23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 227-560237
Offentliggjort
20.11.2020
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Midttrafik

56.2 Udbud - genudbud af pakke 2


Midttrafik

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 225-554695)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Midttrafik
CVR-nummer: 29943176
Postadresse: Søren Nymarks Vej 3
By: Højbjerg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8270
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Schelderup Mathiassen
E-mail: jsn@midttrafik.dk
Telefon: +45 21259302
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/539ddaec-204b-4a09-8859-2656b4d82bcf/homepage

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

56.2 Udbud - genudbud af pakke 2

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter driften af regionale ruter i strækningsområdet Aarhus-Randers-Silkeborg. Kørslen i pakken udgøres af de nuværende regionale ruter 118 og 918X (Aarhus-Randers) og 223 (Silkeborg–Randers).

Dette omfatter i alt 50 896 køreplantimer om året med anvendelse af i alt 17 kontrakt-busser og minimum 3 reservebusser. Kørslen omfattet af udbuddet planlægges med udgangspunkt i de definerede stationeringssteder, jf. nøgleoplysningerne. Der er driftsstart på kørslen den 8. august 2021.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/11/2020
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 225-554695

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.3)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
I stedet for:

Ingen krav til teknisk og faglig formåen.

Læses:

Tilbudsgiver skal anføre minimum én reference (én kontrakt) med udførelse af kollektiv trafik i form af A-kontrakt kørsel i Danmark eller tilsvarende sammenlignelig rutebaseret kørsel inden for de seneste 3 køreplanår (igangværende køreplanår kan tælle med). Den udførte kørsel skal pr. reference (pr. kontrakt) have et omfang på mindst 20 000 køreplantimer pr. år.

Afsnit nummer: III.1.3)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
I stedet for:

Ingen krav til teknisk og faglig formåen

Læses:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere minimum én reference (én kontrakt) med udførelse af kollektiv trafik i form af A-kontrakt kørsel i Danmark eller tilsvarende sammenlignelig rutebaseret kørsel inden for de seneste 3 køreplanår (igangværende køreplanår kan tælle med). Den udførte kørsel skal pr. reference (pr. kontrakt) have et omfang på mindst 20 000 køreplantimer pr. år.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.032