23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 186-485115
Offentliggjort
24.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Midttrafik

59. Udbud, Skanderborg Skolekørsel


Midttrafik

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Midttrafik
CVR-nummer: 29943176
Postadresse: Søren Nymarks Vej 3
By: Højbjerg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8270
Land: Danmark
Kontaktperson: Majken B.J. Hansen
E-mail: mjh@midttrafik.dk
Telefon: +45 31921838
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5fdd23e4-af92-4604-a75b-58a04f19f702/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5fdd23e4-af92-4604-a75b-58a04f19f702/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5fdd23e4-af92-4604-a75b-58a04f19f702/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5fdd23e4-af92-4604-a75b-58a04f19f702/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

59. Udbud, Skanderborg Skolekørsel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter driften af skole- og svømmekørsel i Skanderborg Kommune, herunder 14 ruter med afgangstider der er målrettet kommunens skoleelever.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Kombination A: Omfatter Pakke 1(delkontrakt 1) + pakke 2(delkontrakt 2) + pakke 3(delkontrakt 2)

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten består af ca. 3.370 køreplantimer, fordelt på 5 kontraktbusser samt 1 reservebus. Kørslen består af kørsel på skoleruter samt svømmekørsel. Kørslen planlægges i udgangspunkt i de definerede afregningsmæssige stationeringssteder jf. vognløbslisterne i udbudsmaterialet.

.

Skanderborg Kommune ønsker en øget inddragelse af busselskaberne i hele kontraktperioden. Busselskabet er forpligtet til at deltage i mindst ét møde af op til to timers varighed pr. skoleår. Busselskaberne skal gennemføre manuelle tællinger i en periode fastlagt af kommunen. Busselskabet og dettes personale skal medvirke konstruktivt hertil i op til 6 driftsuger om året pr. rute uden ekstra kontraktbetaling. Skanderborg Kommune vil give incitament til busselskaberne til at deltage i køreplanlægningen og optimere køreplaner og vognløb via økonomisk bonus. Skanderborg Kommune og busselskabet deler en besparelse, som er foreslået af busselskabet med busselskabet i ét år efter gennemførelsen. 50 % af besparelsen tilfalder busselskabet.

.

Der er kontraktstart på kørslen den 19. april 2022 med ordinært kontraktudløb ved køreplanskiftet i 2025. Kontrakten kan forlænges med 3 x 1 år efter følgende betingelser:

• Midttrafik kan forlænge kontrakten med et år frem til køreplanskiftet i 2026. Forlængelse sker på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse om forlængelse skal ske senest fire måneder før ordinært kontraktudløb.

• Parterne kan efter gensidig aftale forlænge kontrakten yderligere med et år ad gangen frem til køreplanskifte i hhv. 2027 og 2028. Forlængelse sker på uændrede kontraktvilkår, dog kan parterne aftale at forlænge bussernes maksimale alder mod en rimelig reduktion i den faste busbetaling. Gensidig aftale om forlængelse skal ske senest seks måneder før kontraktens udløb. Parterne kan dog aftale et kortere varsel.

.

Midttrafik har ret til at ændre i eksisterende ruter, herunder linjeføringen, nedlægge ruter mv. samt ret til at ændre i anvendelse af materiel og timer f.eks. til brug på andre ruter inden for det geografiske nærområde. Ved sådanne ændringer sker dette i henhold til krav og bestemmelser i kontrakten, herunder bestemmelser om ændringer i antal busser og køreplaner, regulering for tomgangskørsel mv.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 19/04/2022
Slut: 28/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 3 x 1 år på uændrede kontraktvilkår. Midttrafik kan forlænge med 1 år. Efterfølgende forlængelser er ved gensidig aftale.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på CO2-neutral biodiesel (HVO).

Biobrændstoffet skal leve op til EU’s bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer fastsat i VE-direktivet (direktiv 2009/28/EF med senere ændringer), jf. Bekendtgørelse om bio-brændstoffers bæredygtighed m.v. (BEK 1044 af 07/09/2017).

Tilbudsgiver skal selv indgå aftale omkring levering af brændstof og tankningsfaciliteter. Optionen skal prissættes som et fast tillæg til den variable køreplantimepris.

Manglende rettidig dokumentation for anvendelsen af CO2-neutral biodiesel bodsbelægges.

.

Option på montering af seler i alle busser

Option på montering af seler i alle busser, også reservebusser. Optionen skal prissættes som et engangsbeløb, der omfatter alle kontrakt- og reservebusser i kontrakten .

.

Option på montering og drift af GPS-tracking system i alle busser

Option på montering og drift af GPS-tracking system i alle busser, også reservebusser. GPS-tracking systemet skal kunne levere præcise informationer om bussernes position og kørte rute på en given dato og tidspunkt, så det bl.a. kan anvendes i forbindelse med besvarelse af kundehenvendelser.

Optionen skal prissættes som et tillæg til de faste busomkostninger pr. bus pr. måned. Omkostninger til montering og drift af GPS-trackingsystem i reservebusser skal indregnes i den tilbudte pris pr. kontraktbus.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der kan afgives kombinationstilbud: Kombination A bestående af pakke 1, pakke 2 og pakke 3

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten består af ca. 5.440 køreplantimer, fordelt på 5 kontraktbusser samt 1 reservebus. Kørslen består af kørsel på skoleruter samt svømmekørsel. Kørslen planlægges i udgangspunkt i de definerede afregningsmæssige stationeringssteder jf. vognløbslisterne i udbudsmaterialet.

.

Skanderborg Kommune ønsker en øget inddragelse af busselskaberne i hele kontraktperioden. Busselskabet er forpligtet til at deltage i mindst ét møde af op til to timers varighed pr. skoleår. Busselskaberne skal gennemføre manuelle tællinger i en periode fastlagt af kommunen. Busselskabet og dettes personale skal medvirke konstruktivt hertil i op til 6 driftsuger om året pr. rute uden ekstra kontraktbetaling. Skanderborg Kommune vil give incitament til busselskaberne til at deltage i køreplanlægningen og optimere køreplaner og vognløb via økonomisk bonus. Skanderborg Kommune og busselskabet deler en besparelse, som er foreslået af busselskabet med busselskabet i ét år efter gennemførelsen. 50 % af besparelsen tilfalder busselskabet.

.

Der er kontraktstart på kørslen den 19. april 2022 med ordinært kontraktudløb ved køreplanskiftet i 2025. Kontrakten kan forlænges med 3 x 1 år efter følgende betingelser:

• Midttrafik kan forlænge kontrakten med et år frem til køreplanskiftet i 2026. Forlængelse sker på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse om forlængelse skal ske senest fire måneder før ordinært kontraktudløb.

• Parterne kan efter gensidig aftale forlænge kontrakten yderligere med et år ad gangen frem til køreplanskifte i hhv. 2027 og 2028. Forlængelse sker på uændrede kontraktvilkår, dog kan parterne aftale at forlænge bussernes maksimale alder mod en rimelig reduktion i den faste busbetaling. Gensidig aftale om forlængelse skal ske senest seks måneder før kontraktens udløb. Parterne kan dog aftale et kortere varsel.

.

Midttrafik har ret til at ændre i eksisterende ruter, herunder linjeføringen, nedlægge ruter mv. samt ret til at ændre i anvendelse af materiel og timer f.eks. til brug på andre ruter inden for det geografiske nærområde. Ved sådanne ændringer sker dette i henhold til krav og bestemmelser i kontrakten, herunder bestemmelser om ændringer i antal busser og køreplaner, regulering for tomgangskørsel mv.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 19/04/2022
Slut: 28/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 3 x 1 år på uændrede kontraktvilkår. Midttrafik kan forlænge med 1 år. Efterfølgende forlængelser er ved gensidig aftale.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på CO2-neutral biodiesel (HVO).

Biobrændstoffet skal leve op til EU’s bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer fastsat i VE-direktivet (direktiv 2009/28/EF med senere ændringer), jf. Bekendtgørelse om bio-brændstoffers bæredygtighed m.v. (BEK 1044 af 07/09/2017).

Tilbudsgiver skal selv indgå aftale omkring levering af brændstof og tankningsfaciliteter. Optionen skal prissættes som et fast tillæg til den variable køreplantimepris.

Manglende rettidig dokumentation for anvendelsen af CO2-neutral biodiesel bodsbelægges.

.

Option på montering af seler i alle busser

Option på montering af seler i alle busser, også reservebusser. Optionen skal prissættes som et engangsbeløb, der omfatter alle kontrakt- og reservebusser i kontrakten .

.

Option på montering og drift af GPS-tracking system i alle busser

Option på montering og drift af GPS-tracking system i alle busser, også reservebusser. GPS-tracking systemet skal kunne levere præcise informationer om bussernes position og kørte rute på en given dato og tidspunkt, så det bl.a. kan anvendes i forbindelse med besvarelse af kundehenvendelser.

Optionen skal prissættes som et tillæg til de faste busomkostninger pr. bus pr. måned. Omkostninger til montering og drift af GPS-trackingsystem i reservebusser skal indregnes i den tilbudte pris pr. kontraktbus.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der kan afgives kombinationstilbud: Kombination A bestående af pakke 1, pakke 2 og pakke 3

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten består af ca. 2.730 køreplantimer, fordelt på 4 kontraktbusser samt 1 reservebus. Kørslen består af kørsel på skoleruter samt svømmekørsel. Kørslen planlægges i udgangspunkt i de definerede afregningsmæssige stationeringssteder jf. vognløbslisterne i udbudsmaterialet.

.

Skanderborg Kommune ønsker en øget inddragelse af busselskaberne i hele kontraktperioden. Busselskabet er forpligtet til at deltage i mindst ét møde af op til to timers varighed pr. skoleår. Busselskaberne skal gennemføre manuelle tællinger i en periode fastlagt af kommunen. Busselskabet og dettes personale skal medvirke konstruktivt hertil i op til 6 driftsuger om året pr. rute uden ekstra kontraktbetaling. Skanderborg Kommune vil give incitament til busselskaberne til at deltage i køreplanlægningen og optimere køreplaner og vognløb via økonomisk bonus. Skanderborg Kommune og busselskabet deler en besparelse, som er foreslået af busselskabet med busselskabet i ét år efter gennemførelsen. 50 % af besparelsen tilfalder busselskabet.

.

Der er kontraktstart på kørslen den 19. april 2022 med ordinært kontraktudløb ved køreplanskiftet i 2025. Kontrakten kan forlænges med 3 x 1 år efter følgende betingelser:

• Midttrafik kan forlænge kontrakten med et år frem til køreplanskiftet i 2026. Forlængelse sker på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse om forlængelse skal ske senest fire måneder før ordinært kontraktudløb.

• Parterne kan efter gensidig aftale forlænge kontrakten yderligere med et år ad gangen frem til køreplanskifte i hhv. 2027 og 2028. Forlængelse sker på uændrede kontraktvilkår, dog kan parterne aftale at forlænge bussernes maksimale alder mod en rimelig reduktion i den faste busbetaling. Gensidig aftale om forlængelse skal ske senest seks måneder før kontraktens udløb. Parterne kan dog aftale et kortere varsel.

.

Midttrafik har ret til at ændre i eksisterende ruter, herunder linjeføringen, nedlægge ruter mv. samt ret til at ændre i anvendelse af materiel og timer f.eks. til brug på andre ruter inden for det geografiske nærområde. Ved sådanne ændringer sker dette i henhold til krav og bestemmelser i kontrakten, herunder bestemmelser om ændringer i antal busser og køreplaner, regulering for tomgangskørsel mv.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 19/04/2022
Slut: 28/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 3 x 1 år på uændrede kontraktvilkår. Midttrafik kan forlænge med 1 år. Efterfølgende forlængelser er ved gensidig aftale.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på CO2-neutral biodiesel (HVO).

Biobrændstoffet skal leve op til EU’s bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer fastsat i VE-direktivet (direktiv 2009/28/EF med senere ændringer), jf. Bekendtgørelse om bio-brændstoffers bæredygtighed m.v. (BEK 1044 af 07/09/2017).

Tilbudsgiver skal selv indgå aftale omkring levering af brændstof og tankningsfaciliteter. Optionen skal prissættes som et fast tillæg til den variable køreplantimepris.

Manglende rettidig dokumentation for anvendelsen af CO2-neutral biodiesel bodsbelægges.

.

Option på montering af seler i alle busser

Option på montering af seler i alle busser, også reservebusser. Optionen skal prissættes som et engangsbeløb, der omfatter alle kontrakt- og reservebusser i kontrakten .

.

Option på montering og drift af GPS-tracking system i alle busser

Option på montering og drift af GPS-tracking system i alle busser, også reservebusser. GPS-tracking systemet skal kunne levere præcise informationer om bussernes position og kørte rute på en given dato og tidspunkt, så det bl.a. kan anvendes i forbindelse med besvarelse af kundehenvendelser.

Optionen skal prissættes som et tillæg til de faste busomkostninger pr. bus pr. måned. Omkostninger til montering og drift af GPS-trackingsystem i reservebusser skal indregnes i den tilbudte pris pr. kontraktbus.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der kan afgives kombinationstilbud: Kombination A bestående af pakke 1, pakke 2 og pakke 3

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende en udfyldt udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) jf. nedenfor.

.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 4. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver, andre enheder eller konsortiet opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

.

Der skal udfyldes følgende i ESPD’et:

- Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

- Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør

- Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

- Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

- Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Del III: Udelukkelsesgrunde:

- Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

- Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger, oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

- Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er ordregiver forpligtet til at udelukke tilbudsgiveren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og 5.

Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

— Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1

— Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2

— Alvorlige pligtforsømmelser, jf. nr. 3

— Rammeaftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 4

— Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 5

— Uretmæssig påvirkning af ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 6

— Ubetalt offentlig gæld under 100 000 DKK, jf. nr. 7. Ordregiver påser oplysningen som afgivet under punkt B.

Del IV: Udvælgelse:

- Punkt B: Økonomisk og finansiel formåen:

— Finansielle nøgletal, jf. pkt. III.1.2).

ESPD udfyldes af tilbudsgiver i udbudssystemet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal oplyse egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de seneste to (2) disponible regnskabsår.

Seneste disponible regnskab defineres som det seneste generalforsamlingsgodkendte årsregnskab.

Er tilbudsgiver etableret inden for de seneste 3 år, skal tilbudsgiver alene have haft en positiv egenkapital i afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers egenkapital er positiv i de 2 seneste disponible regnskabsår.

Har tilbudsgiver endnu ikke afsluttet det første regnskabsår, skal tilbudsgiver på tilbudsafgivelsestidspunktet have en positiv egenkapital.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen krav

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Til sikkerhed for tilbudsgivers opfyldelse af kontrakten stilles en anfordringsgaranti på 50.000 DKK pr. kontraktbus. Garantien skal stilles gennem et af Midttrafik godkendt pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab og indestå indtil 3 måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. Garantien skal på anfordring fra Midttrafik frigives, uden at Midttrafik kan dokumentere sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller voldgiftskendelse.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Ingen krav til retlig form, men hvis tilbud afgives af et konsortium, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk for kontraktens udførelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Ved brug af underleverandør skal omfang specificeres i tilbuddet. Hovedleverandøren vil have det fulde ansvar overfor ordregiveren. Dersom et konsortium får tildelt aftalen, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse og ansvar for aftalen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Tilbudsgiver skal have autorisation for udøvelse af hvervet i form af tilladelse efter Buslovens § 1, stk. 1(Grundtilladelse) og tilladelse for det nødvendige antal busser.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til kontrakten i udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 15/01/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/11/2021
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke offentlig adgang til åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3).

Midttrafik afholder informationsmøde vedrørende udbuddet, hvor de væsentligste detaljer omkring udbuddet og tilbudsafgivelse vil blive gennemgået. Informationsmødet afholdes hos Midttrafik på den dato og tidspunkt, der er angivet i tidsplanen for udbuddet, jf. udbudsbetingelserne pkt. 1.1. Tilmelding til informationsmødet er nødvendig.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet Ethics.

Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet.

Tilbudsgiver, andre enheder og konsortier skal på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § § 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbudsafgivelsen .Hvis tilbudsgiver er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i konsortiet eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om tilbudsgivers egenkapital medmindre ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over tildeling af kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2021

Send til en kollega

0.063