23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 065-168208
Offentliggjort
02.04.2021
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Bornholms Regionskommune

Genudbud - 2021 Udbud af OST 3 servicekørsel for Bornholms Regionskommune


Bornholms Regionskommune

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 042-105208)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Edvardsen
E-mail: anette.edvardsen@brk.dk
Telefon: +45 56921040
Fax: +45 56920001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/150405432.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud - 2021 Udbud af OST 3 servicekørsel for Bornholms Regionskommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bornholms Regionskommune, Trafikselskabet BAT, udbyder kommunens offentlige servicekørsel som består af følgende kørselsordninger:

A: Kørsel med deltagere i den lovpligtige individuelle handicapkørselsordning

B: S-trafik med betalende passagerer

C: Kørsel for Bornholms Regionskommune f.eks kørsler til dagcentre, kørsel efter sundhedsloven, visiterede brugere samt lign.

D: S-trafik rute bl.a. med specialkørsel af børn, unge og øvrige brugere.

Der udbydes både garanti- og variabel kørsel. Der bydes med en timepris på kørslen for hver udbudsenhed.

Under garantikørsel er der 14 udbudsenheder, hvor der kan bydes på den eller de udbudsenheder tilbudsgiver ønsker.

Under variabelkørsel er der 12 udbudsenheder, hvor der kan bydes på den eller de udbudsenheder tilbudsgiver ønsker.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/03/2021
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 042-105208

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 30/03/2021
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 06/04/2021
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Dato
I stedet for:
Dato: 30/03/2021
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 06/04/2021
Tidspunkt: 12:00
VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.078