23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 129-341641
Offentliggjort
07.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Faaborg–Midtfyn Kommune

Slamsuger; Chassis og opbygning til Faaborg-Midtfyn Kommune


Faaborg–Midtfyn Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg–Midtfyn Kommune
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Værkmestervej 3
By: Faaborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5600
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Hardam
E-mail: cgh@chardam.dk
Telefon: +45 42607900
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://chardam.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/chardam/tenderinformationshow.aspx?Id=84466
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på nationalt plan eller forbundplan
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Slamsuger; Chassis og opbygning til Faaborg-Midtfyn Kommune

Sagsnr.: Slamsuger; Chassis og opbygning til Faaborg-Midtfyn Kommune
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34139100 Chassiser med førerhus
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Slamsugning - Faaborg Midtfyn Kommune

Udbuddet vedrører indkøb og levering af slamsuger til ordregiver. Udbuddet indgås med én leverandør der kan levere den beskrevne slamsuger, bestående af lastbilchassis og opbygning og som kan tilbyde fuld servicepakke på lastbilchassiset og kunne servicere og reparerer opbygningen i op til 8 år. Til brug for vurdering af de kvalitative underkriterier og/eller konstatering af overholdelse af krav af de indkomne tilbud, skal tilbudsgiver foretage en demo af en tilsvarende model enten hos ordregiver eller tilbudsgiver indenfor en radius af 50 km fra ordregivers adresse. Ordregiver vil efter endt egnethedsvurdering fremsende anmodning til egnede tilbudsgivere om levering af slamsugeren. Der skal ikke foretages demo for ukonditionsmæssige tilbud. Demomodel skal stemme overens med det tilbudte, det vil dog være muligt at demonstrerer funktioner og opbygning på flere demomodeller. Afprøvningen finder sted i perioden uge 33 og foretages af ordregivers brugergruppe. Ordregiver forbeholder sig ret til efterfølgende at indkalde flere demonstrationer, hvis det er nødvendigt for processen. Senest leveringsdato er 1. september 2022 Estimeret værdi er ikke forbindende.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144410 Slamsugere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

5750 Ringe

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Slamsugning - Faaborg Midtfyn Kommune

Udbuddet vedrører indkøb og levering af levering af slamsuger til ordregiver. Udbuddet indgås med én leverandør der kan levere den beskrevne slamsuger, bestående af lastbilchassis og opbygning og som kan tilbyde fuld servicepakke på lastbilchassiset og kunne servicere og reparerer opbygningen i op til 8 år. Til brug for vurdering af de kvalitative underkriterier og/eller konstatering af overholdelse af krav af de indkomne tilbud, skal tilbudsgiver foretage en demo af en tilsvarende model enten hos ordregiver eller tilbudsgiver indenfor en radius af 50 km fra ordregivers adresse. Ordregiver vil efter endt egnethedsvurdering fremsende anmodning til egnede tilbudsgivere om levering af slamsugeren. Der skal ikke foretages demo for ukonditionsmæssige tilbud. Demomodel skal stemme overens med det tilbudte, det vil dog være muligt at demonstrerer funktioner og opbygning på flere demomodeller. Afprøvningen finder sted i perioden uge 33 og foretages af ordregivers brugergruppe. Ordregiver forbeholder sig ret til efterfølgende at indkalde flere demonstrationer, hvis det er nødvendigt for processen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet: / Vægtning: 60 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service og levering / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø (arbejdsmiljø) / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: Kommissionsmodel
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/09/2021
Slut: 14/09/2029
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

12x 1 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ved vurderingen af tilbuddene anvender ordregiver beskrevet evalueringsmodel: ”I den såkaldte ”Kommissionsmodel”, tildeles opgaven til det tilbud, som har det bedste forhold mellem pris og kvalitet (Helt bogstaveligt). Der fastsættes et minimumsniveau for kvaliteten så tilbuddene skal opnå mindst 60 % i point ud af det maximale mulige for kvaliteten i tilbuddet. For tilbud, som lever op til dette, beregnes forholdet mellem pris og kvalitet, dvs. at prisen divideres med det antal kvalitetspoint, som tilbuddet har fået. Derved får tilbuddet et tal, der angiver, hvor meget et ”kvalitetspoint” koster. Det tilbud, som både lever op til minimumskravet om kvalitetspoint, og har den laveste pris pr. kvalitetspoint, vinder.”

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Egenkapital indenfor det seneste regnskabsår

- Soliditetsgrad på min. 15 % det seneste regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Positiv egenkapital indenfor det seneste regnskabsår

- Soliditetsgrad på min. 15 % det seneste regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Sammenlignelige referencer der ikke må være mere end 3 år gammel fra tilbudsfristen. Med sammenlignelige referencer skal tilbudsgiver have leveret en slamsuger indenfor samme kategori jf. kravspecifikationen til en offentlig eller privat kunde. Det er ikke en nødvendighed at leverancerne har været leveret med tårnsug. Kvalitetssikringssystem eks. DS 9001 eller tilsvarende.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Tilbudsgiver skal fremsende 3 sammenlignelige referencer der ikke må være mere end 3 år gammel fra tilbudsfristen. Med sammenlignelige referencer skal tilbudsgiver have leveret en slamsuger indenfor samme kategori jf. kravspecifikationen til en offentlig eller privat kunde. Det er ikke en nødvendighed at leverancerne har været leveret med tårnsug.

- Tilbudsgiver skal have et kvalitetssikringssystem eks. DS 9001 eller tilsvarende.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/08/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2021

Send til en kollega

0.062