23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 206-537741
Offentliggjort
22.10.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Danmarks Radio

Opdateringer

Rettelse
(02.11.2021)

Del III
Placering af det tekst, der skal ændres:III.1.2
I stedet for:
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Der sker ingen udvælgelse på baggrund af økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
- Delaftale 1: Mindstekrav til omsætning på minimum 200 mio. kr. pr. år inden for renhold de seneste tre
regnskabsår, eller i alle tilgængelige regnskabsår, hvis ansøgerens virksomhed har eksisteret i mindre end 3 år.
- Delaftale 1 + 2:
- Mindstekrav om en soliditetsgrad på mindst 10 % de seneste tre regnskabsår, eller i alle tilgængelige
regnskabsår, hvis ansøgerens virksomhed har eksisteret i mindre end 3 år.
- Mindstekrav til en positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår, eller i alle tilgængelige regnskabsår, hvis
ansøgerens virksomhed har eksisteret i mindre end 3 år.
Ansøger skal derfor angive følgende oplysninger i besvarelsen af ESPD’et:
- Omsætning
- Soliditetsgrad
- Egenkapital
Læses:
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:
Der sker ingen udvælgelse på baggrund af økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
- Delaftale 1: Mindstekrav til omsætning på minimum 200 mio. kr. pr. de seneste tre
regnskabsår, eller i alle tilgængelige regnskabsår, hvis ansøgerens virksomhed har eksisteret i mindre end 3 år.
- Delaftale 1 + 2:
- Mindstekrav om en soliditetsgrad på mindst 10 % de seneste tre regnskabsår, eller i alle tilgængelige
regnskabsår, hvis ansøgerens virksomhed har eksisteret i mindre end 3 år.
- Mindstekrav til en positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår, eller i alle tilgængelige regnskabsår, hvis
ansøgerens virksomhed har eksisteret i mindre end 3 år.
Ansøger skal derfor angive følgende oplysninger i besvarelsen af ESPD’et:
- Omsætning
- Soliditetsgrad
- Egenkapital

Rettelse
(17.11.2021)

III
Placering af det tekst, der skal ændres:III.1.3
I stedet for:
Minimum en (1) reference på at tilbudsgiver har bemandet receptioner i virksomheder med samme travle receptionsområde (200+ besøgende pr. dag) og telefonomstilling med et tilsvarende opkaldsniveau (200+opkald pr. dag). Endvidere
Læses:
Minimum en (1) reference på at tilbudsgiver har bemandet receptioner i virksomheder med samme travle receptionsområde (200+ besøgende pr. dag) og telefonomstilling med et opkaldsniveau (på 100+ opkald i gennemsnit pr. dag pr. år). Endvidere

IV.2.2
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 19-11-2021
Time: 10:00
Læses:
Dato: 14-12-2021
Time: 11:00

IV.2.3
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 03-12-2021
Læses:
Dato: 07-01-2022

Udbud af Sikkerhed og Intern Service til DR


Danmarks Radio

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Radio
Postadresse: DR Byen
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: TICL
E-mail: ticl@dr.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1d05012-deae-4ee2-a8d0-0e629be1ccde/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1d05012-deae-4ee2-a8d0-0e629be1ccde/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1d05012-deae-4ee2-a8d0-0e629be1ccde/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b1d05012-deae-4ee2-a8d0-0e629be1ccde/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medie

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Sikkerhed og Intern Service til DR

II.1.2) Hoved-CPV-kode
79710000 Sikkerhedstjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Delaftale 1: Sikkerhed og Intern Service, (DR Aarhus og DR Byen)

• Brandberedskab (Firefightere), vagt og sikkerhed (Brandberedskab (Firefightere), vagt og sikkerhed er i DR Byen et specielt beredskab i form af tre firefighte-re i døgndrift, som også er vagtuddannede).

• Reception, omstilling og servicecenter (Service2000) (Receptionen og omstillingen er indgangen til DR, dertil har DR et internt servicecenter rettet mod medarbejderne )

• Post og distribution (Ydelserne understøtter DR’s medarbejdere i at modtage og afsende interne og eksterne breve og pakker og sikre, at alle forsendelser bliver håndteret korrekt, professionelt og rettidigt)rund.

Delaftale 2: Vagt og Sikkerhed i DR's distrikter, Vagt foregår i DR’s distrikter via runderinger. Distrikterne består af DR Aarhus, DR Holstebro, DR Aalborg, DR Vejle, DR Esbjerg, DR Aabenraa, DR Odense, DR Næstved og DR Rønne. Runderingydelsen i DR’s distrikter er i forbindelse med lukkeeftersyn og tilsyn

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 128 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Sikkerhed og Intern Service

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79992000 Receptionsarbejde
64112000 Postbefordring af breve
79900000 Øvrig forretningsservice og andre tjenester
79713000 Vagttjenester
79711000 Alarm-overvågningstjenester
79710000 Sikkerhedstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til pkt. II.1.4) ovenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 124 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2022
Slut: 31/05/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse i 2 x 2 år

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved begrænset udbud skal der prækvalificeres mindst 5 ansøgere. Hvis der er mere end 5 ansøgere, som lever op til mindstekravene til egnethed – vil der blive foretaget en udvælgelse på baggrund af den tekniske og faglige formåen. De 5 ansøgere, som har de mest relevante og sammenlignelige referencer sammenlignet med DR vil blive prækvalificeret. Begrænsningen vil derfor være baseret på en evaluering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer sammenlignet med kontrakten beskrevet i afsnit II.1.4 og afsnit II.2.4) ovenfor i forhold til arten og mængden af referencerne. Evalueringen vil være baseret på den liste, der er indsendt af kandidaterne i ESPD’en i henhold til afsnit III.1.3. Vær opmærksom på, at enhver tvetydighed og / eller uforståelighed i de indsendte oplysninger kan indgå negativt i evalueringen, når antallet af ansøgere skal begrænses.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

DR har vurderet, at der er en sammenhæng imellem de udbudte ydelser indeholdt i delaftale 1, og dermed er ydelserne ikke egnet til yderlig opdeling, hvorfor udbuddet ikke er opdelt i mere end 2 delkontrakter. bl.a. grundet driftssikkerheden, leveringsrisiko, der vil være forbundet med at have flere leverandører til at forestå forskellige ydelser i delaftale 1, samt den evt. øgede kontraktstyring.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Vagt og sikkerhed i DR's distrikter

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
79713000 Vagttjenester
79711000 Alarm-overvågningstjenester
79710000 Sikkerhedstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til pkt. II.1.4) ovenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2022
Slut: 31/05/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse i 2 x 2 år

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved begrænset udbud skal der prækvalificeres mindst 5 ansøgere. Hvis der er mere end 5 ansøgere, som lever op til mindstekravene til egnethed – vil der blive foretaget en udvælgelse på baggrund af den tekniske og faglige formåen. De 5 ansøgere, som har de mest relevante og sammenlignelige referencer sammenlignet med DR vil blive prækvalificeret. Begrænsningen vil derfor være baseret på en evaluering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer sammenlignet med kontrakten beskrevet i afsnit II.1.4 og afsnit II.2.4) ovenfor i forhold til arten og mængden af referencerne. Evalueringen vil være baseret på den liste, der er indsendt af kandidaterne i ESPD’en i henhold til afsnit III.1.3. Vær opmærksom på, at enhver tvetydighed og / eller uforståelighed i de indsendte oplysninger kan indgå negativt i evalueringen, når antallet af ansøgere skal begrænses.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der sker ingen udvælgelse på baggrund af økonomisk og finansiel kapacitet

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Delaftale 1: Mindstekrav til omsætning på minimum 200 mio. kr. pr. år inden for renhold de seneste tre regnskabsår, eller i alle tilgængelige regnskabsår, hvis ansøgerens virksomhed har eksisteret i mindre end 3 år.

- Delaftale 1 + 2:

- Mindstekrav om en soliditetsgrad på mindst 10 % de seneste tre regnskabsår, eller i alle tilgængelige regnskabsår, hvis ansøgerens virksomhed har eksisteret i mindre end 3 år.

- Mindstekrav til en positiv egenkapital i de seneste 3 regnskabsår, eller i alle tilgængelige regnskabsår, hvis ansøgerens virksomhed har eksisteret i mindre end 3 år.

Ansøger skal derfor angive følgende oplysninger i besvarelsen af ESPD’et:

- Omsætning

- Soliditetsgrad

- Egenkapital

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

DR har til hensigt at prækvalificere op til 5 ansøgere på baggrund af oplysningerne givet i ESPD’et. Hvis DR modtager flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, som lever op til mindstekravene til egnethed – vil der blive foretaget en udvælgelse på baggrund af den tekniske og faglige formåen. De 5 ansøgere, som har de mest relevante referencer sammenlignet med DR vil blive prækvalificeret. Begrænsningen vil derfor være baseret på en evaluering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer. (se endvidere afsnit II.2.9)

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1:

- Minimum en (1) reference der dokumenterer, at tilbudsgiver har håndteret og dagligt har driftet vagt- og sikkerhedsopgaver i virksomheder af DR’s størrelse, med samme kompleksitet som DR, karakteriseret af mange forskelligartede gæster — (fra børn til ministre og »VIP«s), og arrangementer/koncerter og med en åbningstid 24/7/365 samt

- Minimum en (1) reference på at tilbudsgiver har bemandet receptioner i virksomheder med samme travle receptionsområde (200+ besøgende pr. dag) og telefonomstilling med et til-svarende opkaldsniveau (200+opkald pr. dag). Endvidere

- Minimum en (1) reference på at tilbudsgiver har erfaring med at håndtere intern post i virk-somheder med ca.4-500 medarbejdere samlet på et sted.

Delaftale 2:

Minimum en (1) reference der dokumenterer, at tilbudsgiver har håndteret og dagligt har driftet vagt- og runderingsopgaver for virksomheder, som er sammenlignelige med DR, herunder med åbningstider 24/7/365, samt på mange lokationer fordelt ud over hele Danmark

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der refereres til kontraktgrundlaget i forhold til betaling og faktureringsbetingelser. Kontrakten indeholder arbejdsklausul og krav til CSR, se bilag 8 for nærmere information.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/11/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/12/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbud skal afleveres på dansk, og den endelige kontrakt vil blive indgået på dansk. Tilbud afgivet på andre sprog end dansk erklæres for ukonditionsmæssige. DR accepterer dog, at evt. bilagsmateriale, fx referenceblade, produktblade mv., tillige afleveres på engelsk.

Ansøger skal udfylde og vedlægge ESPD’et til foreløbig dokumentation for Ansøgers opfyldelse af DR’s krav til egnethed samt økonomisk og teknisk formåen. Det er ikke nødvendigt at underskrive ESPD’et, men DR har ikke mulighed for at fjerne feltet. DR’s formular til ESPD’et findes i DR’s elektroniske udbudsportal og udfyldes ligeledes i DR’s elektroniske udbudsportal.

Ansøgere kan basere sig på andre enheders økonomiske/finansielle kapacitet og tekniske/faglige kapacitet, jf. punkt III.1.2) og III.1.3). Hvis Ansøger – baserer sig på andre enheders formåen, skal de krævede oplysninger i ESPD’et afgives for samtlige enheder. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være Ansøgerteamets samlede egnethed, der vurderes.

DR er forpligtet til at udelukke Ansøgere mod hvem, der er afsagt endelig dom vedr. et eller flere af de forhold, som er nævnt i udbudsloven § 135, stk. 1 og 2.

DR er endvidere forpligtet til at udelukke Ansøgere, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder på 100.000 kr. eller derover, jf. udbudsloven § 135, stk. 3, medmindre en af betingelserne i stk. 4 er opfyldt. Såfremt DR kan påvise, at Ansøger er omfattet af udbudsloven § 136, er DR forpligtet til at udelukke den pågældende Ansøger.

DR har derudover valgt, at Ansøger bliver udelukket, hvis Ansøger er omfattet af nedenstående udelukkelsesgrunde: § 137, stk. 1, nr. 2 – Insolvensbehandling.

Før DR’s beslutning om tildeling af kontrakten skal DR kræve, at den Tilbudsgiver, som DR har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et. Dokumentationen vedrører de stillede krav til Tilbudsgivers personlige forhold samt økonomisk og teknisk formåen. DR anmoder jf. udbudslovens § 151, stk. 2 de prækvalificerede Ansøgere om at fremsende dokumentation for oplysningerne angivet i ESPD’et forud for tilbudsfrist .

Der vil blive afholdt besigtigelse for delaftale 1 tirsdag og torsdag i uge 50 for de prækvalificerede.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2021

Send til en kollega

0.062