23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 068-179210
Offentliggjort
06.04.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Opdateringer

Rettelse
(11.04.2022)

Afsnit II.2.4)
I stedet for:
Ønske om rekvirering af udkast til udbudsmaterialet kan ske ved henvendelse til:
Udbudskonsulent, Michael Nymark Rasmussen på mail: MichaelNymark.Rasmussen@krfo.dk
Skriftlige input og kommentarer af udbudsmaterialet skal sendes til:
Udbudskonsulent, Michael Nymark Rasmussen på mail: MichaelNymark.Rasmussen@krfo.dk senest den 7. april 2022.
Læses:
Høringsmaterialet er offentligt tilgængelig på EU-supply og høringssvar sendes via besked-modulet i EU-supply. Fristen for høringssvar rykkes fra den 7. april 2022 til senest den 18. april 2022.

Udbud vedr. leje af mobil udstillingstrailer


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Nymark Rasmussen
E-mail: MichaelNymark.Rasmussen@krfo.dk
Telefon: +45 72554368
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=328147&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud vedr. leje af mobil udstillingstrailer

Sagsnr.: 22-15-0156
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144000 Motorkøretøjer til specielle formål
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at leje en mobil udstillingstrailer, der skal køre rundt i hele Danmark med henblik at rekruttere fængsels- og transportbetjente samt oplyse om Kriminalforsorgen, åbne op og videndele om "en verden indenfor". Den mobile udstillingstrailer omfatter leje af førervogn og udstillingstrailer. Udstillingstraileren indrettes med flere områder, der har hvert deres fokus og tema, fx er det planen at få indrettet et område med VR-stationer, et område med fokus på "bliv fængselsbetjent" mv. Derudover omfatter kontrakten en række praktiske opgaver, blandt andet en koordineringskonsulent, der koordinerer ud- og hjemrejse, sørger for parkeringstilladelser i forbindelse med arrangementer mv.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende bekendtgørelse igangsætter ikke selve udbuddet. Formålet med bekendtgørelsen er, at sende udbudsmaterialet i høring iblandt potentielle tilbudsgivere og give potentielle tilbudsgivere lejlighed til at komme med input og kommentarer til Kriminalforsorgens foreløbige udkast til udbudsmaterialet.

Kriminalforsorgen ønsker at potentielle tilbudsgivere leverer konkrete skriftlige input og/eller kommentarer til Kriminalforsorgens udkast til udbudsmaterialet, herunder særligt for så vidt angår bilag 1 – kravspecifikationen, bilag 2 – ønsker til områder med hvert deres fokus og bilag 3 - prisbilag.

Ønske om rekvirering af udkast til udbudsmaterialet kan ske ved henvendelse til:

Udbudskonsulent, Michael Nymark Rasmussen på mail: MichaelNymark.Rasmussen@krfo.dk

Skriftlige input og kommentarer af udbudsmaterialet skal sendes til:

Udbudskonsulent, Michael Nymark Rasmussen på mail: MichaelNymark.Rasmussen@krfo.dk senest den 7. april 2022.

Øvrige opmærksomhedspunkter:

Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i høringsfasen accepterer, at ordregiver kan anvende alle indkomne oplysninger i ordregivers udbudsmateriale.

Det bemærkes, at ordregiver ikke er forpligtet til at imødekomme de indkomne kommentarer mv.

Ordregiver vil dog vurdere hensigtsmæssigheden af alle kommentarer og ændringsforslag, herunder de juridiske og kommercielle konsekvenser. Høringsfasen har alene til formål at give ordregiver mere viden om, hvad der findes af løsninger på markedet og evt. få input til udkast til udbudsmaterialet for at sikre, at den kommende kontrakt bliver udformet på en kommerciel fornuftig måde, og som afspejler brugernes behov og markedet i øvrigt.

Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksom på, at de ved kommentering af udkast til udbudsmaterialet accepterer, at ordregiver kan anvende alle indkomne oplysninger i det endelige udbudsmateriale eller kan offentliggøre det i anonymiseret form. Ordregiver opfordrer derfor til ikke at afgive fortrolige oplysninger.

Alle oplysninger og materialer er udtryk for ordregivers foreløbige udkast. Ordregiver forbeholder sig således ret til at foretage ændringer i alle oplysninger og materialer i det endelige udbudsmateriale bl.a. på baggrund af høringsfasen.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/04/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/04/2022

Send til en kollega

0.047