23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 220-578464
Offentliggjort
12.11.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fællesindkøb Midt

Opdateringer

Rettelse
(30.11.2021)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 09-12-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 16-12-2021
Time: 12:00

IV.2.7
I stedet for:
Dato: 09-12-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 16-12-2021
Time: 12:00

Finansiel leasing af biler til Hedensted Kommune


Fællesindkøb Midt

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Midt
Postadresse: Rådhustorvet 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Peder van Roest Dahl
E-mail: pvrd@fikm.dk
Telefon: +45 23431656
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fikm.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a54035e-6a94-4cf0-a64a-cf2250fd4b1a/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a54035e-6a94-4cf0-a64a-cf2250fd4b1a/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6a54035e-6a94-4cf0-a64a-cf2250fd4b1a/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Finansiel leasing af biler til Hedensted Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Finansiel leasing af biler til Hedensted Kommune

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
66000000 Finansielle tjenester og forsikringstjenester
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Hedensted Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale på finansiel leasing af biler til Hedensted Kommune

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ergonomi og komfort / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Sikkerhed og garanti / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 10
Omkostningskriterium - Navn: Totaløkonomi / Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede forventede volumen på aftalen er 79 elbiler, med 30.000 km. årligt. Den maksimale volumen er 120 stk. elbiler.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde nedenstående mindstekrav for de seneste to disponible regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Egenkapitalen (ultimo året) for hvert af de anførte regnskabsår er minimum DKK 250.000

• Soliditetsgraden (ultimo året) for hvert af de anførte regnskabsår er minimum 5 %.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste tre år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen. Ved sammenlignelige referencer forstås aftaler om levering af mere end 10 biler. Det er uden betydning om referencerne angår offentlige eller private virksomheder.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/12/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/12/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

FIKM

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbuddene

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/11/2021

Send til en kollega

0.063