23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 093-243288
Offentliggjort
14.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Roskilde Kommune

Opdateringer

Rettelse
(26.05.2021)

II
Placering af det tekst, der skal ændres:1.5
I stedet for:
6960000.00 DKK
Læses:
9280000.00 DKK

II
Placering af det tekst, der skal ændres:2.6
I stedet for:
6960000.00 DKK
Læses:
9280000.00 DKK

II
Placering af det tekst, der skal ændres:2.7
I stedet for:
36
Læses:
48

Drift og udvikling af Roskilde Kommunes Erhvervsservice 2022-2025


Roskilde Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29189404
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Yemal Barakzai
E-mail: yemalb@roskilde.dk
Telefon: +45 30841833
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193885
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300933&B=ROSKILDE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300933&B=ROSKILDE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift og udvikling af Roskilde Kommunes Erhvervsservice 2022-2025

II.1.2) Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Roskilde Kommune (udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering) har besluttet at sende opgaven med at få løst erhvervsservicen i et offentligt udbud. Opgaven har siden 2013 af 2 perioder været løst af Erhvervsforum Roskilde. Kontraktperioden er dermed fire - årig. Den træder i kraft den 1. januar 2022 og udløber 31. december 2025. Udbuddet foretages som et omvendt udbud. Der konkurreres dermed ikke på pris, men på indhold. Den årlige samlede kontraktsum er dermed fastsat og beløber sig til 2,32 mio. DKK.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 960 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
75125000 Administrative tjenester vedrørende turisme
79634000 Erhvervsvejledningstjenester
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
63513000 Turistinformation
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Roskilde Kommune (udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering) har besluttet at sende opgaven med at få løst erhvervsservicen i et offentligt udbud. Opgaven har siden 2013 af 2 perioder været løst af Erhvervsforum Roskilde. Kontraktperioden er dermed fire - årig. Den træder i kraft den 1. januar 2022 og udløber 31. december 2025. Udbuddet foretages som et omvendt udbud. Der konkurreres dermed ikke på pris, men på indhold. Den årlige samlede kontraktsum er dermed fastsat og beløber sig til 2,32 mio. DKK.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 960 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiver skal i tillæg til tilbuddet angive én timepris for løsning af adhoc-opgaver indenfor erhverv og turisme. Behovet for løsning af yderligere opgaver kan opstå i hele kontraktperioden og vil typisk være i forbindelse med en eller flere større kampagner. Timeprisen skal indeholde samtlige udgifter forbundet med løsningen af opgaven for ordregiver, herunder udlæg, transport mv.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/08/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2021

Send til en kollega

0.047