23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 089-231641
Offentliggjort
07.05.2021
Udbudstype
Koncessionstildelingsprocedure

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Koncessionskontrakt om at stille elektriske løbehjul til disposition for byens borgere


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Koncessionsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/23/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Møller Gormsen
E-mail: stmg@aarhus.dk
Telefon: +45 61923553
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/20795a89-584c-4c93-a90a-54baeca79771/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/20795a89-584c-4c93-a90a-54baeca79771/homepage
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/20795a89-584c-4c93-a90a-54baeca79771/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Koncessionskontrakt om at stille elektriske løbehjul til disposition for byens borgere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aarhus Kommune ønsker at facilitere en udlejningsordning omfattende 300 elektriske deleløbehjul på offentlige vejarealer. Der ønskes indgået aftale med én leverandør af en udlejningsordning for elektriske løbehjul i Aarhus på baggrund af indgåelse en koncessionsaftale. Se det samlede udbudsmateriale inkl. alle bilag hertil for den fulde beskrivelse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Denne koncession er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34420000 Scootere og cykler med hjælpemotor
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aarhus Kommune ønsker at facilitere en udlejningsordning omfattende 300 elektriske deleløbehjul på offentlige vejarealer. Der ønskes indgået aftale med én leverandør af en udlejningsordning for elektriske løbehjul i Aarhus. Der ønskes at indgå en aftale om 300 nye elektriske deleløbehjul i Aarhus pr. 1. juli 2021. Denne aftale skal udvide mobilitetsudbuddet for byens borgere. Det er vigtigt for Aarhus Kommune, at der leveres en egentlig mobilitetsløsning for byens borgere. Det vil sige, at der løbende i kontraktens løbetid skal være fokus på, hvilken service der leveres, og hvordan den understøtter fx pendling i kommunen. Koncessionen omfatter levering af at stille elektriske løbehjul til disposition for byens borgere. Se det samlede udbudsmateriale inkl. alle bilag hertil for den fulde beskrivelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af de kriterier, der er anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

Se det samlede udbudsmateriale inkl. alle bilag hertil for den fulde beskrivelse.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som: I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer, der er udført inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Med udført menes referencer, der er afsluttet eller under udførelse. Der skal angives minimum 4 referencer og maksimalt 6 referencer. Kontaktoplysninger på referencerne skal fremgå sammen med de oplyste referencer. For så vidt angår rammeaftaler gøres opmærksom på, at kun aftale-forhold under rammeaftalen, hvor der er realiseret en omsætning og som i øvrigt opfylder de fastsatte krav, vil blive godkendt som referencer. Ved ”lignende leveringer”, menes koncessionsaftaler om levering af løbehjul til byer af samme størrelsesorden i indbyggertal som Aarhus, og samme størrelsesorden i antal leverede løbehjul. Se i øvrigt det samlede udbudsmateriale inkl. alle bilag hertil for den fulde beskrivelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal angives minimum 4 referencer og maksimalt 6 referencer.

III.2) Betingelser vedrørende koncessionen
III.2.2) Betingelser for udførelse af koncessionen:

Se det samlede inkl. alle bilag hertil for den fulde beskrivelse. herunder: Udbudsbetingelserne, bilag 1. udkast til koncessionskontrakt, bilag 1.1 Aarhus Kommunes CSR kontraktbilag, bilag 3: Kravspecifikation

Del IV: Procedure

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Tidsfrist for indgivelse af ansøgninger eller modtagelse af tilbud
Dato: 03/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Se det samlede udbudsmateriale inkl. alle bilag hertil for den fulde beskrivelse og krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2021

Send til en kollega

0.188