23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 199-520514
Offentliggjort
13.10.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Sydtrafik

17. udbud af buskørsel, Vejle by- og lokalkørsel


Sydtrafik

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sydtrafik
CVR-nummer: 29942897
Postadresse: Banegårdspladsen 5
By: Vejen
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Jørgen Fischer
E-mail: jf@sydtrafik.dk
Telefon: +45 76608680
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2484f432-a4d9-440b-94bd-fe3daafc3626/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

17. udbud af buskørsel, Vejle by- og lokalkørsel

Sagsnr.: 20/04622
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte kørsel omfatter bybus- og lokalkørsel i Vejle Kommune.

Kørslen udføres som almindelig rutekørsel og er opdelt i 2 delaftaler (pakker). Kørselsomfanget for de enkelte

ruter er meget varierende. Detaljerede køre- og vognløbsplaner fremgår af udbudsmaterialet. Udover den

planlagte faste kørsel kan der være behov for dublerings- og ekstrakørsel. Driftsstart er søndag d. 16.10.2022.

Den samlede udbudte kørsel omfatter cirka 100.630 køreplantimer fordelt på 57 driftsbusser.

Der er virksomhedsoverdragelse af personale.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 659 363 903.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 1767 - Vejle bybusser samt ruterne 204, 207, 211, 212 og 214

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter bybuskørsel i Vejle by samt kørsel på mellembysruterne 204, 207, 211, 212 og 214. Samlet anvendes 31 busser plus reservemateriel til udførelse af 83.655 årlige køreplantimer.

Busserne skal være elbusser.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Vognmanden kan forlænge kontrakten med 2 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 1768 - Vejle lokalkørsel

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejle Kommune.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter lokalkørsel i Vejle Kommune. Samlet anvendes 26 busser plus reservemateriel til udførelse af 16.975 årlige køreplantimer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontraktgiver kan forlænge kontrakten med 6 år - med 2 år ad gangen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 025-062592
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Vejle bybusser samt ruterne 204, 207, 2011, 212 og 214, pakke 1767
Delkontraktnr.: Vejle bybusser samt ruterne 204, 207, 2011, 212 og 214
Betegnelse:

Vejle bybusser samt ruterne 204, 207, 2011, 212 og 214

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
08/09/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Tide Bus Danmark A/S
CVR-nummer: 31347963
Postadresse: Egegårdsvej 20
By: Odense S
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 550 274 154.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Vejle lokalruter, pakke 1768
Delkontraktnr.: Vejle lokalruter
Betegnelse:

Vejle lokalruter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
08/09/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Vejle Turisttrafik ApS
CVR-nummer: 35388311
Postadresse: Lundahl Nielsens Vej 4
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 109 089 749.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2021

Send til en kollega

0.047