23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 103-271344
Offentliggjort
31.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

MOVIA

K6 udbud af kommunebuskørsel Næstved Kommune


MOVIA

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: MOVIA
CVR-nummer: 29896569
Postadresse: Gammel Køge Landevej 3
By: Valby
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Brigitte Marie Wilcken Bjerregaard
E-mail: bwb@moviatrafik.dk
Telefon: +45 36131888
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fce586e6-de42-49a0-8a2f-29b17bfa2a5f/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fce586e6-de42-49a0-8a2f-29b17bfa2a5f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fce586e6-de42-49a0-8a2f-29b17bfa2a5f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fce586e6-de42-49a0-8a2f-29b17bfa2a5f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Transport med bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

K6 udbud af kommunebuskørsel Næstved Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Trafikselskabet Movia udbyder i K6 ca. 11 820 timer skolekørsel pr. år udført med 12 store busser og 2 minibusser,

Den udbudte kørsel er udbudt i en udbudsenhed.

Den udbudte kørsel foregår som udgangspunkt som specielrute kørsel i Næstved Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 102 240 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Næstved Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Trafikselskabet Movia udbyder i K6 følgende:

11 820 timer skolebuskørsel pr. år med 12 store busser og 2 minibusser den udbudte kørsel forgår som speciel rutekørsel med tilladelse.

Der er mulighed for at udvide speciel rutekørslen med kørsel udført på kontrakt mellem transportarrangør og busvirksomhed.

Der er mulighed for at udvide antallet af køreplantimer med kørsel, hvor Movia stiller sin tilladelse til almindelig rutekørsel til rådighed.

200 timer lejlighedsvis optionskørsel pr. år som almindelig buskørsel med EP tilladelse.

De 14 busser vil køre speciel rutekørsel, målrettet kommunale kørselsopgaver, dette indebærer at der ikke stilles eksempelvis de samme farve og indretningskrav til materiellet som der gør ved Movias ordinære udbud, ligesom der heller ikke skal monteres rejsekortudstyr.

I dette udbud fastlægger operatøren den endelige køreplan på baggrund af dialog med Næstved kommune.

Tilbudsgiver skal derfor være opmærksom på, at der i tilbudsprisen skal være afsat de nødvendige ressourcer til dialog med kommunen og tilrettelæggelse af kørslen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 85 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 102 240 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 19/04/2022
Slut: 30/06/2028
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse med op til 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på lejlighedsvis kørsel på 200 timer pr. år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/07/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/07/2021
Tidspunkt: 14:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/05/2021

Send til en kollega

0.047