23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 033-081618
Offentliggjort
17.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Udbud af ambulancebårer og trappestole


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Universitetsbyen 25, Bygning 2A, 3. sal
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lise Marie Jensen
E-mail: lisemarie.jensen@ph.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Lise Marie Jensen
E-mail: lisemarie.jensen@ph.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rn.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Lise Marie Jensen
E-mail: lisemarie.jensen@ph.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionsyddanmark.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Lise Marie Jensen
E-mail: lisemarie.jensen@ph.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Lise Marie Jensen
E-mail: lisemarie.jensen@ph.rm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionh.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=292801&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=292801&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af ambulancebårer og trappestole

Sagsnr.: 1-23-4-72-1-21
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører ordregiveres indkøb af ambulancebårer og trappestole.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 1: Ambulancebårer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34114121 Ambulancer
33192160 Bårer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af ambulancebårer.

Region Midtjylland forpligter sig til at aftage minimum 24 stk.

Region Nordjylland forpligter sig til at aftage minimum 49 stk.

Region Sjælland forpligter sig til at aftage minimum 40 stk.

Region Hovedstaden har option på at tilslutte sig aftalen, hvis optionen udnyttes forpligter Region Hovedstaden sig ikke til at aftage minimum antal.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 84 042 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Hovedstaden har option på at tilslutte sig aftalen.

Obligatoriske optioner:

- Option på årlig service og reparation af ambulancebårer. (Delkontrakt 1)

Frivillige optioner:

- Option på priser på reservedele til ambulancebårer, jf. kontraktbilag 2. (Delkontrakt 1)

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der vil være uddannelse af kundens personale, jf. kontraktbilag 2.

Den udbudte aftale indeholder elementer af både en rammeaftale og en offentlig kontrakt i henhold til udbudslovens § 24, nr. 24 og 30.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 2: Trappestole

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34114121 Ambulancer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af trappestole..

Region Midtjylland forpligter sig til at aftage minimum 24 stk.

Region Nordjylland forpligter sig til at aftage minimum 48 stk.

Region Sjælland forpligter sig til at aftage minimum 40 stk.

Region Hovedstaden har option på at tilslutte sig aftalen, hvis optionen udnyttes forpligter Region Hovedstaden sig ikke til at aftage minimum antal.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 21 870 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Hovedstaden har option på at tilslutte sig aftalen.

Obligatoriske optioner:

- Option på levering af beslag til montering af trappestol i kundens ambulancer, jf. kontraktbilag 2. (Delkontrakt 2)

- Option på levering og montering af ergonomisk mekanisk/elektrisk (12V) ind- og udladningssystem, systemet skal kunne monteres i kundens ambulancer, jf. kontraktbilag 2. (Delkontrakt 2)

Frivillige optioner:

- Option på priser på reservedele til trappestole, jf. kontraktbilag 2. (Delkontrakt 2)

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der vil være uddannelse af kundens personale, jf. kontraktbilag 2.

Den udbudte aftale indeholder elementer af både en rammeaftale og en offentlig kontrakt i henhold til udbudslovens § 24, nr. 24 og 30.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver forventer at anmode den vindende tilbudsgiver om nedenstående dokumentation for overholdelse af minimumskravene:

Samlet årsomsætning:

Som dokumentation for nettoomsætningens størrelse skal den vindende tIlbudsgiver fremsende følgende afhængigt af, hvilken kategori af virksomhed, tilbudsgiver tilhører:

- Hvis tilbudsgiver er revisionspligtig:

- Hvis nettoomsætning fremgår af årsrapporter: Godkendte årsrapporter med revisionserklæring.

- Hvis nettoomsætning om ikke fremgår af årsrapporter: Revisors review-erklæring eller revisionserklæring om nettoomsætningens størrelse.

- Hvis tilbudsgiver ikke er revisionspligtig:

- Enten godkendte årsrapporter med revisionserklæring eller reviewerklæring,

- eller revisors reviewerklæring om nettoomsætningens størrelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delkontrakt 1: Ambulancebårer:

Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætning, for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 9,2 mio. DKK.

Delkontrakt 2: Trappestole:

Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætning, for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår er minimum 2 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste:

Ordregiver anser som udgangspunkt den i ESPD angivne referenceliste som endelig dokumentation for tilbudsgiverens relevante erfaring, men kan dog vælge at kræve yderligere dokumentation, hvor det findes påkrævet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delkontrakt 1: Ambulancebårer:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra datoen for tilbudsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af bårer til ambulancetransport af patienter. Det er et krav, at minimum 1 af referencerne vedrører levering af bårer af den type, som tilbudsgiver byder ind med.

Delkontrakt 2: Trappestole:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år regnet fra datoen for tilbudsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af trappestole, der kan transportere personer op og ned af trapper. Det er et krav, at minimum 1 af referencerne vedrører levering af trappestol af den type, som man som tilbudsgiver byder ind med.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Socialt ansvar:

Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 18.

Mærkning, og miljø og indholdsstoffer:

Der stilles i kontrakten forskellige krav til mærkning af produkter samt til miljø og indholdsstoffer. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 6.2 og 6.4.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 15/11/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/03/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT

Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udbuddet omfatter følgende ordregivere (ordregivernes hovedadresser fremgår ovenfor under del I.1):

Region Midtjylland, der er udbuddets tovholder og dermed ansvarlig for udbudsprocessen.

Region Nordjylland, der alene er forpligtende med.

Region Sjælland, der alene er med på en option.

Reigon Hovedstaden, der alene er med på en option.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

- Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.

- Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

Tilbuddet skal fremsendes på dansk. Dokumentation, som kun den vindende tilbudsgiver skal fremsende i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 6.6, kan fremsendes på dansk, engelsk, tysk, svensk eller norsk, idet tilbudsgiver dog efterfølgende – for tilbudsgivers regning – skal oversætte dokumentationen til dansk eller engelsk, såfremt ordregiver finder, at dette er nødvendigt.

Brugermanual samt rengørings- og desinfektionsvejledning, jf. kontraktbilag 2, skal både fremsendes på dansk og engelsk.

Bemærk, at ved tildeling af kontrakt forlænges vedståelsesfristen automatisk for den tilbudsgiver, som får tildelt kontrakt jf. udbudsbetingelserne. Den vindende tilbudsgiver skal således vedstå sit tilbud i hele den periode, hvor en eller flere regioner har mulighed for at udnytte en option på indgåelse af kontrakt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2021

Send til en kollega

0.031