23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 065-166877
Offentliggjort
02.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vejle Kommune

Levering af personbefordring - garantikørsel


Vejle Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristian Iversen
E-mail: krliv@vejle.dk
Telefon: +45 76811721
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d6c0faa8-ac04-4f0b-8a0e-5350c7c06589/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d6c0faa8-ac04-4f0b-8a0e-5350c7c06589/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d6c0faa8-ac04-4f0b-8a0e-5350c7c06589/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d6c0faa8-ac04-4f0b-8a0e-5350c7c06589/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af personbefordring - garantikørsel

Sagsnr.: 88.00.00-G01-15-21
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af personbefordring - garantikørsel.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
60100000 Vejtransport
60112000 Offentlig vejtransport
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrør levering af personbefordring af Vejle Kommunes borgere for de kørsler, som er visiterede af Vejle Kommune; dog kun for de opgaver, hvor Vejle Kommune selv ønsker at koordinere kørslen. På øvrige personbefordringsopgaver (rutekørsel og ikke-visiteret ad hoc kørsel) er gennemført/gennemføres særskilt udbud. På dette udbud ønsker Vejle Kommune derfor tilbud på 10 minibusser m. lift, som er beskrevet i kravspecifikationen (bilag 2), inkl. chauffører, som Vejle Kommune kan disponere frit over.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan af ordregiver forlænges i op til 6 x 6 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Såfremt Vejle Kommunes behov for den aftalte ydelse ændrer sig så drastisk, at der bliver behov for at op- eller nedskalere ydelsen med en eller flere minibus(ser) m. lift inklusiv chauffør, skal dette accepteres af kontrakthaver. Vejle Kommune vil i givet fald være forpligtet til at varsle en sådan ændring med minimum 1 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være i besiddelse af det nødvendige antal tilladelser til at foretage den udbudte kørsel.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Tilbudsgiver skal have positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

— Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige på mere end 100 000 DKK.

— Tilbudsgiver skal have en gældende erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Tilbudsgiver skal have positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

— Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige på mere end 100 000 DKK.

— Tilbudsgiver skal have en gældende erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive 1-3 sammenlignelig referencer. Referencerne skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste 3 år – regnet fra tilbudsfristen. Med sammenlignelige referencer menes, rammeaftaler eller kontrakter på levering af visiteret personbefordring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal angive 1-3 sammenlignelig referencer. Referencerne skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste 3 år – regnet fra tilbudsfristen. Med sammenlignelige referencer menes, rammeaftaler eller kontrakter på levering af visiteret personbefordring.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

— Børneattester – på de chauffører der skal foretage buskørslen.

— Beskrivelse af vognpark – en beskrivelse af den vognpark leverandøren stiller til rådighed til varetagelse af kontrakten.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/05/2021
Tidspunkt: 12:01
Sted:

Vejle Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Såfremt Vejle Kommunes behov for den aftalte ydelse ændrer sig så drastisk, at der bliver behov for at op- eller nedskalere ydelsen med en eller flere minibus(ser) m. lift inklusiv chauffør, skal dette accepteres af kontrakthaver. Vejle Kommune vil i givet fald være forpligtet til at varsle en sådan ændring med minimum 1 måneder.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/03/2021

Send til en kollega

0.031