23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 198-516972
Offentliggjort
12.10.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

MOVIA

K6 Udbud af kommunebuskørsel Næstved Kommune


MOVIA

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: MOVIA
CVR-nummer: 29896569
Postadresse: Gammel Køge Landevej 3
By: Valby
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Brigitte Marie Wilcken Bjerregaard
E-mail: bwb@moviatrafik.dk
Telefon: +45 36131888
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fce586e6-de42-49a0-8a2f-29b17bfa2a5f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Transport med bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

K6 Udbud af kommunebuskørsel Næstved Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Trafikselskabet Movia udbyder i K6 ca. 11.820 timer skolekørsel pr. år udført med 12 store busser og 2 minibusser,

Den udbudte kørsel er udbudt i en udbudsenhed.

Den udbudte kørsel foregår som udgangspunkt som specielrute kørsel i Næstved Kommune

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 114 087 396.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Næstved Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Trafikselskabet Movia udbyder i K6 følgende

11.820 timer skolebuskørsel pr. år med 12 store busser og 2 minibusser den udbudte kørsel forgår som speciel rutekørsel med tilladelse.

Der er mulighed for at udvide speciel rutekørslen med kørsel udført på kontrakt mellem transportarrangør og busvirksomhed.

Der er mulighed for at udvide antallet af køreplantimer med kørsel, hvor Movia stiller sin tilladelse til almindelig rutekørsel til rådighed.

200 timer lejlighedsvis optionskørsel pr. år som almindelig buskørsel med EP tilladelse.

De 14 busser vil køre speciel rutekørsel, målrettet kommunale kørselsopgaver, dette indebærer at der ikke stilles eksempelvis de samme farve og indretningskrav til materiellet som der gør ved Movias ordinære udbud, ligesom der heller ikke skal monteres rejsekortudstyr.

I dette udbud fastlægger operatøren den endelige køreplan på baggrund af dialog med Næstved kommune.

Tilbudsgiver skal derfor være opmærksom på, at der i tilbudsprisen skal være afsat de nødvendige ressourcer til dialog med kommunen og tilrettelæggelse af kørslen

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 15%
Pris - Vægtning: 85%
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på lejlighedsvis kørsel på 200 timer pr. år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 103-271344
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

K6 Kommunebusser Næstved Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
23/09/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Anchersen A/S
CVR-nummer: 30822536
Postadresse: Jernholmen 20-22
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2650
Land: Danmark
E-mail: sen@anchersen.dk
Telefon: +45 38881050
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 114 087 396.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2021

Send til en kollega

0.047