23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 194-505430
Offentliggjort
06.10.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fredericia Kommune

Genudbud af Indkøbsordning til visiterede borgere


Fredericia Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
CVR-nummer: 69116418
Postadresse: Gothersgade 20
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mille Buch Pedersen
E-mail: mille.pedersen@fredericia.dk
Telefon: +45 25281598
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5fdf0a5e-050a-4556-bc6c-66d7348290d4/homepage
Internetadresse for køberprofilen: www.fredericia.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5fdf0a5e-050a-4556-bc6c-66d7348290d4/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5fdf0a5e-050a-4556-bc6c-66d7348290d4/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5fdf0a5e-050a-4556-bc6c-66d7348290d4/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af Indkøbsordning til visiterede borgere

Sagsnr.: 21/9731
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøbsordning til visiterede borgere. Leverandøren forventes at stille varekatalog til rådighed for borgeren, indkøbe varerne, levere dem til borgeren og afregne for indkøbet med dem.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
64100000 Postbefordring og kurértjeneste
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Fredericia Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Tjenesteydelse. Udbringning af føde- og dagligvarer til de af Fredericia Kommune visiterede borgere. Leverandøren skal selv handle ind for borgeren eller stille disse fødevarer til rådighed, i overensstemmelse med udbudsmaterialet. Leverandøren skal så levere de af borgeren bestilte varer personligt i borgerens hjem.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Krav til produkterne / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Bestilling / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Levering / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2022
Slut: 31/01/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges to gange med 12 måneder pr. gang.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Maksimal værdi 6.000.000

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1. Positiv egenkapital

2. Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

• Positiv egenkapital (eller nul) for hvert af de sidste 3 år, eller positiv udvikling i egenkapitalen i de sidste 3 år og en ikke negativ udvikling i likviditet over de sidste 3 år.

• Tilbudsgiver skal bekræfte at besidde en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring ved rammeaftalens start med en forsikringssum på kr. 10.000.000 pr. år med en maximal udbetaling til 3. part på 10% ved aftalens start.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer fra tidligere sammenlignelige opgaver

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere mindst 3 sammenlignelige referencer indenfor det udbudte område der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner, samt kontraktperioden og evt. omsætning.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 139-369979
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/11/2021
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbuddene

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2-4 år

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2021

Send til en kollega

0.063