23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 222-544728
Offentliggjort
13.11.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

www.dalux.com

Udbyder

Almene boligorganisationer administreret af DAB

Levering af flytteydelser i forbindelse med renovering af almene boliger


Almene boligorganisationer administreret af DAB

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Almene boligorganisationer administreret af DAB
Postadresse: Finsensvej 33
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Hansen
E-mail: meh@dabbolig.dk
Telefon: +45 77320000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dabbolig.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.dalux.com
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af flytteydelser i forbindelse med renovering af almene boliger

Sagsnr.: ASG-2019-08434
II.1.2) Hoved-CPV-kode
63100000 Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af flytteydelser i forbindelse med renovering af almene boliger fordelt på følgende 3 kategorier (delkontrakter):

1) Sjælland og Lolland-Falster - flytning af 1-100 boliger

2) Sjælland og Lolland-Falster - flytning af over 100 boliger

3) Jylland.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 1: Sjælland og Lolland-Falster - flytning af 1-100 boliger

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63100000 Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af flytteydelse i forbindelse med renovering af almene boliger på Sjælland og Lolland-Falster omfattende 1-100 boliger.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen blandt egnede ansøgere vil ske på baggrund af følgende kriterier:

1) Ressourcer og organisation:

Ved bedømmelse vil der blive lagt vægt på ansøgers ressourcemæssige kapacitet set i forhold til den rammeaftale (delkontrakt), der er ansøgt til, samt organisationens opbygning og dens relevans for løsning af opgaver relateret til den almene sektor.

2) Referencer:

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på:

a) antallet af referencer, der vedrører flytteopgaver i forbindelse med renovering i den almene sektor

b) at referencerne størrelsesmæssigt bedst muligt harmonerer med den rammeaftale (delkontrakt), der er ansøgt til, såvel vedrørende antallet af boliger/kvadratmeter som variation i de konkrete forhold i bebyggelsen

c) beskrivelser af beboerkoordinering og koordinering med de udførende entreprenører på den pågældende renoveringssag

d) udtalelse fra opdraggiver om tilfredsstillende løsning af eventuelle udfordringer/konflikter eller konstruktivt samarbejde med opdraggiver i forbindelse med den pågældende renoveringssag.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der forventes indgået aftale med 4 flyttefirmaer.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 2: Sjælland og Lolland-Falster - flytning af over 100 boliger

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63100000 Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af flytteydelse i forbindelse med renovering af almene boliger på Sjælland og Lolland-Falster omfattende over 100 boliger.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen blandt egnede ansøgere vil ske på baggrund af følgende kriterier:

1) Ressourcer og organisation:

Ved bedømmelse vil der blive lagt vægt på ansøgers ressourcemæssige kapacitet set i forhold til den rammeaftale (delkontrakt), der er ansøgt til, samt organisationens opbygning og dens relevans for løsning af opgaver relateret til den almene sektor.

2) Referencer:

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på:

a) antallet af referencer, der vedrører flytteopgaver i forbindelse med renovering i den almene sektor

b) at referencerne størrelsesmæssigt bedst muligt harmonerer med den rammeaftale (delkontrakt), der er ansøgt til, såvel vedrørende antallet af boliger/kvadratmeter som variation i de konkrete forhold i bebyggelsen

c) beskrivelser af beboerkoordinering og koordinering med de udførende entreprenører på den pågældende renoveringssag

d) udtalelse fra opdraggiver om tilfredsstillende løsning af eventuelle udfordringer/konflikter eller konstruktivt samarbejde med opdraggiver i forbindelse med den pågældende renoveringssag.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der forventes indgået aftale med 4 flyttefirmaer.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Jylland

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63100000 Godsbehandling, -oplagring og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af flytteydelse i forbindelse med renovering af almene boliger i Jylland.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen blandt egnede ansøgere vil ske på baggrund af følgende kriterier:

1) Ressourcer og organisation:

Ved bedømmelse vil der blive lagt vægt på ansøgers ressourcemæssige kapacitet set i forhold til den rammeaftale (delkontrakt), der er ansøgt til, samt organisationens opbygning og dens relevans for løsning af opgaver relateret til den almene sektor.

2) Referencer:

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på:

a) antallet af referencer, der vedrører flytteopgaver i forbindelse med renovering i den almene sektor

b) at referencerne afspejler erfaring med både mindre og større flytteopgaver (antal boliger) samt variation i boligstørrelser og boligtyper

c) beskrivelser af beboerkoordinering og koordinering med de udførende entreprenører på den pågældende renoveringssag

d) udtalelse fra opdraggiver om tilfredsstillende løsning af eventuelle udfordringer/konflikter eller konstruktivt samarbejde med opdraggiver i forbindelse med den pågældende renoveringssag.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der forventes indgået aftale med 4 flyttefirmaer.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

a) Samlet årsomsætning i de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

Minimumskrav: se nedenfor:

Dokumentation: Ansøgers årsrapporter med revisionspåtegning, der dokumenterer årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, ledsaget af en erklæring fra ansøger om eventuelle væsentlige forandringer indtruffet efter aflæggelse af seneste årsrapport

b) Egenkapital i seneste 3 regnskabsår:

Minimumskrav: se nedenfor:

Dokumentation: Ansøgers seneste årsrapport med revisionspåtegning, der dokumenterer egenkapital, ledsaget af en erklæring fra ansøger om eventuelle væsentlige forandringer indtruffet efter aflæggelse af årsrapporten

c) Erhvervsansvarsforsikring:

Minimumskrav: se nedenfor:

Dokumentation: Ansøgers forsikringspolice, der dokumenterer kravet til erhvervsansvarsforsikring med en forsikringssum på minimum 5 mio. DKK, samt en erklæring fra ansøgers forsikringsselskab om, at ansøger efter ordregivers anmodning i forbindelse med en konkret flytteopgave kan etablere en all-risk transportforsikring, som er afpasset efter flytteopgavens størrelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

a) Samlet årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

Minimumskrav - delkontrakt 1, 2 og 3: positiv årsomsætning.

b) Egenkapital i seneste aflagte årsregnskab

Minimuskrav - delkontrakt 1, 2 og 3: positiv egenkapital

c) Erhvervsansvarsforsikring

Minimumskav - delkontrakt 1, 2 og 3: forsikringssum på 5. mio. DKK og i forbindelse med en konkret opgave at kunne etablere en supplerende all-risk transportforsikring afstemt efter opgavens størrelse.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

a) Kort beskrivelse af virksomhedens historik, organisation, samlede ressourcer og medarbejderflow, herunder oplysning om antallet af ansatte for hvert af de seneste 3 år

b) Mindst 2 referencer fra opgaver om flytning af almene boliger, der i omfang svarer til den delkontrakt, der ansøges til.

Referencer skal være påbegyndt inden for de seneste 3 år og skal hver indeholde følgende oplysninger:

1) Navn på opdraggiver og kontaktperson hos denne

2) Beskrivelse af opgaven: antal boliger, antal kvadratmeter og særlige forhold/udfordringer i bebyggelsen

3) Kontraktsum

4) Udførelsesperiode

5) Ansøgers roller og ansvar i sagen, herunder beskrivelse af beboerkoordinering og eventuel koordinering med de udførende entreprenører på stedet

6) Eventuel anvendelse af underentreprenører

7) Eventuelle udtalelser fra opdraggivere.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de opdragsgivere, der er angivet i referencerne.

For konsortier og ansøgere med forpligtende underleverandører gælder ovenstående om antal referencer for konsortiet/ansøgeren som helhed.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/01/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil udelukke ansøgere/tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsprocessen, hvis disse er omfattet af en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, nr. 4, nr. 5 og nr. 6:

- Ansøger/tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling (nr. 2).

- Ansøger/tilbudsgivers aktiver administreres af en kurator eller af retten.

- Ansøger/tilbudsgiver er under tvangsakkord (nr. 2).

- Ansøger/tilbudsgivers erhvervsvirksomhed er blevet indstillet (nr. 2).

- Ansøger/tilbudsgiver befinder sig i en lignende situation som beskrevet i ovenstående punkter i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende (nr. 2).

- Ansøger/tilbudsgiver har indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på at fordreje konkurrencen (nr. 4).

- Ansøger/tilbudsgiver væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, og misligholdelsen har medført ophævelse af den pågældende kontrakt eller en lignende sanktion (nr. 5).

- Ansøger/tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren (nr. 6).

- Ansøger/tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt (nr. 6).

Virksomheder skal udarbejde en ansøgning for hver delaftale, som de ønsker at byde på.

Link til Dalux Udbud og udbudsmateriale;

Delkontrakt 1: Sjælland og Lolland-Falster - flytning af 1-100 boliger:

https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-11920

Delkontrakt 2: Sjælland og Lolland-Falster - flytning af over 100 boliger:

https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-11921

Delkontrakt 3: Jylland: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-11922

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/11/2020

Send til en kollega

0.047