23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 075-191872
Offentliggjort
19.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Hovedstaden

Distribution af parenteral ernæring


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anna Lazareva
E-mail: anastasia.lazareva@regionh.dk
Telefon: +45 38665846
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=296968&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=296968&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Distribution af parenteral ernæring

Sagsnr.: 21018767
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000 Vejtransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Distribution af parenteral ernæring og utensilier samt engangsartikler til patientbehandling i hjemmet hos ca. 200 patienter, leveret på anvist plads i patientens hjem.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33140000 Medicinske forbrugsmaterialer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Distribution af parenteral ernæring og utensilier samt engangsartikler til patientbehandling i hjemmet hos ca. 200 patienter, leveret på anvist plads i patientens hjem. Patienterne er tilknyttet Rigshospitalets klinik for tarmsvigt og leversygdomme. Den parenterale ernæring, som er et lægemiddel, skal hentes hos ordregivers apotek og skal distribueres sammen med de for hjemmebehandlingen nødvendige medicinske utensilier og engangsartikler (handsker, sprøjter, m.v.), som skal leveres af leverandøren. Leverancer til den enkelte patient skal primært ske som 14-dages leverancer.

Leverancerne vil primært ske til patienter i Region Hovedstaden og det øvrige Sjælland.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og leveringssikkerhed / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at kunne forlænge kontrakten i op til 1 x 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- ESPD del IV, B, 4)

- ESPD del IV, B, 5)

- ESPD del IV, B, 6).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ESPD del IV, B, 4):

Specifik gennemsnitlig omsætning.

Den økonomiske aktørs gennemsnitlige omsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, jf. udbudsbekendtgørelsens del II, genstand er for de seneste 3 regnskabsår i gennemsnit eller over 3 mio. DKK pr. år.

Hvis den specifikke årsomsætning på forretningsområdet ikke fremgår direkte af årsrapporten, skal vinderen af udbuddet fremlægge en revisorerklæring efter påkrav fra ordregiver. Den specifikke gennemsnitlige omsætning anføres i ESPD dokumentet.

ESPD del IV, B, 5):

Alternativ erklæring af omsætningskrav for nye virksomheder tilladt. Omsætningskravet er proportionel ift. stiftelsestidspunktet af virksomhed. Alene vinderen skal fremsende evt. erklæring, og først ved ordregivers påkrav. Ved etablering af ny virksomhed anføres den specifikke gennemsnitlige omsætning i ESPD dokumentet.

ESPD del IV, B, 6):

Finansielle nøgletal. For det finansielle nøgletal: Den økonomiske aktør erklærer at denne har en positiv egenkapital, det seneste regnskabsår. Egenkapital anføres i ESPD dokumentet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD del IV, C, 3).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ESPD del IV, C, 3):

Levering af leverancer af den anførte type. I referenceperioden (maj 2018 – maj 2021) har den økonomiske aktør leveret mindst 1 sammenlignelig reference af den i udbudsbekendtgørelsens del II, genstand anførte type. Sammenlignelig reference forstås som distribution af lægemidler (fx parenteral ernæring, dialysevæsker, medicinske luftarter) af minimum 12 måneders varighed. Såfremt der anvendes underleverandør til udførelse af hele ydelsen eller selve distributionsdelen, skal underleverandøren opfylde referencekravet ESPD del IV, C, 3). Mindst 1 sammenlignelig reference anføres i ESPD dokumentet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Se følgende punkter i Udbudsbetingelser:

13.1 Arbejdsmiljø

13.2 Sociale klausuler

13.3 Databehandleraftale

13.4 Krav om sikkerhedsstillelse

13.5 Arbejde med børn

13.6 Virksomhedsoverdragelse.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2014/S 136-244559
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/05/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2027

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/04/2021

Send til en kollega

0.047