23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 125-306770
Offentliggjort
01.07.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Syddanmark

Udbud af lægevagtskørsel til Region Syddanmark


Region Syddanmark

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Therese Thomsen
E-mail: tht@rsyd.dk
Telefon: +45 29201202

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af lægevagtskørsel til Region Syddanmark

Sagsnr.: 20/14197
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter kørsel med vagtlæger i hele Region Syddanmark, når disse skal på hjemmebesøg mm. i forbindelse med deres vagter. Den enkelte vagtlæge vælger selv, om han/hun vil benytte sig af regionens leverandør på baggrund af dette udbud. Kravspecifikationen, jf. kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser. Udbuddet er opdelt i delkontrakter. Se yderligere pkt. 10.3. Et skøn for kørselsomfanget og timeantallet vedrørende den udbudte kontrakt og de enkelte delkontrakter i udbuddet fremgår af kontraktbilag 2 og 3. De angivne estimater og det forventede omfang er alene udtryk for ordregivers forventninger til forbruget af de ydelser, der er omfattet af den udbudte kontrakt. Ordregiver forpligter sig således ikke til at aftage en bestemt mængde af ydelser eller at indkøbe for et bestemt beløb på baggrund af rammeaftalen. Det faktiske forbrug kan med andre ord vise sig at være højere eller lavere end, hvad estimaterne angiver.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af lægevagtskørsel til Region Syddanmark, besøgsdistrikt Odense

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark, Odense

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Som et led i aftalen mellem de praktiserende læger og Region Syddanmark om lægevagten, er der etableret en kørselsordning for de vagtlæger, som skal aflægge hjemmebesøg. Formålet med kørselsordningen er at opnå en sikker og effektiv udførelse af lægevagtbesøgene.

På den baggrund ønsker Region Syddanmark at lade kørslen med vagtlæger foretage af en ekstern leverandør. Leverandøren skal stille med såvel køretøj som chauffør.

Delkontrakten omfatter kørsel i hele Region Syddanmark i følgende vagtperiode ("hverdage" og "øvrige dage" er defineret i kontraktens pkt. 2.4):

Hverdage og øvrige dage fra kl. 23.00 til kl. 08.00

Der skønnes at være 14 729 "kørselstimer" pr. år. under delkontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Se pkt. ll.2.7) vedr. forlængelse.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af lægevagtskørsel til Region Syddanmark, besøgsdistrikt Kolding

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark, Kolding

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Som et led i aftalen mellem de praktiserende læger og Region Syddanmark om lægevagten, er der etableret en kørselsordning for de vagtlæger, som skal aflægge hjemmebesøg. Formålet med kørselsordningen er at opnå en sikker og effektiv udførelse af lægevagtbesøgene.

På den baggrund ønsker Region Syddanmark at lade kørslen med vagtlæger foretage af en ekstern leverandør. Leverandøren skal stille med såvel køretøj som chauffør.

Delkontrakten omfatter kørsel i hele Region Syddanmark i følgende vagtperiode ("hverdage" og "øvrige dage" er defineret i kontraktens pkt. 2.4):

Hverdage og øvrige dage fra kl. 23.00 til kl. 08.00

Der skønnes at være 7 590 "kørselstimer" pr. år. under delkontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Se pkt. ll.2.7) vedr. forlængelse.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af lægevagtskørsel til Region Syddanmark, besøgsdistrikt Esbjerg

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark, Esbjerg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Som et led i aftalen mellem de praktiserende læger og Region Syddanmark om lægevagten, er der etableret en kørselsordning for de vagtlæger, som skal aflægge hjemmebesøg. Formålet med kørselsordningen er at opnå en sikker og effektiv udførelse af lægevagtbesøgene.

På den baggrund ønsker Region Syddanmark at lade kørslen med vagtlæger foretage af en ekstern leverandør. Leverandøren skal stille med såvel køretøj som chauffør.

Delkontrakten omfatter kørsel i hele Region Syddanmark i følgende vagtperiode ("hverdage" og "øvrige dage" er defineret i kontraktens pkt. 2.4):

Hverdage og øvrige dage fra kl. 23.00 til kl. 08.00

Der skønnes at være 7 332 "kørselstimer" pr. år. under delkontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Se pkt. ll.2.7) vedr. forlængelse.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af lægevagtskørsel til Region Syddanmark, besøgsdistrikt Aabenraa

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark, Aabenraa

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Som et led i aftalen mellem de praktiserende læger og Region Syddanmark om lægevagten, er der etableret en kørselsordning for de vagtlæger, som skal aflægge hjemmebesøg. Formålet med kørselsordningen er at opnå en sikker og effektiv udførelse af lægevagtbesøgene.

På den baggrund ønsker Region Syddanmark at lade kørslen med vagtlæger foretage af en ekstern leverandør. Leverandøren skal stille med såvel køretøj som chauffør.

Delkontrakten omfatter kørsel i hele Region Syddanmark i følgende vagtperiode ("hverdage" og "øvrige dage" er defineret i Kontraktens pkt. 2.4):

Hverdage og øvrige dage fra kl. 23.00 til kl. 08.00.

Der skønnes at være 5 814 "kørselstimer" pr. år. under delkontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Se pkt. ll.2.7) vedr. forlængelse.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Udbud af lægevagtskørsel til Region Syddanmark, besøgsdistrikt Region Syddanmark

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Som et led i aftalen mellem de praktiserende læger og Region Syddanmark om lægevagten, er der etableret en kørselsordning for de vagtlæger, som skal aflægge hjemmebesøg. Formålet med kørselsordningen er at opnå en sikker og effektiv udførelse af lægevagtbesøgene.

På den baggrund ønsker Region Syddanmark at lade kørslen med vagtlæger foretage af en ekstern leverandør. Leverandøren skal stille med såvel køretøj som chauffør.

Delkontrakten omfatter kørsel i hele Region Syddanmark i følgende vagtperiode ("hverdage" og "øvrige dage" er defineret i Kontraktens pkt. 2.4):

Hverdage og øvrige dage fra kl. 23.00 til kl. 08.00.

Der skønnes at være 16 885 "kørselstimer" pr. år. under delkontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Se pkt. ll.2.7) vedr. forlængelse.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 100-241169
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af lægevagtskørsel til Region Syddanmark, besøgsdistrikt Odense

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Udbud af lægevagtskørsel til Region Syddanmark, besøgsdistrikt Kolding

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Betegnelse:

Udbud af lægevagtskørsel til Region Syddanmark, besøgsdistrikt Esbjerg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Betegnelse:

Udbud af lægevagtskørsel til Region Syddanmark, besøgsdistrikt Aabenraa

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5
Betegnelse:

Udbud af lægevagtskørsel til Region Syddanmark, besøgsdistrikt Region Syddanmark

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Region Syddanmark har valgt at annullere sit udbud af lægevagtskørsel (EU-udbud nr. 2020/S 100-241169). Regionen har på baggrund af de modtagne tilbud konstateret, at visse dele af udbudsmaterialet ikke har været formuleret tilstrækkeligt præcist/hensigtsmæssigt.

Nyt udbud vil blive igangsat snarest, dog tidligst i uge 31.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2020

Send til en kollega

0.047