23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 191-494554
Offentliggjort
01.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S

Opdateringer

Rettelse
(13.10.2021)

II.2.6)
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået værdi
I stedet for:
Læses:
Anslået værdi af delaftale 1 er 10.000.000 DKK ekskl. moms.

II.2.6)
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået værdi
I stedet for:
Læses:
Anslået værdi af delaftale 2 er 2.000.000 DKK ekskl. moms.

II.2.6)
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået værdi
I stedet for:
Læses:
Anslået værdi af delaftale 3 er 16.000.000-24.000.000 DKK ekskl. moms (afhængig af hvilket scenarie for udbringning og hjemtagning mv., Favrskov Affald vælger).

II.2.6)
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået værdi
I stedet for:
Læses:
Anslået værdi af delaftale 4 er 85.000.000 DKK ekskl. moms.

II.2.6)
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået værdi
I stedet for:
Læses:
Anslået værdi af delaftale 5 er 43.000.000-45.000.000 DKK ekskl. moms (afhængig af hvilket scenarie for udbringning og hjemtagning mv., Renosyd vælger)..

II.2.6)
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået værdi
I stedet for:
Læses:
Anslået værdi af delaftale 6 er 45.000.000-53.000.000 DKK ekskl. moms (afhængig af hvilket scenarie for udbringning og hjemtagning mv., Reno Djurs vælger)..

II.2.6)
Placering af det tekst, der skal ændres:Anslået værdi
I stedet for:
Læses:
Anslået værdi af delaftale 7 er 12.000.000 DKK ekskl. moms.

Levering af 2-hjulede beholdere, 4-hjulede beholdere og miljøkasser inkl. udbringning og hjemtagning mv. af beholdere


AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S
CVR-nummer: 40831959
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@affaldvarme.dk
Telefon: +45 41873336
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.affaldvarme.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov Affald
CVR-nummer: 32939449
Postadresse: Torvegade 7
By: Hammel
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8450
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Bracht Andersen
E-mail: laba@favrskovforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.favrskovforsyning.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Renosyd I/S
CVR-nummer: 13523584
Postadresse: Norgesvej 13
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Nielsen
E-mail: sn@renosyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.renosyd.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Reno Djurs I/S
CVR-nummer: 20217472
Postadresse: Nymandsvej 11
By: Balle
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8444
Land: Danmark
Kontaktperson: Hardy Mikkelsen
E-mail: hmi@renodjurs.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://renodjurs.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3132b745-1231-474f-a76e-1774514755aa/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3132b745-1231-474f-a76e-1774514755aa/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3132b745-1231-474f-a76e-1774514755aa/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af 2-hjulede beholdere, 4-hjulede beholdere og miljøkasser inkl. udbringning og hjemtagning mv. af beholdere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter levering af 2-hjulede beholdere, 4-hjulede beholdere og miljøkasser, inkl. udbringning og hjemtagning mv. af beholdere til Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs.

Ordregiver er Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs. I tilfælde af kontraktindgåelse(r) indgås der separate kontrakter med hver enkelt af de fire selskaber, som kan forlænges, opsiges, prisreguleres mv. uafhængigt af hinanden.

Informations-/spørgemøde: Der afholdes informations-/spørgemøde i ”Blixens” (Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand) den 13.10.2021 kl. 09.00-12.00. Det vil være muligt at deltage virtuelt (via Microsoft Teams) på informations-/spørgemødet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af 4-hjulede beholdere til Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39224340 Affaldsspande og -kurve
44613700 Affaldscontainere
34928480 Affaldscontainere og -spande
44611600 Beholdere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører levering af 4-hjulede beholdere til Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs.

Opgaven vedrører levering af i alt ca. 7.500 stk. 4-hjulede beholdere i hovedleverancer samt levering af 4-hjulede beholdere og tilhørende udstyr som supplerende leverancer gennem den resterende del af kontraktperioden.

De nærmere produkter/ydelser og antal enheder, som de fire selskaber forventer at indkøbe iht. delkontrakt 1, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 25%
Pris - Vægtning: 45%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er 3 års option på opgaven, således at Ordregiver kan forlænge kontrakten/-erne, helt eller delvist og ad en eller flere omgange, i op til 36 måneder (3 år) på uændrede vilkår. Senest 3 måneder før kontrakt-udløb meddeler Ordregiver, om Ordregiver ønsker at gøre brug af en option/mulighed for forlængelse af kontrakten og i givet fald i hvor lang tid.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Det kan være forskelligt fra selskab til selskab, hvilke og hvor mange tillægs-/ og fradragsydelser og optioner Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd hhv. Reno Djurs ønsker i tilknytning til leveringen af en beholder hhv. en miljøkasse.

De nærmere beholder-/ hhv. miljøkasse-typer, tillægs-/ og fradragsydelser hhv. optioner og estimeret antal, som de fire selskaber forventer at indkøbe, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af 2-hjulede (360/370 l) beholdere med næsehjul til Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39224340 Affaldsspande og -kurve
44613700 Affaldscontainere
34928480 Affaldscontainere og -spande
44611600 Beholdere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører levering af 2-hjulede (360/370 l) beholdere med næsehjul til Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs.

Opgaven vedrører levering af i alt ca. 2.500 stk. 2-hjulede (360/370 l) beholdere med næsehjul i hovedleverancer samt levering af 2-hjulede (360/370 l) beholdere med næsehjul og tilhørende udstyr som supplerende leverancer gennem den resterende del af kontraktperioden.

De nærmere produkter/ydelser og antal enheder, som de fire selskaber forventer at indkøbe iht. delkontrakt 2, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 25%
Pris - Vægtning: 45%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er 3 års option på opgaven, således at Ordregiver kan forlænge kontrakten/-erne, helt eller delvist og ad en eller flere omgange, i op til 36 måneder (3 år) på uændrede vilkår. Senest 3 måneder før kontrakt-udløb meddeler Ordregiver, om Ordregiver ønsker at gøre brug af en option/mulighed for forlængelse af kontrakten og i givet fald i hvor lang tid.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Det kan være forskelligt fra selskab til selskab, hvilke og hvor mange tillægs-/ og fradragsydelser og optioner Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd hhv. Reno Djurs ønsker i tilknytning til leveringen af en beholder hhv. en miljøkasse.

De nærmere beholder-/ hhv. miljøkasse-typer, tillægs-/ og fradragsydelser hhv. optioner og estimeret antal, som de fire selskaber forventer at indkøbe, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af 2-hjulede beholdere til Favrskov Affald

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39224340 Affaldsspande og -kurve
44613700 Affaldscontainere
34928480 Affaldscontainere og -spande
44611600 Beholdere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører levering af 2-hjulede beholdere til Favrskov Affald samt udbringning og hjemtagning mv. af beholdere.

Opgaven vedrører i hovedleverance levering af 35.000-52.500 stk. fabriksnye 2-hjulede beholdere samt udbringning og hjemtagning mv. af beholdere. I udbringnings- og hjemtagningsopgaven indgår bl.a. genbrug af eksisterende beholdere såvel som bortskaffelse af eksisterende beholdere).

Derudover vedrører opgaven levering af 2-hjulede beholdere og tilhørende udstyr som supplerende leverancer gennem den resterende del af kontraktperioden.

De nærmere produkter/ydelser og antal enheder, som Favrskov Affald forventer at indkøbe iht. delkontrakt 3, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 25%
Pris - Vægtning: 45%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er 3 års option på opgaven, således at Ordregiver kan forlænge kontrakten/-erne, helt eller delvist og ad en eller flere omgange, i op til 36 måneder (3 år) på uændrede vilkår. Senest 3 måneder før kontrakt-udløb meddeler Ordregiver, om Ordregiver ønsker at gøre brug af en option/mulighed for forlængelse af kontrakten og i givet fald i hvor lang tid.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Det kan være forskelligt fra selskab til selskab, hvilke og hvor mange tillægs-/ og fradragsydelser og optioner Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd hhv. Reno Djurs ønsker i tilknytning til leveringen af en beholder hhv. en miljøkasse.

De nærmere beholder-/ hhv. miljøkasse-typer, tillægs-/ og fradragsydelser hhv. optioner og estimeret antal, som de fire selskaber forventer at indkøbe, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af 2-hjulede beholdere til AffaldVarme Aarhus

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39224340 Affaldsspande og -kurve
44613700 Affaldscontainere
34928480 Affaldscontainere og -spande
44611600 Beholdere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører levering af 2-hjulede beholdere til AffaldVarme Aarhus samt udbringning og hjemtagning mv. af beholdere.

Opgaven vedrører i hovedleverance levering af ca. 155.000 stk. fabriksnye 2-hjulede beholdere samt udbringning og hjemtagning mv. af beholdere. I udbringnings- og hjemtagningsopgaven indgår bl.a. genbrug af eksisterende beholdere såvel som bortskaffelse af eksisterende beholdere).

Derudover vedrører opgaven levering af 2-hjulede beholdere og tilhørende udstyr som supplerende leverancer gennem den resterende del af kontraktperioden.

De nærmere produkter/ydelser og antal enheder, som AffaldVarme Aarhus forventer at indkøbe iht. delkontrakt 4, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

Sideordnede tilbud: Tilbudsgiver/Leverandøren kan afgive to sideordnede tilbud for så vidt angår den udelte 140 l beholder. Der kan således efter tilbudsgivers/leverandørens eget ønske afgives fra 1 til 2 tilbud:

1. Et tilbud baseret på 140 l udelt beholder med standardlåg.

2. Et tilbud baseret på 140 l udelt beholder med sidehængte låg, hængslede på beholderkroppen og ikke på skillevæggen og åbner ”væk fra hinanden”.

Hvert tilbud, som tilbudsgiver/leverandøren afgiver, skal afgives iht. vilkårene i det samlede udbudsmateriale.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 25%
Pris - Vægtning: 45%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er 3 års option på opgaven, således at Ordregiver kan forlænge kontrakten/-erne, helt eller delvist og ad en eller flere omgange, i op til 36 måneder (3 år) på uændrede vilkår. Senest 3 måneder før kontrakt-udløb meddeler Ordregiver, om Ordregiver ønsker at gøre brug af en option/mulighed for forlængelse af kontrakten og i givet fald i hvor lang tid.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Det kan være forskelligt fra selskab til selskab, hvilke og hvor mange tillægs-/ og fradragsydelser og optioner Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd hhv. Reno Djurs ønsker i tilknytning til leveringen af en beholder hhv. en miljøkasse.

De nærmere beholder-/ hhv. miljøkasse-typer, tillægs-/ og fradragsydelser hhv. optioner og estimeret antal, som de fire selskaber forventer at indkøbe, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af 2-hjulede beholdere til Renosyd

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39224340 Affaldsspande og -kurve
44613700 Affaldscontainere
34928480 Affaldscontainere og -spande
44611600 Beholdere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører levering af 2-hjulede beholdere til Renosyd samt udbringning og hjemtagning mv. af beholdere.

Opgaven vedrører i hovedleverance levering af ca. 88.000 stk. fabriksnye 2-hjulede beholdere samt udbringning og hjemtagning mv. af beholdere. I udbringnings- og hjemtagningsopgaven indgår bl.a. genbrug af eksisterende beholdere såvel som bortskaffelse af eksisterende beholdere).

Derudover vedrører opgaven levering af 2-hjulede beholdere og tilhørende udstyr som supplerende leverancer gennem den resterende del af kontraktperioden.

De nærmere produkter/ydelser og antal enheder, som Renosyd forventer at indkøbe iht. delkontrakt 5, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 25%
Pris - Vægtning: 45%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er 3 års option på opgaven, således at Ordregiver kan forlænge kontrakten/-erne, helt eller delvist og ad en eller flere omgange, i op til 36 måneder (3 år) på uændrede vilkår. Senest 3 måneder før kontrakt-udløb meddeler Ordregiver, om Ordregiver ønsker at gøre brug af en option/mulighed for forlængelse af kontrakten og i givet fald i hvor lang tid.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Det kan være forskelligt fra selskab til selskab, hvilke og hvor mange tillægs-/ og fradragsydelser og optioner Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd hhv. Reno Djurs ønsker i tilknytning til leveringen af en beholder hhv. en miljøkasse.

De nærmere beholder-/ hhv. miljøkasse-typer, tillægs-/ og fradragsydelser hhv. optioner og estimeret antal, som de fire selskaber forventer at indkøbe, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af 2-hjulede beholdere til Reno Djurs

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39224340 Affaldsspande og -kurve
44613700 Affaldscontainere
34928480 Affaldscontainere og -spande
44611600 Beholdere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører levering af 2-hjulede beholdere til Reno Djurs samt udbringning og hjemtagning mv. af beholdere.

Opgaven vedrører i hovedleverance levering af 91.000-117.000 stk. fabriksnye 2-hjulede beholdere samt udbringning og hjemtagning mv. af beholdere. I udbringnings- og hjemtagningsopgaven indgår bl.a. genbrug af eksisterende beholdere såvel som bortskaffelse af eksisterende beholdere).

Derudover vedrører opgaven levering af 2-hjulede beholdere og tilhørende udstyr som supplerende leverancer gennem den resterende del af kontraktperioden.

De nærmere produkter/ydelser og antal enheder, som Reno Djurs forventer at indkøbe iht. delkontrakt 6, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 25%
Pris - Vægtning: 45%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er 3 års option på opgaven, således at Ordregiver kan forlænge kontrakten/-erne, helt eller delvist og ad en eller flere omgange, i op til 36 måneder (3 år) på uændrede vilkår. Senest 3 måneder før kontrakt-udløb meddeler Ordregiver, om Ordregiver ønsker at gøre brug af en option/mulighed for forlængelse af kontrakten og i givet fald i hvor lang tid.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Det kan være forskelligt fra selskab til selskab, hvilke og hvor mange tillægs-/ og fradragsydelser og optioner Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd hhv. Reno Djurs ønsker i tilknytning til leveringen af en beholder hhv. en miljøkasse.

De nærmere beholder-/ hhv. miljøkasse-typer, tillægs-/ og fradragsydelser hhv. optioner og estimeret antal, som de fire selskaber forventer at indkøbe, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af miljøkasser til Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39224340 Affaldsspande og -kurve
44613700 Affaldscontainere
34928480 Affaldscontainere og -spande
44611600 Beholdere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører levering af miljøkasser til Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd og Reno Djurs

Opgaven vedrører levering af i alt ca. 135.000 stk. miljøkasser i hovedleverancer samt levering af miljøkasser som supplerende leverancer gennem den resterende del af kontraktperioden.

De nærmere produkter/ydelser og antal enheder, som de fire selskaber forventer at indkøbe iht. delkontrakt 7, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed / Vægtning: 30%
Pris - Vægtning: 70%
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er 3 års option på opgaven, således at Ordregiver kan forlænge kontrakten/-erne, helt eller delvist og ad en eller flere omgange, i op til 36 måneder (3 år) på uændrede vilkår. Senest 3 måneder før kontrakt-udløb meddeler Ordregiver, om Ordregiver ønsker at gøre brug af en option/mulighed for forlængelse af kontrakten og i givet fald i hvor lang tid.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Det kan være forskelligt fra selskab til selskab, hvilke og hvor mange tillægs-/ og fradragsydelser og optioner Favrskov Affald, AffaldVarme Aarhus, Renosyd hhv. Reno Djurs ønsker i tilknytning til leveringen af en beholder hhv. en miljøkasse.

De nærmere beholder-/ hhv. miljøkasse-typer, tillægs-/ og fradragsydelser hhv. optioner og estimeret antal, som de fire selskaber forventer at indkøbe, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver/Leverandøren skal i ESPD angive omsætning (feltet ”Samlet årsomsætning”) og soliditetsgrad (feltet ”Finansielle nøgletal”) for hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår afhængigt af, hvornår tilbudsgivers/leverandørens virksomhed blev etableret/opstartet.

Tilbudsgiver/Leverandøren skal i ESPD (feltet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav”) anføre, hvorvidt tilbudsgiver/leverandøren kan fremlægge en tilkendegivelse fra en bank, et andet anerkendt pengeinstitut eller et kautionsforsikringsselskab iht. det i Kontraktens afsnit 9 anførte krav om sikkerhedsstillelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Nedenstående gælder for delaftale 1, 3, 4, 5, 6 og 7:

Ordregiver accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere/leverandører, som

• Har en årlig omsætning på minimum 10 mio. kr. ekskl. moms.

• Har en soliditetsgrad på minimum 10%.

Nedenstående gælder for delaftale 2:

Ordregiver accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere/leverandører, som

• Har en årlig omsætning på minimum 3 mio. kr. ekskl. moms.

• Har en soliditetsgrad på minimum 10%.

Nedenstående gælder for alle delaftaler:

Ordregiver accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere/leverandører, som kan fremlægge en tilkendegivelse fra en bank, et andet anerkendt pengeinstitut eller et kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautions-forsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontraktens afsnit 9 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

b) at denne er indstillet på at stille den i Kontraktens afsnit 9 krævede sikkerhedsstillelse.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Nedenstående gælder kun for delaftale 1:

Tilbudsgiver/Leverandøren skal i ESPD (feltet ”For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type”) angive en referenceliste med mindst 1 og maksimalt 3 referencer for løsning af tilsvarende opgaver med levering af beholdere udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Nedenstående gælder kun for delaftale 2:

Tilbudsgiver/Leverandøren skal i ESPD (feltet ”For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type”) angive en referenceliste med mindst 1 og maksimalt 3 referencer for løsning af tilsvarende opgaver med levering af beholdere udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Nedenstående gælder kun for delaftale 3, 4, 5 og 6:

Tilbudsgiver/Leverandøren skal i ESPD (feltet ”For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type”) angive en referenceliste med mindst 1 og maksimalt 3 referencer for løsning af tilsvarende opgaver med levering og udbringning af beholdere udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Nedenstående gælder kun for delaftale 7:

Tilbudsgiver/Leverandøren skal i ESPD (feltet ”For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type”) angive en referenceliste med mindst 1 og maksimalt 3 referencer for løsning af tilsvarende opgaver med levering af miljøkasser udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Nedenstående gælder for alle delaftaler:

Referencelisten skal angive leverancens omfang, leveringsperioden, kundenavn samt kontaktperson hos kunden. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte tilbudsgivers/leverandørens referencer.

Kun referencer for færdiggjorte og afsluttede opgaver/kontrakter, eller dele af opgaver/kontrakter, der dokumenterbart er udført eller afsluttet, kan indgå i evalueringen.

Grundet den tekniske opbygning af og deraf følgende begrænsede rammer for beskrivelse af referencer i ESPD, kan tilbudsgiver/leverandøren supplere beskrivelsen af de i ESPD angivne referencer i selvstændigt bilag, som vil blive taget i betragtning. Ordregiver gør opmærksom på, at der skal være tydelig identifikation mellem referencen angivet i ESPD og den supplerende beskrivelse i selvstændigt bilag. Ordregiver gør endvidere opmærksom på, at for hver af de delaftaler, tilbudsgiver/leverandøren byder på, må den evt. supplerende beskrivelse max. må fylde 3 A4-sider i alt (dvs. for alle referencerne tilsammen). Tilbudsgiver/Leverandøren skal være opmærksom på, at ESPD har forrang for evt. supplerende materiale/bilag til ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Nedenstående gælder kun for delaftale 1:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver/leverandøren har 1 sammenlignelig reference, som dokumenterer, at tilbudsgiver/leverandøren har erfaring med at håndtere levering af minimum 2.000 beholdere lig den leverance (ift. beholderstørrelse), der skal leveres til Ordregiver.

Mindstekravet kan opfyldes ved én reference omhandlende levering af minimum 2.000 beholdere eller ved en kombination af referencer fra flere kunder, så længe referencerne samlet godtgør, at tilbudsgiver/leverandøren har erfaring med at levere minimum 2.000 beholdere.

Nedenstående gælder kun for delaftale 2:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver/leverandøren har 1 sammenlignelig reference, som dokumenterer, at tilbudsgiver/leverandøren har erfaring med at håndtere levering af minimum 1.000 beholdere lig den leverance (ift. beholderstørrelse), der skal leveres til Ordregiver.

Mindstekravet kan opfyldes ved én reference omhandlende levering af minimum 1.000 beholdere eller ved en kombination af referencer fra flere kunder, så længe referencerne samlet godtgør, at tilbudsgiver/leverandøren har erfaring med at levere minimum 1.000 beholdere.

Nedenstående gælder kun for delaftale 3, 4, 5 og 6:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver/leverandøren har 1 sammenlignelig reference, som dokumenterer, at tilbudsgiver/leverandøren har erfaring med at håndtere levering og udbringning af minimum 20.000 beholdere lig den leverance (ift. beholderstørrelse), der skal leveres til Ordregiver.

Mindstekravet kan opfyldes ved én reference omhandlende levering og udbringning af minimum 20.000 beholdere eller ved en kombination af referencer fra flere kunder, så længe referencerne samlet godtgør, at tilbudsgiver/leverandøren har erfaring med at levere og udbringe minimum 20.000 beholdere.

Nedenstående gælder kun for delaftale 7:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver/leverandøren har 1 sammenlignelig reference, som dokumenterer, at tilbudsgiver/leverandøren har erfaring med at håndtere levering af minimum 20.000 miljøkasser lig den leverance, der skal leveres til Ordregiver.

Mindstekravet kan opfyldes ved én reference omhandlende levering af minimum 20.000 miljøkasser eller ved en kombination af referencer fra flere kunder, så længe referencerne samlet godtgør, at tilbudsgiver/leverandøren har erfaring med at levere minimum 20.000 miljøkasser.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakterne indeholder krav om sikkerhedsstillelse, bodsbestemmelse, evt. indgåelse af databehandleraftale samt følgende klausuler: klausul om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt klausul om arbejdsvilkår.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/11/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbuddene vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Ordregiver er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

• Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område

• Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling

• Ordregiver kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet

• Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning

• Ordregiver kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt

• Ordregiver kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke Ordregivers beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

• Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiver er etableret,.

Til dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når Ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:

- Serviceattest (inkl. Politiets logo) eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

- Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Ordregiver forlanger.

En tilkendegivelse (jf. udbudsmaterialets bilag 4) fra en bank, et andet anerkendt pengeinstitut eller et kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontraktens afsnit 9 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

b) at denne er indstillet på at stille den i Kontraktens afsnit 9 krævede sikkerhedsstillelse.

- Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2021

Send til en kollega

0.062