23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 101-280907
Offentliggjort
25.05.2022
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Esbjerg Kommune

Vindere

(25.05.2022)
HB-Care A/S
Bagsværd

Aftale på specialkørsel samt læge- og genoptræningskørsel


Esbjerg Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Munk Vækild
E-mail: dij1@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161448
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Aftale på specialkørsel samt læge- og genoptræningskørsel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000 Vejtransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aftalen omfatter befordring af borgere i alderen fra 0 år og opefter, som ikke er i stand til at anvende offentlige befordringsmidler, samt befordring af borgere til genoptræning, læge- og speciallæge.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60120000 Taxikørsel
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver er planmæssigt i gang med nyt udbud på området. I den tekniske dialog er det dog blevet klart, at der er lang leveringstid på køretøjer til aftalen, hvorfor begge de til dialogen inviterede tilbudsgivere bad om en implementeringsperiode på min. 6 måneder. For at kunne imødekomme dette, har ordregiver til hensigt at indgå en midlertidig aftale med eksisterende leverandør, HB-Care i perioden 01.01.2023 til og med 30.04.2023.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser
Forklaring:

Ordregiver er planmæssigt i gang med nyt udbud på området. I den tekniske dialog er det dog blevet klart, at der er lang leveringstid på køretøjer til aftalen, hvorfor begge de til dialogen inviterede tilbudsgivere bad om en implementeringsperiode på min. 6 måneder. Ordregiver vil gerne imødekomme deres ønske, men er så nødsaget til at anvende bestemmelsen i udbudslovens § 80, stk. 5 til at indgå en aftale med nuværende leverandør for perioden 01.01.2023 til og med 30.04.2023, idet krigen i Ukraine og konsekvenserne af covid-19s betydning for anskaffelsen af køretøjer, ikke var til at forudse for ordregiver. Dette tvinger ordregiver til at indgå en midlertidig aftale, da det kun er nuværende tilbudsgiver, som har det fornødne antal køretøjer til at kunne løfte opgaven uden den efterspurgte implementeringsperiode. Ordregiver er i gang med et nyt udbud med aftalestart 01.05.2023 og som giver tilbudsgiverne min. 6 måneders implementeringsperiode.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
29/04/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: HB-Care A/S
By: Bagsværd
NUTS-kode: DK0 Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2022

Send til en kollega

0.047