23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 079-201888
Offentliggjort
23.04.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Silkeborg Kommune

Udbud på skolekørsel


Silkeborg Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Tim Kristensen
E-mail: tk@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701309
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f32c8f1c-7640-453c-9cd8-83b4da67426e/homepage
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f32c8f1c-7640-453c-9cd8-83b4da67426e/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på skolekørsel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Silkeborg Kommune inviterer hermed leverandører, brancheforeninger og andre interesserede som arbejder med skolekørsel til at deltage i høringen af udbudsmaterialet. Høringen kan afgives på skrift, men der er også mulighed for at aftale et Microsoft Skype/Teams møde. Mødet vedrørende høringen vil være individuelt med hver enkelt leverandør, brancheorganisation eller andre interesserede. Vi forbeholder os ret til at afvise deltagelse i Skype/Teams møde, så der alene kan afgives skriftlige høringssvar. Mødet via Skype/Teams vil ikke bidrage med yderligere oplysninger om kommende udbud fra Silkeborg Kommune end dem som er udsendt i høringsmaterialet. Kommende udbud bliver et offentligt udbud, så alle interesserede leverandører har mulighed for at byde på opgaven. Kontrakten er samlet set på 6 år og har et omfang på ca. 95 mio. DKK i hele kontraktperioden fordelt på 4 delområder.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 95 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Silkeborg Kommune inviterer hermed leverandører, brancheforeninger og andre interesserede som arbejder med skolekørsel til at deltage i høringen af udbudsmaterialet. Høringen kan afgives på skrift, men der er også mulighed for at aftale et Microsoft Skype/Teams møde. Mødet vedrørende høringen vil være individuelt med hver enkelt leverandør, brancheorganisation eller andre interesserede. Vi forbeholder os ret til at afvise deltagelse i Skype/Teams møde, så der alene kan afgives skriftlige høringssvar. Mødet via Skype/Teams vil ikke bidrage med yderligere oplysninger om kommende udbud fra Silkeborg Kommune end dem som er udsendt i høringsmaterialet. Kommende udbud bliver et offentligt udbud, så alle interesserede leverandører har mulighed for at byde på opgaven. Kontrakten er samlet set på 6 år og har et omfang på ca. 95 mio. DKK i hele kontraktperioden fordelt på 4 delområder. Høringsmaterialet består af følgende dokumenter: Udbudsbetingelser, tilbudsliste, kontrakt, indeholdende kravspecifikationer. Høringen har til formål at sikre, at det udbudsmateriale som Silkeborg Kommune har udarbejdet, har en høj kvalitet, de bedste forudsætninger for en skarp konkurrence blandt kommende tilbudsgivere, at sikre at vi får fornuftige tilbud som har fokus på det rigtige (og er konditionsmæssige) og hvor priserne ligeledes er på de bedste markedsmæssige vilkår. Silkeborg Kommune ønsker derfor jeres input til følgende: Forslag til ændringer af udbudsbetingelser, eventuelle uhensigtsmæssigheder og fejl i udbudsmaterialet, identificerede risici som gør det mere risikabelt at afgive tilbud og dermed resulterer i dyrere tilbud, kommentarer til kravspecifikationer jf. kontrakten, Andet som ikke er nævnt ovenfor. Derudover ønsker Silkeborg Kommune specifikt en dialog om følgende: Silkeborg overvejer at anskaffe et flådestyringssystem og skal i den forbindelse overveje afregningsmodellen, herunder om afregning bør ske på basis af minutter, kilometer, en kombination af disse 2 eller en alternativ metode. Hvordan Silkeborg Kommune kan arbejde videre med grønne krav til skolekørslen. Silkeborg Kommune har en målsætning om at være CO2-neutral i 2025, og grønnere skolebuskørsel kan være et element i at opnå denne målsætning. Vedrørende grønne krav: Silkeborg Kommune har i dag erfaring med bybuskørsel i Silkeborg by, der kører på biogas på et etableret tankanlæg ved Silkeborg by. Vi har på nuværende tidspunkt ikke fastsat ønske om et bestemt drivmiddel, men ønsker potentielle leverandørers bud på, hvordan skolebuskørslen kan laves grønnere og hvad den økonomiske ramme er, for at gøre den grønnere. Mulige løsninger kunne være: Biogas, biodiesel, el-busser, brint-busser, alternativt højere euronormkrav til busserne, andre løsninger. Silkeborg Kommune har mulighed for, men skal ikke tage leverandørernes input i betragtning. Har høringsmaterialet vakt jeres interesse håber vi på, at I vil tage jer tid til at læse det igennem og kommentere, da det er jeres mulighed for at indlede en dialog med os, inden udbudsmaterialet offentliggøres. Når udbudsmaterialet er offentliggjort, kan vi være begrænset i, hvad vi må og kan ændre, hvorfor det er vigtigt at I reagerer allerede nu og inden det endelige materiale offentliggøres. Høringssvar kan sendes skriftligt gennem udbudssystemet Ethics eller til tk@silkeborg.dk Høringssvar kan afgives via et Skype/Teams møde. Send hurtigst muligt en mail til mig via udbudssystemet Ethics eller på tk@silkeborg.dk - så finder vi en time til et Skype/Teams møde. Høringssvar skal være fremsendt senest den 4. maj kl. 10.00.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/08/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/04/2021

Send til en kollega

0.046