23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 166-434699
Offentliggjort
27.08.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Svendborg Kommune

Udbud på levering af visiteret kørsel til Svendborg Kommune


Svendborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
CVR-nummer: 29189730
Postadresse: Ramsherred 5
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Merete Parsdal
E-mail: Merete.Parsdal@Svendborg.dk
Telefon: +45 24887021
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.svendborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3b3e1ee-197f-448e-842f-515a27873fad/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3b3e1ee-197f-448e-842f-515a27873fad/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e3b3e1ee-197f-448e-842f-515a27873fad/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud på levering af visiteret kørsel til Svendborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet, der er opdelt i 5 delkontrakter med underliggende delkontrakter, omfatter alle befordring af visiterede borgere i Svendborg.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 123 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 1

Delkontraktnr.: Lukket skolebuskørsel, Aktivitetscenter- og Diagnosespecifik kørsel
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Svendborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 1a vedrører Lukket skolebuskørsel og kørsel til specialklasser i henhold til Folkeskoleloven. Kørslen omfatter mulig kørsel til og fra 14 kommunale skoler og skoleafdelinger samt fra og til borgernes private adresser. Adressefortegnelse på borgere for de berørte kørselsområder sendes særskilt i forbindelse med og til brug for tilbudsafgivningen som case til de interesserede tilbudsgivere på særlige vilkår, som angivet i Udbudsbetingelsernes afsnit 8.1 Tilbudsfrist. Den samlede årlige omsætning udgør ca. 4 mio. kr.

Delkontrakt 1b vedrører Kørsel af ældre til Aktivitets- og dagcentre i henhold til Serviceloven. Den samlede årlige omsætning udgør ca. 3,0 mio. kr.

Delkontrakt 1c vedrører Diagnosespecifik kørsel af borgere til genoptræning i henhold til Sundhedsloven §140 og Serviceloven §104. Den samlede årlige omsætning udgør ca. 1,2 mio. kr.

Nærmere beskrivelse af krav til leverancerne fremgår af Bilag 2 Kravspecifikation.

Den samlede delkontrakt 1 består af delkontrakterne 1a, 1b og 1c. Der skal bydes på samtlige delkontrakter a, b og c for at tilbuddet er konditionsmæssigt.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 49 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har 6 måneder før ordinært kontraktudløb mulighed for at forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 2

Delkontraktnr.: Kørsel til specialinstitutioner og CSV
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Svendborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 2a vedrører Kørsel til Specialinstitutioner i henhold til Serviceloven samt Folkeskoleloven. Kørslen foregår fra og til borgernes private adresser samt til og fra 4 enheder med 5 adresser. Adressefortegnelse på borgere for de berørte kørselsområder sendes særskilt i forbindelse med og til brug for tilbudsafgivningen som case til de interesserede tilbudsgivere på særlige vilkår, som angivet i Udbudsbetingelsernes afsnit 8.1 Tilbudsfrist.

De underliggende delkontrakter er som følgende:

- 2a. Byhaveskolen og Kolibrien

- 2b Centerafdelingen, Tåsingeskolen

- 2c Svendborg Heldagsskole

- 2d Kørsel til CSV

Den samlede årlige omsætning udgør ca. 5,2 mio. kr.

Den samlede delkontrakt 2 består af delkontrakterne 2a, 2b, 2c og 2d. Der skal bydes på samtlige delkontrakter a, b, c og d for at tilbuddet er konditionsmæssigt.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 31 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har 6 måneder før ordinært kontraktudløb mulighed for at forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 3

Delkontraktnr.: Kørsel til beskyttede værksteder
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Svendborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel til Beskyttede værksteder og aktivitets- og samværstilbud i henhold til Serviceloven. Kørslen foregår fra og til brugernes private adresser samt til og fra 2 kommunale enheder. Adressefortegnelse på borgere for de berørte kørselsområder sendes særskilt i forbindelse med og til brug for tilbudsafgivningen som case til de interesserede tilbudsgivere på særlige vilkår, som angivet i Udbudsbetingelsernes afsnit 8.1 Tilbudsfrist.

Den samlede årlige omsætning udgør ca. 2,8 mio. kr.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har 6 måneder før ordinært kontraktudløb mulighed for at forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 4

Delkontraktnr.: Kørsel til læge og speciallæge, kørsel til genoptræning og kørsel for Jobcentret
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Svendborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 4a

Kørsel til læge og speciallæge i henhold til Sundhedslovens §§ 170 og 173. Kørslen omfatter hovedsagelig transport af borgere til kommunens egne læger og speciallæger. I enkelte tilfælde kan speciallægen, der er visiteret til, have adresse udenfor kommunen. Adressefortegnelse på borgere for de berørte kørselsområder sendes særskilt i forbindelse med og til brug for tilbudsafgivningen som case til de interesserede tilbudsgivere på særlige vilkår, som angivet i afsnit 8.1 Tilbudsfrist.

Borgerne køres som udgangspunkt fra og til privatadressen.

Nuværende samlede årlige omsætning udgør ca. 2,375 mio. kr.

Pt. er der samlet visiteret mellem 2.250 og 2.300 borgere.

Delkontrakt 4b

Kørsel til genoptræning (ikke demens og hjerneskade) i henhold til Sundhedsloven §140. Adresser, der køres til og fra, fremgår af bilag 1 Adresseoversigt. Borgerne køres som udgangspunkt fra og til privatadressen.

Nuværende samlede årlige omsætning udgør ca. 0,6 mio. kr.

Adressefortegnelse på borgere for de berørte kørselsområder sendes særskilt i forbindelse med og til brug for tilbudsafgivningen som case til de interesserede tilbudsgivere på særlige vilkår, som angivet i afsnit 8.1 Tilbudsfrist.

Delkontrakt 4c

Kørsel af borgere under Jobcentret hovedsageligt i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §175 stk. 4 samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område §20. Der køres ikke fra og til faste adresser.

Dog sendes adressefortegnelse på borgere for de berørte kørselsområder særskilt i forbindelse med og til brug for tilbudsafgivningen som case til de interesserede tilbudsgivere på særlige vilkår, som angivet i afsnit 8.1 Tilbudsfrist.

Nuværende samlede årlige omsætning for de 3 kørselsområder under delkontrakt 4 udgør ca. 3,1 mio. kr.

Den samlede delkontrakt 4 består af delkontrakterne 4a, 4b og 4c. Der skal bydes på samtlige delkontrakter a, b og c for at tilbuddet er konditionsmæssigt.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har 6 måneder før ordinært kontraktudløb mulighed for at forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 5

Delkontraktnr.: Kørsel af skoleelever til svømning, idræt og sejlads
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Svendborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel af folkeskoleelever til svømning, idræt og sejlads i henhold til gældende lovgivning.

Nuværende årlige omsætning udgør ca. 1,3 mio. kr.

Fortegnelse over de udbudte kørsler sendes særskilt i forbindelse med og til brug for tilbudsafgivningen som case til de interesserede tilbudsgivere på særlige vilkår, som angivet i afsnit 8.1 Tilbudsfrist.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 300 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har 6 måneder før ordinært kontraktudløb mulighed for at forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

• Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum DKK 10 mio.

• I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår Tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysning om Tilbudsgivers samlede omsætning, herunder omsætning inden for det aktivitetsområde der er omfattet af udbuddet, i de seneste tre afsluttede regnskabsår. Fortrykt formular findes som Bilag 6– Virksomheds – og regnskabsoplysninger og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen.

• I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår Tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, nøgletal fra årsregnskaber for de seneste 3 år. Fortrykt formular findes som Bilag 6 - Virksomheds – og regnskabsoplysninger og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen.

• Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal tilbuddet tilsvarende indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet.

Dersom Tilbudsgiver byder på mere end én delaftale er det tilstrækkeligt at uploade materialet én gang.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde et eller flere af følgende mindstekrav til udøvelse af det pågældende erhverv, jf. udbudslovens § 141:

• Kopi af tilbudsgivers tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring jf. bekendtgørelse af lov om buskørsel nr. 1050 af 12. november 2012 med senere ændringer.

• Kopi af tilbudsgivers taxabevilling jf. Taxilov. nr. 1538 af 19. december 2017.

Ovenstående punkt bekræftes ved at sætte kryds i ”Ja” under Del IV α i ESPD-et. Den tilbudsgiver, som Ordregiver forventer at indgå rammeaftale med, vil inden tildelingsskrivelse blive bedt om at dokumentere disse oplysninger. Såfremt tilbudsgiver ikke kan dokumentere dette, vil tilbudsgiver jf. Udbudslovens § 159, blive udelukket fra udbudsforretningen.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

• Det er et krav, at Tilbudsgiver medsender en referenceliste over de 2 betydeligste sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste 3 år indenfor hver delkontrakt. Der skal angives en beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Ved sammenlignelige leveringer forstås befordring af lignende borgergrupper i kontraktforhold. For eksempel skal referencerne til delkontrakt 2 Kørsel til specialinstitutioner kunne godtgøre kendskab til og erfaring med kørsel med børn til specialinstitutioner. For delkontrakter med forskellige borgergrupper skal referencerne godtgøre kendskab til og erfaring med minimum 2 underliggende borgergrupper. For eksempel skal referencerne for delkontrakt 1, der vedrører Lukket skolebuskørsel (1a), Kørsel til Aktivitets- og dagcentre (1b) samt Diagnosespecifik kørsel af borgere til genoptræning (1c) dække minimum 2 af de 3 borgergrupper. Kontraktparten kan være en kommune eller region, men kan også være en privat kontraktpart. For at være konditionsmæssig skal kravet opfyldes og alle referencer vil blive kontrolleret inden evalueringen.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

• Det er et krav, at Tilbudsgiver medsender en referenceliste over de 2 betydeligste sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste 3 år indenfor hver delkontrakt. Der skal angives en beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Ved sammenlignelige leveringer forstås befordring af lignende borgergrupper i kontraktforhold. For eksempel skal referencerne til delkontrakt 2 Kørsel til specialinstitutioner kunne godtgøre kendskab til og erfaring med kørsel med børn til specialinstitutioner. For delkontrakter med forskellige borgergrupper skal referencerne godtgøre kendskab til og erfaring med minimum 2 underliggende borgergrupper. For eksempel skal referencerne for delkontrakt 1, der vedrører Lukket skolebuskørsel (1a), Kørsel til Aktivitets- og dagcentre (1b) samt Diagnosespecifik kørsel af borgere til genoptræning (1c) dække minimum 2 af de 3 borgergrupper. Kontraktparten kan være en kommune eller region, men kan også være en privat kontraktpart. For at være konditionsmæssig skal kravet opfyldes og alle referencer vil blive kontrolleret inden evalueringen.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Udvælgelse”.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 114-299669
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/09/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/09/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Svendborg Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/08/2021

Send til en kollega

0.031