23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 172-449246
Offentliggjort
06.09.2021
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Vindere

(06.09.2021)
OSI Maritime Systems Ltd.
400-4585 Canada Way
Burnaby,

Opgradering af Søværnets Warship Electronic Chart Display & Information System software


Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Hilliger Petersen
E-mail: fmi-sd-adt06@mil.dk
Telefon: +45 72814227
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opgradering af Søværnets Warship Electronic Chart Display & Information System software

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten omhandler indkøb af opgradering af Søværnets Warship Electronic Chart Display & Information System (WECDIS) software.

Derudover indgås tillige en udviklingsaftale mellem FMI og OSI, hvor FMI deltager aktivt i udviklingen og forbedringen af Graphic User Interface (GUI).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 14 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34933000 Navigationsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omhandler indkøb af opgradering af Søværnets Warship Electronic Chart Display & Information System (WECDIS) software.

Derudover indgås tillige en udviklingsaftale mellem FMI og OSI, hvor FMI deltager aktivt i udviklingen og forbedringen af Graphic User Interface (GUI).

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Se venligst del VI.3.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

FMI ønsker at indgå kontrakt om opgradering af Søværnets WECDIS software ECPINS til succederende versioner - version 7 og version 8. Efter FMI’s vurdering kan disse ydelser kun anskaffes fra OSI på grund af beskyttelse af eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle rettigheder. Dette skyldes primært, at ECPINS er det eneste system, der lever op til FMI’s behov til anskaffelsen, samt at det alene er OSI, som besidder de eksklusive rettigheder til ECPINS og opgraderingerne hertil.

-

FMI vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene.

-

FMI vurderer derfor, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 3, samt § 80, stk. 4, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, er opfyldt.

-

FMI agter på denne baggrund at indgå kontrakt med OSI. Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/05/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: OSI Maritime Systems Ltd.
CVR-nummer: BC0204856
Postadresse: 400-4585 Canada Way
By: Burnaby,
NUTS-kode: CA Canada
Postnummer: BC, V5G 4L6,
Land: Canada
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 14 300 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 14 300 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

-

I henhold til pkt.II.2.11 er der følgende optionsmuligheder i kontrakten:

Option 1 - ECPINS SHOL Improvements

Forbedringer af SHOL standard software tilpasset til DALO krav.

-

Option 2 - Full Warship WECDIS Ed 3 Compliance

Opdatering af Warship software modulet til de nyeste standarder.

-

Option 3 - ECPINS 8.0 Software Technical Training Course

Et 2 dages træningskursus i ECPINS 8.0

-

Option 4 - Full Warship & Submarine WECDIS ED 3 Compliance

Opdatering af Submarine software modulet til de nyeste standarder samt Target Motion Analysis software.

-

Option 5 - Full Warship WECDIS Ed 3 Compliance Optional Modules

En liste over resterende moduler, som kan tilkøbes WECDIS, men som ikke er en del af kontraktsummen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

-

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

-

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

-

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

-

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/09/2021

Send til en kollega

0.046