23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 093-255427
Offentliggjort
13.05.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fællesindkøb Midt

Specialkørsel (ad hoc kørsel) for Odder Kommune


Fællesindkøb Midt

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Midt
Postadresse: Rådhustorvet 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Heidi Backmann Jensen
E-mail: hbaj@fikm.dk
Telefon: +45 76292025
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fikm.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d219b9a1-a648-43d0-a628-2a9612bf193b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d219b9a1-a648-43d0-a628-2a9612bf193b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d219b9a1-a648-43d0-a628-2a9612bf193b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Specialkørsel (ad hoc kørsel) for Odder Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører kørsel af de af ordregivers borgere, der er bevilliget specialkørsel i henhold til relevant lovhjemmel. Der vil derfor være tale om borgere, som har brug for kørsel, da de på grund af en fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne ikke selv er i stand til at køre bil, gå eller tage offentlig transport til tilbuddene. Kørslen består primært af ad-hoc kørsel, af børn, unge, voksne og ældre borgere i ikke faste ruter. Kørslen finder som udgangspunkt sted på hverdage i tidsrummet kl. 08.00-16.00 hele året rundt, men der kan i meget begrænset omfang forekomme kørsler uden for dette tidsrum. Tilbudsgiveren skal forvente, at mange af borgerne vil have brug for hjælp til at komme imellem kantsten og afhentnings-/afleveringsstedet, og dermed fx skal følges til/fra hoveddøren og til/fra venteværelset, ligesom at en stor del af borgerne vil benytte rollator eller kørestol.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Odder Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører kørsel af de af ordregivers borgere, der er bevilliget specialkørsel i henhold til relevant lovhjemmel. Der vil derfor være tale om borgere, som har brug for kørsel, da de på grund af en fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne ikke selv er i stand til at køre bil, gå eller tage offentlig transport til tilbuddene. Kørslen består primært af ad-hoc kørsel, af børn, unge, voksne og ældre borgere i ikke faste ruter. Kørslen finder som udgangspunkt sted på hverdage i tidsrummet kl. 08.00-16.00 hele året rundt, men der kan i meget begrænset omfang forekomme kørsler uden for dette tidsrum. Tilbudsgiveren skal forvente, at mange af borgerne vil have brug for hjælp til at komme imellem kantsten og afhentnings-/afleveringsstedet, og dermed fx skal følges til/fra hoveddøren og til/fra venteværelset, ligesom at en stor del af borgerne vil benytte rollator eller kørestol.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2022
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være i besiddelse af

Enten:

o Gyldig tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i henhold til lov nr. 1538 af 19.12.2017 eller kunne fremvise bindende tilsagn om opnåelse af en sådan tilladelse

Eller:

o Gyldig fællesskabstilladelse i henhold til LBK nr. 1050 af 12.11.2012, eller kunne fremvise bindende tilsagn om opnåelse af en sådan tilladelse.

Eller:

o Gyldig taxatilladelse efter LBK nr. 107 af 30.01.2013 eller Lov nr. 1538 af 19.12.2017 eller kunne fremvise bindende tilsagn om opnåelse af en sådan tilladelse.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver har relevant erfaring inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindst én sammenlignelig reference. Med en sammenlignelig reference forstås aftaler vedrørende visiteret kørsel af unge og voksne i et kørselsmønster, der ikke er præget af fast kørsel.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/06/2022
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Opgavemængde:

Genoptræning efter Sundhedsloven og træning efter Serviceloven: ca. 60 borgere pr. måned, og i alt ca. 480 kørsler pr. måned, svarende til anslået 16.300 kørsler i aftaleperioden og maksimalt 20.000 kørsler i aftaleperioden.

Kørsel af borgere til afprøvning af hjælpemidler: Anslået DKK 40.000,- årligt, svarende til anslået 113.500 DKK i aftaleperioden og maksimalt 142.000 DKK i aftaleperioden.

Kørsel af borgere til alment praktiserende læge: ca. 70-110 kørsler, dvs. i alt mellem 140-220 ture med en borger pr. måned, svarende til anslået 7.500 ture i aftaleperioden og maksimalt 9.350 ture i aftaleperioden.

Kørsel af borgere til speciallæge: ca. 7-14 borgere, dvs. i alt mellem 14-28 ture med en borger pr. måned, svarende til anslået 900 ture i aftaleperioden og maksimalt 1.100 ture i aftaleperioden.

Sygetransport til og fra skole: ca. 10-15 børn og unge om året, svarende til anslået 40 børn og unge i aftaleperioden og maksimalt 50 børn i aftaleperioden.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2022

Send til en kollega

0.078