23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 075-204487
Offentliggjort
15.04.2022
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Midttrafik

Vindere

2

(15.04.2022)
Muxbus
Hinnerup

4

(15.04.2022)
Munkebo
Odense

1

(15.04.2022)
Karins Taxi, Hadsten v/Karin Andersen
Hadsten

5

(15.04.2022)
Aros Bus Aps
Viby

3

(15.04.2022)
Byens Taxi & Sygetransport
Hobro

Profylaksebekendtgørelse - tillæg til kontrakter vedr Genudbud FS9 – FlexSpecial Favrskov


Midttrafik

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Midttrafik
CVR-nummer: 29943176
Postadresse: Søren Nymarks Vej 3
By: Højbjerg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8270
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Johansen
E-mail: hjo@midttrafik.dk
Telefon: +45 87408234
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ef6945c3-67ea-461c-bfdf-f02952f9e98e/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Transport af personer

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Profylaksebekendtgørelse - tillæg til kontrakter vedr Genudbud FS9 – FlexSpecial Favrskov

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Trafikselskabet Midttrafik ønsker at prisregulere i kontrakterne efter Genudbud FS9 – FlexSpecial Favrskov, da der på grund af de uforudsete stigninger på brændstof er behov for en yderligere regulering af prisen i den

periode, hvor stigningerne gør kontrakten betydeligt mere byrdefuld for leverandørerne.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 300.00 DKK / Højeste bud: 500.00 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Trafikselskabet Midttrafik ønsker at prisregulere i kontrakterne efter Genudbud FS9 – FlexSpecial Favrskov, da der på grund af de uforudsete stigninger på brændstof er behov for en yderligere regulering af prisen i den

periode, hvor stigningerne gør kontrakten betydeligt mere byrdefuld for leverandørerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Trafikselskabet Midttrafik ønsker at prisregulere i kontrakterne efter Genudbud FS9 – FlexSpecial Favrskov, da der på grund af de uforudsete stigninger på brændstof er behov for en yderligere regulering af prisen i den

periode, hvor stigningerne gør kontrakten betydeligt mere byrdefuld for leverandørerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Trafikselskabet Midttrafik ønsker at prisregulere i kontrakterne efter Genudbud FS9 – FlexSpecial Favrskov, da der på grund af de uforudsete stigninger på brændstof er behov for en yderligere regulering af prisen i den

periode, hvor stigningerne gør kontrakten betydeligt mere byrdefuld for leverandørerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

4

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Trafikselskabet Midttrafik ønsker at prisregulere i kontrakterne efter Genudbud FS9 – FlexSpecial Favrskov, da der på grund af de uforudsete stigninger på brændstof er behov for en yderligere regulering af prisen i den

periode, hvor stigningerne gør kontrakten betydeligt mere byrdefuld for leverandørerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

5

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Trafikselskabet Midttrafik ønsker at prisregulere i kontrakterne efter Genudbud FS9 – FlexSpecial Favrskov, da der på grund af de uforudsete stigninger på brændstof er behov for en yderligere regulering af prisen i den

periode, hvor stigningerne gør kontrakten betydeligt mere byrdefuld for leverandørerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed er offentliggjort fordi trafikselskabet Midttrafik ønsker at prisregulere yderligere i kontrakterne efter Genudbud FS9 - FlexSpecial Favrskov, da der på grund af de uforudsete stigninger på brændstof er behov en regulering af prisen i den periode, hvor stigningerne gør kontrakten betydeligt mere byrdefuld for leverandørerne.

Trafikselskabet ønsker at regulere via delindekset for diesel i Trafikselskabernes omkostningsindeks. Øvrig delindeks i reguleringen berøres ikke.

Så længe krigen i Ukraine pågår (plus 2 måneder, da dieselindekset er 2 måneder forskudt), sammenlignes dieselindekset hver efterfølgende måned med ’nulpunktet’ i marts 2022. Op til 10% stigning gives ingen regulering, og der afregnes til timepriserne som pr. 1. marts 2022. Er dieselindekset steget mere end 10% i en måned, reguleres for den del der ligger over med den vægtede værdi på 17% i omkostningsindekset. Timeprisen reduceres igen, hvis der sker en reduktion i dieselprisen; dog maximalt ned til niveauet, pr. 1. marts 2022.

Det er trafikselskabernes vurdering, at prisreguleringen i kontrakterne kan gennemføres under henvisning til udbudslovens § 183, stk. 1, litra 2).

Den anførte yderligere prisregulering af kontrakterne vil ikke blive gennemført før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelsen af denne bekendtgørelse.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 217-533598

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

1

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/04/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Karins Taxi, Hadsten v/Karin Andersen
By: Hadsten
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 300.00 DKK / Højeste bud: 500.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

2

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/04/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Muxbus
By: Hinnerup
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 300.00 DKK / Højeste bud: 500.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

3

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/04/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Byens Taxi & Sygetransport
By: Hobro
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 300.00 DKK / Højeste bud: 500.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

4

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/04/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Munkebo
By: Odense
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 300.00 DKK / Højeste bud: 500.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 5
Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

5

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/04/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Aros Bus Aps
By: Viby
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 300.00 DKK / Højeste bud: 500.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Datoen angivet i bekendtgørelsen pkt. V.2.1) er datoen for den tidligste mulige prisregulering.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Trafikselskabet følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Tillægget til kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået et tillæg til kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået et tillæg til kontrakten, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at indgå tillæg til kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1)

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/04/2022

Send til en kollega

0.047