23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 063-159081
Offentliggjort
31.03.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Aalborg Kommune

Test af tilgængelige busprioriteringssystemer på markedet


Aalborg Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Stigborg Brygge 5
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie-Louise Nielsen
E-mail: marie-louise.nielsen@aalborg.dk
Telefon: +45 20295283
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.aalborg.dk/business/leverandoerer/leverandoer-til-aalborg-kommune
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Test af tilgængelige busprioriteringssystemer på markedet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34970000 Trafikovervågningssystem
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aalborg Kommune ønsker forud for udbud af et nyt busprioriteringssystem at teste tilgængelige busprioriteringssystemer på markedet. Test foretages med henblik på at undersøge grænseflader mod tilgrænsende systemer, samt undersøge omfanget af forsinkelse i de testede systemer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34972000 System til måling af trafikstrømmen
63712700 Trafikkontroltjenester
63712710 Trafikovervågningstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Anlæg af Aalborgs BRT-projekt – Plusbus (www.plusbus.dk) – er i gang, og i den forbindelse etableres en række nye signalanlæg, ligesom en række eksisterende signalanlæg ombygges langs den ca. 12 km lange rute, som strækker sig fra Væddeløbsbanen i vest til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) i øst.

For at sikre en god fremkommelighed for busserne kræves et busprioriteringssystem. I forbindelse med etablering af BRT-projektet er der således behov for etablering af et nyt, centralt busprioriteringssystem for at sikre, at BRT-busserne kan prioriteres i de signalregulerede kryds med henblik på at optimere rejsetiden for BRT-busserne under samtidig hensyntagen til den øvrige trafik. Opgaven vedrørende levering af busprioriteringssystemet tildeles på baggrund af et udbud, men forinden ønskes et indblik i hvad markedet kan tilbyde af kommercielt tilgængelige, afprøvede busprioriteringssystemer.

Det busprioriteringssystem, der etableres, skal som option kunne udvides til også at dække kommunens øvrige signalanlæg og andre busruter i Aalborg Kommune.

Udbuddets genstand vil være levering, konfiguration og implementering af et centralt busprioriteringssystem til signalanlæggene indeholdt i BRT-projektet samt øvrige relevante signalanlæg i Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune ønsker en cloudbaseret løsning.

Med henblik på at udarbejde de tekniske krav til udbudsmaterialet, ønsker Aalborg Kommune at teste en række kommercielt tilgængelige løsninger, som er på markedet.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Yderligere information omkring testforløbet, samt ansøgning om deltagelse, findes på Aalborg Kommunes hjemmeside på følgende link:

https://www.aalborg.dk/business/leverandoerer/leverandoer-til-aalborg-kommune/test-af-tilgaengelige-busprioriteringssystemer

Eller på:

https://www.aalborg.dk/business/leverandoerer/leverandoer-til-aalborg-kommune

Her ligger informationen under fanen "Udbud".

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/09/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Af hensyn til de ressourcer, som det kræver at gennemføre et testforløb, ønsker Aalborg Kommune maksimalt at gennemføre et testforløb med 2-3 leverandører af forskellige busprioriteringssystemer.

Virksomheder som ønsker at deltage i testforløbet bedes derfor fremsende en ansøgning om deltagelse i testforløbet senest d. 21. april 2021. Meddelelse om deltagelse i testforløb forventes d. 23. april 2021 med opstartsmøde d. 26. april 2021 og testforløb frem til d. 18. juni 2021. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af den løsning, som ansøger ønsker at teste sammen med Aalborg Kommune, herunder en beskrivelse af, hvordan løsningen kan løse kommunens behov, som er beskrevet ovenfor under "Det udbudte system".

Ansøger skal endvidere angive ansøgers kontaktinformationer i ansøgningen.

Hvis Aalborg Kommune modtager mere end 2 ansøgninger om deltagelse i testforløbet, vil kommunen udvælge de 2-3 løsninger til deltagelse i testforløbet, som vurderes bedst at opfylde kommunens behov, og som ligger inden for de tekniske begrænsninger, som følger af kommunens og busoperatørens eksisterende systemer.

Aalborg Kommune forbeholder sig endvidere retten til at afvise ansøgninger, hvis Kommunen vurderer at den tilbudte løsning ikke vil kunne opfylde kommunens behov eller at en evt. implementering vil være særlig omkostningsfuld.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2021

Send til en kollega

0.047