23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 091-235849
Offentliggjort
11.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Naturstyrelsen

Rammeaftaler om lastbiltransport af rundtræ


Naturstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Naturstyrelsen
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Førstballevej 2
By: Randbøl
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7183
Land: Danmark
Kontaktperson: Chefkonsulent Inge Stage
E-mail: istag@nst.dk
Telefon: +45 22100258
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=297558&B=NST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=297558&B=NST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftaler om lastbiltransport af rundtræ

Sagsnr.: 21/04310
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000 Vejtransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Naturstyrelsen udbyder 3 delaftaler som rammeaftaler med flere aktører om lastbiltransport af rundtræ som fortrinsvist skal udføres på henholdsvis Sjælland, Jylland og Fyn samt Bornholm. Træet afhentes hovedsageligt i de danske statsskove og transporteres til fx industri, havn, jernbanevogn eller depot. Rundtræ er træstammer, som i de fleste tilfælde er afkortede. Modtager vil primært være i Danmark og primært inden for delaftalens geografiske område, men der kan undtagelsesvist være tale om transport i en anden landsdel eller uden for landets grænser. Der er tale om rammeaftaler med genåbning af konkurrencen gennem miniudbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 238 500.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Sjælland

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Hele Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Lastbiltransport fra de sjællandske statsskove til modtagere som nærmere nævnt i II.1.4).

Modtager vil primært være i Danmark og primært inden for delaftalens geografiske område, men der kan undtagelsesvist være tale om transport i en anden landsdel eller uden for landets grænser. Der er tale om rammeaftaler med genåbning af konkurrencen gennem miniudbud med den hensigt at indgå leveranceaftale med vinderen af det enkelte miniudbud.

Værdien i pkt.II.2.6) er den højeste estimerede værdi af delaftalen i den længst mulige rammeaftaleperiode på 4 år.

Om mængder i KFM, kubikmeter fastmasse, der skal transporteres, henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 517 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges i 3 gange 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udvidelsesklausul, jf. udbudslovens § 179, således: Såfremt kunden senest 3 måneder før rammeaftalens udløb har forbrugt 75 % af rammeaftalens samlede værdi, har kunden ret til at udvide rammeaftalens samlede værdi med 50 %, således at den maksimale værdi efter udvidelsen vil udgøre op til 150 % af rammeaftalens oprindelig udbudte værdi.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Højeste antal påtænkte deltagere i delaftale 1 er 10 aktører.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Jylland og Fyn

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Hele Jylland og Fyn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Lastbiltransport fra de jyske og fynske statsskove til modtagere som nærmere nævnt i II.1.4).

Modtager vil primært være i Danmark og primært inden for delaftalens geografiske område, men der kan undtagelsesvist være tale om transport i en anden landsdel eller uden for landets grænser. Der er tale om rammeaftaler med genåbning af konkurrencen gennem miniudbud med den hensigt at indgå leveranceaftale med vinderen af det enkelte miniudbud.

Værdien i pkt.II.2.6) er den højeste estimerede værdi af delaftalen i den længst mulige rammeaftaleperiode på 4 år.

Om mængder i KFM, kubikmeter fastmasse, der skal transporteres, henvises til udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 790 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges i 3 gange 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udvidelsesklausul, jf. udbudslovens § 179, således: Såfremt kunden senest 3 måneder før rammeaftalens udløb har forbrugt 75 % af rammeaftalens samlede værdi, har kunden ret til at udvide rammeaftalens samlede værdi med 50 %, således at den maksimale værdi efter udvidelsen vil udgøre op til 150 % af rammeaftalens oprindelig udbudte værdi.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Højeste antal påtænkte deltagere i delaftale 2 er 10 aktører.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Bornholm

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Hele Bornholm

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Lastbiltransport fra de bornholmske statsskove til modtagere som nærmere nævnt i II.1.4).

Modtager vil primært være i Danmark og primært inden for delaftalens geografiske område, men der kan undtagelsesvist være tale om transport i en anden landsdel eller uden for landets grænser. Der er tale om rammeaftaler med genåbning af konkurrencen gennem miniudbud med den hensigt at indgå leveranceaftale med vinderen af det enkelte miniudbud.

Om mængder i KFM, kubikmeter fastmasse, der skal transporteres, henvises til udbudsmaterialet.

Værdien i pkt.II.2.6) er den højeste estimerede værdi af delaftalen i den længst mulige rammeaftaleperiode på 4 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 931 500.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges i 3 gange 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udvidelsesklausul, jf. udbudslovens § 179, således: Såfremt kunden senest 3 måneder før rammeaftalens udløb har forbrugt 75 % af rammeaftalens samlede værdi, har kunden ret til at udvide rammeaftalens samlede værdi med 50 %, således at den maksimale værdi efter udvidelsen vil udgøre op til 150 % af rammeaftalens oprindelig udbudte værdi.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Højst påtænkte antal deltagere i delaftale 3 er 5 økonomiske aktører.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers udfyldelse af ESPD:

Tilbudsgiver angiver, at virksomheden opfylder alle minimumskrav til egnethed ved at svare ”ja” i del. IV ”Udvælgelseskriterier” i ESPD’et.

I forhold til dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, skal tilbudsgiver fremlægge følgende:

1) Tilbudsgivers egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår

2) Tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste disponible regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at henvise til egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge eller eventuelt henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD Del IV, afsnit B:

Til 1. Virksomhedens balance eller uddrag heraf for de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Til 2. Erklæring om soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår eller virksomhedens egenkapital og aktiver i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves for så vidt angår alle 3 delaftaler positiv egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår. For så vidt angår delaftale 1 Sjælland og delaftale 2 Jylland og Fyn kræves en gennemsnitlig egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår på mindst 2 mio. DKK. For så vidt angår delaftale 3 Bornholm kræves en gennemsnitlig egenkapital på mindst 1 mio. DKK for de seneste 3 disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår.

For så vidt angår alle 3 delaftaler kræves en soliditetsgrad for det seneste disponible regnskabsår på 15,0 %. soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav om teknisk og faglig kapacitet som udvælgelseskriterium.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten skal udføres i henhold til det i udbudsmaterialet vedlagte udkast til rammeaftale. Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen.

Der kræves ingen særlig retlig form.

Deltagerne i et eventuelt konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse over for ordregiver, og mindst én af konsortiedeltagerne skal have fuld bemyndigelse til at handle på konsortiets vegne.

Rammeaftalen indeholder kvantitativ udvidelsesklausul i henhold til udbudslovens § 179.

Der er krav om elektronisk fakturering.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 10
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/06/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) Hver af de 3 udbudte delaftaler er at betragte som separate udbud, og hver delaftale kan derfor i givet fald annulleres separat.

2) Ordregiver kræver, at tilbudsgiver og den juridiske enhed, som tilbudsgiveren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for opfyldelse af rammeaftalen.

3) I relation til udbudsbekendtgørelsens afsnit om anslåede priser (og dertilhørende mængder som forudsætning) bemærkes, at tallene er behæftet med stor usikkerhed. Det skyldes at transportbehovet bl.a. er afhængigt af markedet både inden for og uden for landets grænser, og er påvirkeligt over for endnu ikke fastlagte planer om udlægning af urørt skov og andre beslutninger med tilsvarende betydning, ligesom transportbehovet kan ændres og/eller forskydes over tid som følge af stormfald og andre begivenheder uden for Naturstyrelsens kontrol.

4) Det understreges, at der ikke garanteres nogen omsætning på rammeaftalerne.

5) Foruden de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder den frivillige udelukkelsesgrund om konkurs mv. i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 anvendelse i dette udbud.

6) Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

— Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3.

— Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: Ingen
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/05/2021

Send til en kollega

0.032