23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 118-332963
Offentliggjort
21.06.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Greve Kommune

Invitation til markedsdialog om udbud af visiteret kørsel i Greve Kommune


Greve Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
CVR-nummer: 44023911
Postadresse: Rådhusholmen 10
By: Greve
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Torp Steffensen
E-mail: lat@greve.dk
Telefon: +45 43979008
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.greve.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193861
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=334575&B=GREVE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Invitation til markedsdialog om udbud af visiteret kørsel i Greve Kommune.

Sagsnr.: 22-008246
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Greve Kommune afholder markedsdialog forud for udbud af rammeaftale på området for visiteret kørsel. Udbud af visiteret kørsel, omfatter kørsel af borgere der er af forskellige grunde er visiteret til kørsel af Greve Kommune. Kommunens nuværende aftale udløber med udgangen af juli 2023, hvorefter kommunen forventer at indgå ny aftale.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Greve Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Greve Kommune afholder markedsdialog forud for udbud af rammeaftale på området for visiteret kørsel. Udbud af visiteret kørsel, omfatter kørsel af borgere der er af forskellige grunde, er visiteret til kørsel af Greve Kommune. Kommunens aftale udløber med udgangen af juli 2023, hvorefter kommunen forventer at indgå ny aftale. Områderne under aftalen er planlagt til at vedrøre; Almen skolekørsel, Svømmekørsel, Kørsel til specialskoler og dagbehandlingstilbud for børn, Kørsel til læger og speciallæger, Kørsel til genoptræning, Kørsel af handicappede voksne til beskyttet beskæftigelses- og aktivitets- og samværstilbud mv., Kørsel ifm. Beskæftigelse og aktivering for ikke-forsikrede og Dagcenter-/Daghjemskørsel.

Formålet med markedsdialogen er at få leverandørernes input til det kommende udbud, herunder; Drøftelse af kørselstyper og mulig opdeling af delaftaler, Drøftelse af faktorer som kan sikre en robust kørselsaftale, Relevante og proportionelle krav til opgaveførelse, Drøftelse af omkostningsdrivere, prismodel og incitamenter for leverandører, Det gode samarbejde med Greve Kommune.

Greve Kommune ønsker at tale med et repræsentativt udsnit af leverandørmarkedet for at få forskellige perspektiver på tilrettelæggelse af udbudsproces og udbudsmateriale. Derfor forbeholder Greve Kommune sig retten til at udvælge 3-4 virksomheder blandt de interesserede. Efter endt markedsdialog vil der af hensyn til ligebehandling blive lagt et referat fra møderne på www.greve.dk/erhverv.

Såfremt en virksomhed ønsker at deltage i markedsdialogen som forventes at vare 1.5 time, skriv da til udbudskonsulent Lars Torp Steffensen på lat@greve.dk senest 8. juli 2022 Markedsdialogen vil foregå enten på Greve Rådhus eller online i perioden 10.-12. august 2023 efter nærmere aftale. Oplys om virksomhed og kontaktperson i henvendelsen.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
10/01/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/06/2022

Send til en kollega

0.062