23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 109-287092
Offentliggjort
08.06.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Odense Kommune

Høring af udbudsmateriale på lager/logistik - tværsektorielt udbud


Odense Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sandy Lykke Lützen
E-mail: sall@odense.dk
Telefon: +45 29135744
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.odense.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://www.comdia.com/odensekommune/md/lagerlogistik2?Back=frontpage
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring af udbudsmateriale på lager/logistik - tværsektorielt udbud

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der er oprettet en høring på udbudsmateriale til en kontrakt på en lager/logistikløsning der vil indgå som en del af en ny tværsektoriel løsning på indkøb af stomiprodukter, og med tiden yderligere produktområder der indkøbes i begge sektorer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

31 kommuner i Syddanmark og Midtjylland.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet udgør en del af projektet "Borgeren i Centrum", hvor formålet er at skabe kvalitet for patienter og borgere optimere sammenhængende behandlingsforløb for patienter og borgere med stomi, hvor der er fokus på:

- Ensartede produkter

- Uvildig rådgivning

- Gennemtænkte lager- og logistikløsninger

- Samme produktsortiment i region og kommuner

- Et mere effektivt sundhedsvæsen

- At optimere processer og økonomi på tværs af sektorer

- Mere smidige sagsgange mellem region og kommuner i forbindelse med ansøgning og ændring af bevilling

- Samme produktpriser i region og kommuner

- Samskabelse af tværsektorielle løsninger

- At opnår praktisk erfaring med tværoffentlige udbud.

Udbuddet af kontrakten blev gennemført som et tværsektorielt udbud på vegne af ordregiver og omfatter en lager- og logistik ydelse, der vil blive indkøbt af ordregiver i forbindelse med indkøb på udbudte produktområder. Stomiprodukter og telemedicinske produkter er de 2 første produktområder der er eller vil blive indgået aftale på. Herefter er der planlagt yderligere produktområder, hvor begge sektorer har et forbrug og som ligger indenfor sundhedsområdet.

Indeværende kontrakt på en lager- og logistikløsning er 1 af 3 kontrakter, der tilsammen udgør ordregivers serviceplatform. Serviceplatformen skal understøtte de produktområder, som ordregiver varetager på vegne af sine medlemmer. Serviceplatformen består af:

1) en aftale med en servicepartner omkring servicering af ordregivers medlemmer og slutbrugere i forbindelse med bestilling af produkter

2) en aftale på et IT-system samt

3) indeværende aftale på en lager- og logistikløsning, hvor produkter skal ligge på konsignation og fremsendes til slutbrugere, når en bestilling på produkterne kommer ind. Jf. desuden kontraktbilag 1 – kravspecifikation.

Lageret skal drives som et konsignationslager, hvor produktlageret er ejet af de produktleverandører, der er aftale med.

Tilsammen udgør produktområder og serviceplatformen en ny fælles løsning, der understøtter et tættere tværsektorielt samarbejde omkring udvalgte produktområder for kommuner og regioner i Syddanmark og Midtjylland.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/10/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Dette er en høring, der løber frem til d. 18. juni 2021.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/06/2021

Send til en kollega

0.047