Kommune behov for, at indgå en aftale om ændring af kontrakt.

Kravene til befordring, herunder rengørings- og afstandskrav, fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning og instruks samt Transport- og Boligministeriets "Generelle opfordringer i forbindelse med længerevarende skolebuskørsel og anden transport af børn i lyset af COVID-19 af 10. april 2020."

Aftalen indgås under henvisning til udbudslovens § 183 og bekendtgørelse om ændring er offentliggjort jf. udbudslovens § 184.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 260 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Skanderborg Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Skanderborg Kommune indgår, som følge af øgede krav til rengøring, herunder afspritning af overflader, samt afstandskrav mellem borgerne en aftale om ændring af kontrakterne med kommunens nuværende leverandør af personbefordring. Det oprindelige udbud er opdelt i 2 delaftaler (Delaftale 1: Specialskole og dagcenter samt delaftale 2: Genoptræning, læge og speciallæge.), som begge blev vundet af samme leverandør. Ændringen berører begge delkontrakter.

Kravene til befordring, herunder rengørings- og afstandskrav, fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning og instruks samt Transport- og Boligministeriets "Generelle opfordringer i forbindelse med længerevarende skolebuskørsel og anden transport af børn i lyset af COVID-19 af 10. april 2020."

Skanderborg Kommune indgår derfor en aftale vedrørende

1) en ineffektivitetsfaktor, som tillægges det antal kilometer borger skal fragtes (korteste rute).

2) en kompensationsmodel, for så vidt angår de børn, som fragtes af deres forældre. Aftalen indgås under henvisning til udbudslovens § 183 og bekendtgørelse om ændring er offentliggjort jf. udbudslovens § 184.

Det estimerede forbrug er opgjort for perioden den 15. april 2020 til 30. september 2020, begge dage inkl. Dog fratrækkes 6 ugers sommerferie. Behovet kan dog være for en kortere eller længere periode end det oplyste, hvorved forbruget kan blive højere eller lavere end det estimerede.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Nærværende ændring af kontrakt indgås i overensstemmelse med udbudslovens § 183, idet

Skanderborg Kommune opfylder betingelserne herfor. Bekendtgørelse i henhold til udbudslovens § 184 er offentliggjort ved EUT S 2020/S 100-242352.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Skanderborg Kommune indgår en aftale vedrørende:

1) en ineffektivitetsfaktor, som tillægges det antal kilometer borger skal fragtes (korteste rute).

2) en kompensationsmodel, for så vidt angår de børn, som fragtes af deres forældre.

Som følge af covid-19 og dertilhørende øgede krav til rengøring, herunder afspritning af overflader, samt afstandskrav mellem borgerne har Skanderborg Kommune behov for, at indgå en midlertidig aftale om ændring af kontrakt. Dette kunne ordregiver ikke have forudset. Kravene til befordring, herunder rengørings- og afstandskrav, fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning og instruks samt Transport- og Boligministeriets Generelle opfordringer i forbindelse med længerevarende skolebuskørsel og anden transport af børn i lyset af COVID-19 af 10. april 2020.

Nærværende ændring af kontrakt indgås i overensstemmelse med udbudslovens § 183, idet Skanderborg Kommune opfylder betingelserne på følgende måde:

- § 183, stk. 1, nr. 1 er opfyldt, idet ordregiver ikke har kunne eller burde kunne forudse de øgede rengørings- og afstandskrav, som følge af Sundhedsstyrelsens vejledning og instruks samt Transport- og Boligministeriets opfordring.

- § 183, stk. 1, nr. 2 er opfyldt, idet der, som udgangspunkt, fortsat skal udføres den ordinære befordring, men der er behov for øget betaling for de ændrede rengørings- og afstandskrav, som følge af covid-19. Ændringen består i betaling for ineffektivitet i kørselsplanlægning, som følge af lavere belægningsgrad i busserne, børn der fragtes af forældre samt øget rengøring af busser.

- § 183, stk. 1, nr. 3 er opfyldt, idet den samlede værdi af den oprindelige kontrakt i henhold til bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt udgør 90 000 000 DKK, hvorfor ændringen kan udgøre op til 45 000 000 DKK. Der er tidligere bekendtgjort følgende omkring kontrakten: 2017/S 069-130442 (udbudsbekendtgørelse) og 2017/S 160-330793 (bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt).Bekendtgørelse i henhold til udbudslovens § 184 er offentliggjort ved EUT S 2020/S 100-242352.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Aftale om ændring af kontrakten vedrørende personbefordring, som følge af covid-19

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
15/04/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: HB-Care A/S
CVR-nummer: 65864010
Postadresse: Korskildelund 2
By: Greve
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 2670
Land: Danmark
E-mail: kontakt@hb-care.dk
Telefon: +45 36721010

Internetadresse: https://hb-care.dk/

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 260 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 260 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Nærværende ændring af kontrakt indgås i overensstemmelse med udbudslovens § 183, idet Skanderborg Kommune opfylder betingelserne på følgende måde:

- § 183, stk. 1, nr. 1 er opfyldt, idet ordregiver ikke har kunne eller burde kunne forudse de øgede rengørings- og afstandskrav, som følge af Sundhedsstyrelsens vejledning og instruks samt Transport- og Boligministeriets opfordring.

- § 183, stk. 1, nr. 2 er opfyldt, idet der, som udgangspunkt, fortsat skal udføres den ordinære befordring, men der er behov for øget betaling for de ændrede rengørings- og afstandskrav, som følge af covid-19. Ændringen består i betaling for ineffektivitet i kørselsplanlægning, som følge af lavere belægningsgrad i busserne, børn der fragtes af forældre samt øget rengøring af busser.

- § 183, stk. 1, nr. 3 er opfyldt, idet den samlede værdi af den oprindelige kontrakt i henhold til bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt udgør 90 000 000 DKK, hvorfor ændringen kan udgøre op til 45 000 000 DKK. Der er tidligere bekendtgjort følgende omkring kontrakten: 2017/S 069-130442 (udbudsbekendtgørelse) og 2017/S 160-330793 (bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt). Bekendtgørelse i henhold til udbudslovens § 184 er offentliggjort ved EUT S 2020/S 100-242352.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/05/2020

Send til en kollega

0.047