23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 184-479297
Offentliggjort
22.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Opdateringer

Rettelse
(15.10.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 19-10-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 26-10-2021
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Ordregiver har d.d. givet supplerende oplysninger i form af nye bilag til udbudsmaterialet og har på denne baggrund besluttet at udskyde tilbudsfristen med en uge til tirsdag d. 26. oktober 2021, kl. 12.00 (tidligere tirsdag d. 19. oktober 2021, kl. 12.00).

Udbud af kørsel for Frederiksberg Kommune


Frederiksberg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Frederiksberg Rådhus
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Weigand
E-mail: mowe03@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982053
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/99f934c0-0c50-4ce2-ab3c-ec795d5be1c2/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/99f934c0-0c50-4ce2-ab3c-ec795d5be1c2/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/99f934c0-0c50-4ce2-ab3c-ec795d5be1c2/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/99f934c0-0c50-4ce2-ab3c-ec795d5be1c2/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kørsel for Frederiksberg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører 3 kontrakter (delaftaler) om udførelse af kørsel for Frederiksberg Kommune, og der er tale om forskellige aktivitetsbestemte persontransporter.

Kommunen forventer, at det samlede årlige forbrug på delaftalerne er i alt ca. 12 mio. kr., eksklusiv moms,

- Delaftale 1: Kørsel for Aktivitetscentret Østervang, Frederiksberg Sundhedscenter samt Dronning Anne-Marie Centret

- Delaftale 2: Kørsel for Center for Social Virksomhed (Magneten), Rehabiliteringsenheden, specialskole og fritidshjem Nordens Plads samt Lindevangs-/og Søndermarks-skolen samt svømmehalskørsel for Magnoliahuset

- Delaftale 3: Kørsel ifm. skovbørnehaver, svømmehalskørsel samt ad hoc buskørsel for Frederiksberg Kommune

De forskellige typer kørsler er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Der er i kontrakterne indarbejdet en ændringsklausul omkring implementering af grønne drivmidler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Kørsel for Aktivitetscentret Østervang, Frederiksberg Sundhedscenter samt Dronning Anne-Marie Centret

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 vedrører kørsel for Aktivitetscentret Østervang, Frederiksberg Sundhedscenter samt Dronning Anne-Marie Centret.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Frederiksberg Kommune har option på forlængelse i op til 2 x 12 måneder.

Kontraktperioden og optionsperioden kan samlet løbe i 6 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den i pkt. II.2.6) Anslået værdi på kr. 10.800.000 udgør kommunens anslåede forbrug i delkontraktens 4 årige periode.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Kørsel for Center for Social Virksomhed, Rehabiliteringsenheden, specialskole og fritidshjem Nordens Plads samt Lindevangs-/og Søndermarks-skolen samt svømmehalskørsel for Magnoliahuset

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 vedrører kørsel for Center for Social Virksomhed (Magneten), Rehabiliteringsenheden, specialskole og fritidshjem Nordens Plads samt Lindevangs-/og Søndermarks-skolen samt svømmehalskørsel for Magnoliahuset.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Frederiksberg Kommune har option på forlængelse i op til 2 x 12 måneder.

Kontraktperioden og optionsperioden kan samlet løbe i 6 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den i pkt. II.2.6) Anslået værdi på kr. 15.600.000 udgør kommunens anslåede forbrug i delkontraktens 4 årige periode.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3: Kørsel ifm. skovbørnehaver, svømmehalskørsel samt ad hoc buskørsel for Frederiksberg Kommune

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 vedrører kørsel ifm. skovbørnehaver, svømmehalskørsel samt ad hoc buskørsel for Frederiksberg Kommune.

Hovedparten af kørslerne foregår efter faste køreplaner, dog ikke ad hoc kørsel.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 21 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Frederiksberg Kommune har option på forlængelse i op til 2 x 12 måneder.

Kontraktperioden og optionsperioden kan samlet løbe i 6 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kommunen har option på, at minimum 30 eller 50 % af kørslerne på delaftale 3 udføres med fossil- eller emissionsfrie drivmidler.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den i pkt. II.2.6) Anslået værdi på kr. 21.600.000 udgør kommunens anslåede forbrug i delkontraktens 4 årige periode.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende nøgletal for senest afsluttede regnskabsår:

1. Årsomsætning indenfor persontransport

2. Egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For delaftale 1 og 2 gælder, at:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en årlig nettoomsætning inden for persontransport på minimum 5.000.000 kr. i det senest afsluttede regnskabsår.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

...

For delaftale 3 gælder, at:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en årlig nettoomsætning inden for persontransport på minimum 10.000.000 kr. i det senest afsluttede regnskabsår.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremlægge liste over de 3 betydeligste kontrakter inden for persontransport, tilbudsgiver udfører eller har udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af en karakteristik af kontrakten indeholdende beskrivelse af kørslen (feltet ”Beskrivelse”), den årlige omsætning på kontrakten i kr. ekskl. moms (feltet ”Beløb”), kontraktforholdets start- og sluttidspunkt (felterne ”Startdato” og ”Slutdato”) og navnet på den offentlige kunde (feltet ”Modtagere”), ESPD, del IV.C, rubrikken ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For delaftale 1 og 2 gælder, at:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers referencer omfatter mindst 3 aftaler om personkørsel med offentlige kunder, og at mindst 1 af aftalerne har en årlig omsætning på mindst 500.000 kr.

...

For delaftale 3 gælder, at

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers referencer omfatter mindst 3 aftaler om personkørsel med offentlige kunder, og at mindst 1 af aftalerne har en årlig omsætning på mindst 1.000.000 kr.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Det er et krav i den udbudte kontrakt, at leverandøren skal sikre, at de ansatte, som denne og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende for den pågældende branche på den egn, hvor arbejdet udføres.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/10/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

I udbuddet gælder de frivillige udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2) og 7).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/09/2021

Send til en kollega

0.047