23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 033-082496
Offentliggjort
17.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Randers Kommune

Udbud af fast, visiteret personbefordring i Randers Kommune


Randers Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Kevin Lousen
E-mail: kevin.lousen@randers.dk
Telefon: +45 89151198
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/063a36ed-835b-4ee8-bcef-a45279c17017/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/063a36ed-835b-4ee8-bcef-a45279c17017/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/063a36ed-835b-4ee8-bcef-a45279c17017/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/063a36ed-835b-4ee8-bcef-a45279c17017/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af fast, visiteret personbefordring i Randers Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter visiteret personbefordring af førskolebørn, skoleelever, unge og voksne, ældre samt personer til genoptræning i Randers Kommune samt et begrænset antal passagerer fra andre kommuner, som er visiteret til tilbud i Randers Kommune.

Udbuddet er opdelt i de 5 delaftaler. Der kan bydes på én, flere eller alle delaftaler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 198 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på en enkelt delkontrakt
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 5
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter befordring af skoleelever til specialskole, samt personer – primært ældre – til genoptræning og vedligeholdende træning.

Passagererne skal ankomme og afhentes på destinationerne til bestilte tidspunkter. Ud fra de bestilte ankomst- og afhentningstidspunkter, planlægger kontrakthaver/leverandør ruter for kørslen med udgangspunkt i, at passager indenfor samme målgruppe til samme form for destination må samkøres i minibusser. Omfang af passagerer, adresser og/eller kørsler kan variere i løbet af kontraktperioden.

En stor del af passagererne er fysisk eller psykisk handicappede, bevægelseshæmmede eller har på anden vis særlige behov for hjælp i forbindelse med kørslen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 72 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 30/09/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er gældende fra den 1. oktober 2021 og er uopsigelig for kontrakthaver indtil den 30. september 2026. Ordregiver har dog mulighed for at opsige kontrakten til udløb den 31. juli 2026.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter befordring af skoleelever til specialskole samt personer – primært ældre – til vedligeholdende træning.

Passagererne skal ankomme og afhentes på destinationerne til bestilte tidspunkter. Ud fra de bestilte ankomst- og afhentningstidspunkter, planlægger kontrakthaver/leverandør ruter for kørslen med udgangspunkt i, at passager indenfor samme målgruppe til samme form for destination må samkøres i minibusser. Omfang af passagerer, adresser og/eller kørsler kan variere i løbet af kontraktperioden.

En stor del af passagererne er fysisk eller psykisk handicappede (herunder særligt demente), bevægelseshæmmede eller har på anden vis særlige behov for hjælp i forbindelse med kørslen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 54 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 30/09/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er gældende fra den 1. oktober 2021 og er uopsigelig for kontrakthaver indtil den 30. september 2026. Ordregiver har dog mulighed for at opsige kontrakten til udløb den 31. juli 2026.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter befordring af skoleelever til specialklasser på folkeskoler samt unge og voksne til uddannelsestilbud.

Passagererne skal ankomme og afhentes på destinationerne til bestilte tidspunkter. Ud fra de bestilte ankomst- og afhentningstidspunkter, planlægger kontrakthaver/leverandør ruter for kørslen med udgangspunkt i, at passager indenfor samme målgruppe til samme form for destination må samkøres i minibusser. Omfang af passagerer, adresser og/eller kørsler kan variere i løbet af kontraktperioden.

En stor del af passagererne er fysisk eller psykisk handicappede, bevægelseshæmmede eller har på anden vis særlige behov for hjælp i forbindelse med kørslen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 30/09/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er gældende fra den 1. oktober 2021 og er uopsigelig for kontrakthaver indtil den 30. september 2026. Ordregiver har dog mulighed for at opsige kontrakten til udløb den 31. juli 2026.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 omfatter befordring af førskolebørn til specialbørnehave samt skoleelever til specialklasser på folkeskoler.

Passagererne skal ankomme og afhentes på destinationerne til bestilte tidspunkter. Ud fra de bestilte ankomst- og afhentningstidspunkter, planlægger kontrakthaver/leverandør ruter for kørslen med udgangspunkt i, at passager indenfor samme målgruppe til samme form for destination må samkøres i minibusser. Omfang af passagerer, adresser og/eller kørsler kan variere i løbet af kontraktperioden.

En stor del af passagererne er fysisk eller psykisk handicappede, bevægelseshæmmede eller har på anden vis særlige behov for hjælp i forbindelse med kørslen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 30/09/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er gældende fra den 1. oktober 2021 og er uopsigelig for kontrakthaver indtil den 30. september 2026. Ordregiver har dog mulighed for at opsige kontrakten til udløb den 31. juli 2026.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 5 omfatter befordring af førskolebørn og skoleelever til sprogundervisning, skoleelever til specialklasser på folkeskoler samt unge og voksne til aktivitets- og beskæftigelsestilbud.

Passagererne skal ankomme og afhentes på destinationerne til bestilte tidspunkter. Ud fra de bestilte ankomst- og afhentningstidspunkter, planlægger kontrakthaver/leverandør ruter for kørslen med udgangspunkt i, at passager indenfor samme målgruppe til samme form for destination må samkøres i minibusser. Omfang af passagerer, adresser og/eller kørsler kan variere i løbet af kontraktperioden.

En stor del af passagererne er fysisk eller psykisk handicappede, bevægelseshæmmede eller har på anden vis særlige behov for hjælp i forbindelse med kørslen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 30/09/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er gældende fra den 1. oktober 2021 og er uopsigelig for kontrakthaver indtil den 30. september 2026. Ordregiver har dog mulighed for at opsige kontrakten til udløb den 31. juli 2026.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være i besiddelse af autorisation og dermed ret til at udføre det pågældende erhverv, jf. udbudslovens § 141, stk. 2:

— Tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring, jf. lov nr. 1538 af 19. december 2017 nr. 1538, taxiloven, med senere ændringer og/eller tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, jf. lovbekendtgørelse om buskørsel nr. 1050 af 12. november 2012 med senere ændringer, afhængig af, hvilken lovgivning tilbudsgiver er underlagt ift. at kunne udføre (del)kontrakten.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

Omsætningen i det senest afsluttede regnskabsår skal minimum være følgende for hver delaftale der bydes på:

— Delaftale 1: 12 mio. DKK

— Delaftale 2: 9 mio. DKK

— Delaftale 3: 5 mio. DKK

— Delaftale 4: 4 mio. DKK

— Delaftale 5: 3 mio. DKK.

Hvis der bydes på mere end en delaftale skal ovenstående krav opfyldes for hver delaftale. Det vil sige, at bydes der eksempelvis på delaftale 1 og 2, skal tilbudsgiver have en omsætning i det senest afsluttede regnskabsår på minimum 21 mio. DKK.

Tilbudsgivers soliditetsgrad skal være minimum 10 % i det seneste afsluttede regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes:

Soliditetsgrad= (Egenkapital ultimo*100)/(Samlede aktiver ultimo).

Ansvarlig lånekapital skal ikke medtages som egenkapital, da dette anses som værende fremmedkapital.

Hvis tilbudsgiver byder som en del af et konsortium, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 6.5, skal konsortiet tilsammen kunne opfylde disse krav, det vil sige at konsortiets samlede omsætning minimum skal være ovenstående, og at konsortiet samlet set skal have en soliditetsgrad på minimum 10 %.

Konsortiets samlede soliditetsgrad beregnes efter formlen:

Konsortiedeltagernes soliditetsgrad= (Konsortiedeltagernes egenkapital ultimo*100)/(Konsortiedeltagernes samlede aktiver ultimo).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Omsætning og soliditetsgrad dokumenteres ved regnskabet for senest afsluttede regnskabsår, hvoraf virksomhedens soliditetsgrad fremgår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Erfaring med udførelse af sammenlignelige befordringsopgaver af tilsvarende art og omfang udført i løbet af de seneste 3 år på vegne af en offentlig ordregiver. Tilbudsgiver skal som minimum vedlægge:

- Én sammenlignelig reference for hver af de i afsnit 5 angivne målgrupper, som er omfattet af de delaftaler, der bydes på.

- En sammenlignelig reference skal som minimum svare til det antal km/ture der køres i forhold til den delaftale der bydes på. Bydes der på flere delaftaler, skal referencerne som minimum svare til antal km/ture for alle delaftaler, der bydes på. Der må gerne fremsendes flere referencer, som tilsammen som minimum svarer til antal km/ture til den/de pågældende delaftale(r).

- Til brug for vurderingen af referencernes sammenlignelighed bedes referencerne indeholde en kort beskrivelse af befordringen (kørselstype, kompleksitet, målgrupper), kontraktperiode, kørslens omfang, kontraktværdi pr. år og kontaktoplysninger hos referencerne. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de angivne referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Vindende tilbudsgiver(e) er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausuler samt overholdelse af, miljø, etik og socialt ansvar i forbindelse med opfyldelse af aftalen, jf. udkast til kontrakt § § 27-29.

Tilbudsgiver er i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og ansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio.DKK for personskader og minimum 10 mio. DKK for tingskader.

For øvrige krav til kontrakten henvises til udbuddets kontraktudkast.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/03/2021
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/03/2021
Tidspunkt: 16:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der afholdes informationsmøde d. 2. marts 2021 kl. 10.00, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 4.1.

Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 samt de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136, hvorfor tilbudsgiver ikke må være omfattet af disse.

Før beslutning om tildeling af kontrakt vil ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 151, fra de(n) tilbudsgiver(e), som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakt.

Ordregiver vil indhente følgende dokumentation:

- Serviceattest, som på tidspunktet for indlevering ikke er ældre end 6 måneder

- Såfremt den vindende tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne fremlægge tilsvarende dokumentation i den version og/eller fra de myndigheder, som er relevante i den vindende tilbudsgivers hjemland. En filial af en udenlandsk virksomhed betragtes som en udenlandsk virksomhed.

- Referenceliste

- Regnskab for det senest afsluttede regnskabsår, hvoraf virksomhedens soliditetsgrad fremgår

- Dokumentation for gældende erhvervsansvarsforsikring

- Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. afsnit 6.6: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder

- Dokumentation for tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring eller taxabevilling.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav.

Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende virksomheder.

Senest 4 uger efter tildeling af kontrakt skal kontrakthaver stille en sikkerhed i form af en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti pr. vunden delaftale.

Kravet om sikkerhedsstillelse varierer fra delaftale til delaftale og udgøres af følgende:

- Delaftale 1: 450 000 DKK

- Delaftale 2: 350 000 DKK

- Delaftale 3: 200 000 DKK

- Delaftale 4: 150 000 DKK

- Delaftale 5: 150 000 DKK.

I tilfælde af, at samme tilbudsgiver vinder flere delaftaler, vil sikkerhedsstillelsen udgøre summen af sikkerhedsstillelsen for de enkelte vundne delaftaler. Hvis samme tilbudsgiver vinder mindst 3 delaftaler, vil størrelsen på sikkerhedsstillelsen stige med følgende:

- Antal vunde delaftaler: 3 medfører tillæg til krav om sikkerhedsstillelse på: 50 %

- Antal vunde delaftaler: 4 medfører tillæg til krav om sikkerhedsstillelse på: 75 %

- Antal vunde delaftaler: 5 medfører tillæg til krav om sikkerhedsstillelse på:100 %.

Det er muligt for tilbudsgiver at tilbyde en rabat på betingelse af, at tilbudsgiver får tildelt flere delaftaler; en såkaldt samlerabat. Samlerabatten er en procentsats, der bliver trukket fra den tilbudte pris.

Muligheden herfor er dog begrænset til, at der udelukkende kan afgives samlerabat på nogle foruddefinerede kombinationer af delaftaler. Se mere herom i udbudsbetingelsernes afsnit 10 samt i bilag 3: Tilbudsliste, hvor der er også er nærmere vejledning om, hvordan der skal afgives samlerabat.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2021

Send til en kollega

0.062