23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 206-537492
Offentliggjort
22.10.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Aalborg Renovation

Markedsdialog vedr. distribution af affaldsposer til restaffald


Aalborg Renovation

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Renovation
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Over Bækken 2
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anke Sand Kirk
E-mail: anke.kirk@aalborg.dk
Telefon: +45 25204964
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a3d12933-1c80-4e19-b97c-c67547dac54a/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Renovation

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog vedr. distribution af affaldsposer til restaffald

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60160000 Postbefordring ad vej
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aalborg Renovation er i forberedelsesfasen vedrørende genudbud af aftale om distribution af plastposer til restaffald til husstande i Aalborg Kommune.

Der skal én gang årligt distribueres restaffaldsposer i pakker af 3 ruller plastposer med 50 plastposer i hver rulle til ca. 75.000 husstande. Dette er hovedleverancen. Husstandene fordeler sig på følgende måde: Ca. 65 % er etageboliger, ca. 35 % er enfamiliehuse, herunder ca. 30 % række- og dobbelthuse. Plastposerne skal som udgangspunkt kunne leveres direkte ved husdøren. Yderligere er der i løbet af året brug for supplerende uddeling af ca. 10.000 pakker med plastposer.

Distributøren skal kunne modtage og opbevare plastposerne fra leverandøren frem til uddelingen af hovedleverancen samt i forbindelse med efterlevering af plastposer.

Som en del af forberedelsen vil Aalborg Renovation gerne i dialog med markedet. Se nærmere i II.2.4) Beskrivelse af udbuddet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
64121200 Pakkeudbringning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aalborg Renovation inviterer hermed til markedsdialog, hvor relevante leverandører og Aalborg Renovation har mulighed for at indgå i dialog.

Formålet med markedsdialogen er at få afdækket, om der er leverandører på markedet, der har interesse i, at indgå aftale om distribution af affaldsposer til restaffald.

Markedsdialogen har ligeledes til formål at give Aalborg Renovation et bredere markedskendskab til brug for det kommende udbud.

Markedsdialogen vil foregå via 1:1 (online)møder, og dialogen med potentielle leverandører tager udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

Generelle spørgsmål:

- Beskriv hvordan I vil afvikle hovedleverancerne?

- Beskriv hvordan I klarer efterleveringen?

- Hvordan kan efterbestilling løses via IT? Herunder om leverandøren vurderer, at det er relevant at lave integration mellem ordregivers administrationssystem og leverandørens administrationssystem til håndtering af efterbestillinger?

- Beskrivelse af lagerkapacitet til plastposerne både til hovedleverancen og efterlevering.

- Hvem påtænker I at benytte til opgaveløsningen – egne medarbejdere, samarbejdspartnere eller underleverandører og hvordan er ansvarsfordelingen?

- Hvilke kompetencer forudsætter I for egne medarbejdere, samarbejdspartnere og underleverandører? Certifikater og lignende?

- Hvad er jeres erfaring i løsning af sammenlignelige opgaver og hvor/hvornår?

- Beskriv virksomhedens serviceorganisation, specielt med fokus på Aalborg som serviceområde, tidsrammer for nødudkald og almindelig service samt evt. mulighed for at tilbyde værkstedsydelser (smed) inkl. mulig logistikløsning i forbindelse hermed?

- Beskriv hvilken dokumentation virksomheden kan tilbyde i forhold til fx lovpligtige eftersyn, servicerapporter samt virksomhedens mulighed for egen styring af kundens produkter i forhold til serviceplan?

- Beskriv jeres interne processer for kvalitetskontrol, fx dokumentation, produkt, LEAN, m.v.

- Hvordan håndterer I HSE under opgaveudførslen (kemikalier, restprodukter/bortskaffelse, myndigheder, beredskab m.v.)?

- Hvordan kvalitetssikres opgaven på snitfladen mellem leverandør og ordregiver?

- Er der yderligere kvalitative faktorer som i finder relevant at nævne i forbindelse med opgaveløsningen?

- Er jeres underleverandører/I selv ISO certificeret indenfor fx miljøledelse (14001), energiledelse (50001) og arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001)?

- Hvilke forhold kan have betydning for, at I som virksomhed finder det interessant at byde på et udbud af distribution af affaldsposer, som beskrevet i denne meddelelse?

Bæredygtighed og miljø:

- Indgår I i bæredygtige partnerskaber? Giv eksempler.

CSR:

- Har virksomheden en CSR-politik?

Forbrug og produktionsformer:

- Fremmer I bæredygtighed i jeres organisation?

- Beskriv eksempler på hvordan I internt fremmer bæredygtige tiltag?

- Indtænker I cirkulær økonomi i jeres produktion og produktionsudvikling?

Energi- og miljømæssige indsatser:

- Har I nedskrevne mål for at mindske jeres CO2 udledning?

- Har I gjort tiltag for at have en grønne transportløsninger?

Deltagelse i markedsdialogen er ikke en forudsætning for deltagelse i det kommende udbud og giver ikke en forbedret stilling i forhold til øvrige potentielle leverandører. Aalborg Renovation ønsker at indgå i dialog med et ikke-ubegrænset antal aktører, hvorfor Aalborg Renovation forbeholder sig retten til at udvælge et repræsentativ udsnit af markedet, hvis der skulle vise sig større interesse for dialogen, end Aalborg Renovation kan nå at facilitere i den afsatte tid for markedsdialogen.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Frist for tilmelding til markedsdialogen er torsdag d. 28/10 2021

(Online)møderne forventes afholdt i uge 44 og uge 45.

(Online)mødets varighed forventes at være 1 time.

Tilmeldte virksomheder vil få besked om eventuel deltagelse i dialogen, senest dagen efter tilmeldingsfristen, så der er tid til forberedelse.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
09/02/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2021

Send til en kollega

0.047