23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 072-193597
Offentliggjort
12.04.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Energinet Forretningsservice A/S

Vindere

(12.04.2022)
ALD Automotive A/S
Helgeshøj Alle 34
2630 Taastrup

Kontrakt vedrørende lønrelaterede biler til Energinet


Energinet Forretningsservice A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Forretningsservice A/S
CVR-nummer: 39 31 47 97
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirsten Ebstrup
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=ENERGINET
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt vedrørende lønrelaterede biler til Energinet

Sagsnr.: 20/02672
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34100000 Motorkøretøjer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten omhandler aftale omkring leasing af lønrelaterede biler/firmabiler til ledere i Energinet

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34110000 Personbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Erritsø

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omhandler aftale omkring leasing af lønrelaterede biler/firmabiler til Energinet.

Lønrelaterede biler/firmabiler omhandler biler til de ledere i Energinet koncernen, der har en firmabil som et led i deres ansættelsesforhold. Dette omfatter ledere placeret som Senior Vice President, Vice President og Senior Director i jobstrukturen samt Koncerndirektionen.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten har en varighed af 5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 x 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

De lønrelateret biler betragtes ikke som en gensidig bebyrdende kontrakt, jf. art 2, nr.1 i forsyningsvirksomhedsdirektivet og er videre en del af medarbejdernes ansættelsesforhold, som er undtaget fra direktivet, jf. art 21, litra f.

Det er således Energinets vurdering, at Energinet ikke har en tilstrækkeligt økonomisk interesse i denne ordning, jf. også praksis fra EU-domstolen og Klagenævnet for Udbud. Energinet fritages ikke fra en pålagt forpligtelse og medarbejderne er ikke forpligtede til at gøre brug af ordningen, men har mulighed herfor som en del af deres lønpakke.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
04/04/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: ALD Automotive A/S
CVR-nummer: 87 57 36 13
Postadresse: Helgeshøj Alle 34
By: Taastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 35 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 35 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Kontrakten vedrører leasing af lønrelaterede biler/firmabiler til Energinets ledere placeret på et bestemt niveau i jobstrukturen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,

2. Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3. Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

4. inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (i de tilfælde hvor ordregiver har fulgt proceduren i § 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud).

Energinet følger proceduren i Klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. Klagenævnslovens § 4, stk.1, nr.2.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/04/2022

Send til en kollega

0.078