23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 127-360781
Offentliggjort
05.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Rammeaftaler om levering af løfte-, træk og surringsmateriel, sikrings- og nedfiringsudstyr samt trosser, liner og tovværk


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikkel Kurtzmann Hansen
E-mail: mikh@kammeradvokaten.dk
Telefon: +45 33152010
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=320552&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=320552&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftaler om levering af løfte-, træk og surringsmateriel, sikrings- og nedfiringsudstyr samt trosser, liner og tovværk.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI ønsker at indgå følgende 3 delaftaler:

1) Delaftale 1 om løfte-, træk og surringsmateriel, jf. nærmere herom i bilag A til delaftale 1;

2) Delaftale 2 om faldsikrings-, nedfirings- og evakueringsudstyr, jf. nærmere herom i bilag A til delaftale 2;

3) Delaftale 3 om trosser, liner og tovværk, jf. nærmere herom i bilag A til delaftale 3.

Tilbudsgiveren kan afgive tilbud på alle, nogle eller enkelte delaftaler. En tilbudsgiver kan således godt vinde flere delaftaler og derved blive tildelt en separat rammeaftale under de pågældende delaftaler.

Det bemærkes, at der vil blive gennemført brugertests i forbindelse med evalueringen af delaftale 2, og som del af tilbud angående delaftale 2, skal tilbudsgiveren derfor indlevere testmateriale, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 7.1.2.1.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 84 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af løfte-, træk og surringsmateriel

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19720000 Syntetiske fibre
19730000 Kunstfibre
34900000 Diverse transportudstyr og reservedele
34930000 Maritimt udstyr
35100000 Nød- og sikkerhedsudstyr
35110000 Brandbekæmpelses-, rednings- og sikkerhedsudstyr
35800000 Personlig udrustning og støtteudstyr
35820000 Støtteudstyr
39540000 Diverse reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer
39541000 Tovværk, reb, bindegarn og netstoffer
39541100 Sejlgarn, reb og tovværk
39541220 Løftestropper
42400000 Løfte- og håndteringsudstyr samt dele dertil
42410000 Løfte- og håndteringsudstyr
42419000 Dele til løfte- og håndteringsudstyr
44300000 Kabler, tråd og hermed beslægtede varer
44317000 Stropper af jern eller stål
44320000 Kabler og hermed beslægtede produkter
44500000 Værktøj låse, nøgler, hængsler, befæstelseselementer, kæder og fjedre
44530000 Fastgørelsesanordninger
44540000 Kæde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Materiellet anvendes indenfor områderne løft, træk og surring (LTS). Løftemateriel anvendes i forbindelse med løfteopgaver udført med kraner og lignende. Trækmateriel anvendes til brug på Forsvarets køretøjer ved flotbringning og bjærgning, dette er grej der i nogle tilfælde er specielt fremstillet til Forsvaret. Surringsmateriel anvendes ved transport af forsvarets gods på land, til vands samt i luften.

Materiellet anvendes på samtlige af forsvarets etablissementer inden for kongeriget Danmark, herunder Færøerne og Grønland.

Formålet med denne rammeaftale er at sikre Forsvarets fortsatte drift inden for LTS-området, da materiellet benyttes i alle dele og ved alle enheder i forsvaret. Forsvaret har et behov for at kunne rekvirere LTS-materiel samt rådgivning og vejledning i forbindelse med valg og anvendelse af LTS-materiel for at sikre den korrekte løsning af eksisterende og fremtidige opgaver. Ydermere er det vigtigt at kunne få hurtig genforsyning og levering i forbindelse med nationalt beredskab. Rammeaftalen indeholder muligheden for at få gennemført lovpligtige eftersyn, service og reparation af materiel samt certificering/recertificering af samme. Derudover skal aftalen indeholde mulighed for uddannelse af forsvarets faglige personel i eftersyn og service samt anvendelse af materiellet, således at dette personel kan autoriseres til certificering og re-certificering af forsvarets LTS-materiel i missioner uden for de danske grænser.

Det er hensigten med rammeaftalen, at leverandøren til stadighed tilstræber at levere Forsvaret produkter med lavest muligt egenvægt, så belastningen af Forsvarets personel minimeres mest muligt ved arbejde med materiellet. Dette indbefatter, at leverandøren altid leverer produkter sammensat med så få enkeltdele som muligt.

Endelig er det af høj prioritet for FMI, at materiellet kan leveres hurtigt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale om faldsikrings-, nedfirings-, og evakueringsudstyr

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35100000 Nød- og sikkerhedsudstyr
35110000 Brandbekæmpelses-, rednings- og sikkerhedsudstyr
35800000 Personlig udrustning og støtteudstyr
35820000 Støtteudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Materiellet anvendes indenfor områderne faldsikring-, nedfirings-, og evakueringsudstyr (FNE). Materiellet anvendes af alle Forsvarets myndigheder. Faldsikring anvendes til at sikre ansatte i Forsvaret, som arbejder midlertidigt i en højde af over 2m fra jorden, og hvor forholdene ikke gør det muligt at anvende platform, stige, stillads, rækværk eller personlift til sikring. FNE-udstyret skal sikre personer, der arbejder på hhv. luftfartøjer, køretøjer, skibe, bygninger, antennemaster og arbejdsplatforme. Sikringen kan både være med sele, personelkurv eller lignende. Nedfiring anvendes til nedfiring fra helikopter samt høje objekter herunder bygninger, siloer, tankanlæg, kystradar master, øvrige master/antenner mv. med rappelleudstyr og mobile ankerpunkter. Evakueringsudstyr anvendes ved nedfiring og redning af tilskadekommet personel.

Materiellet anvendes på samtlige af forsvarets etablissementer inden for kongeriget Danmark, herunder Færøerne og Grønland.

Formålet med denne anskaffelse er at sikre forsvarets fortsatte drift inden for FNE-området, da materiellet benyttes i alle dele og ved alle enheder i Forsvaret. Ydermere er det vigtigt at kunne få hurtig genforsyning og levering i forbindelse med nationalt beredskab. Rammeaftalen indeholder muligheden for at få gennemført lovpligtige eftersyn, service og reparation af materiel samt certificering/recertificering af samme. Derudover skal aftalen indeholde mulighed for uddannelse af forsvarets faglige personel i eftersyn og service samt anvendelse af materiellet, således at dette personel kan autoriseres til certificering og re- certificering af forsvarets FNE-materiel i missioner uden for de danske grænser.

Det er hensigten med rammeaftalen, at leverandøren til stadighed tilstræber at levere Forsvaret produkter med lavest muligt egenvægt, således at belastningen, af Forsvarets personel minimeres mest muligt, ved arbejde med materiellet. Dette indbefatter at leverandøren altid leverer produkter sammensat med så få enkeltdele som muligt.

Endelig er det af høj prioritet for FMI, at materiellet kan leveres hurtigt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af løfte-, træk og surringsmateriel, sikrings- og nedfiringsudstyr samt trosser, liner og tovværk

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
19720000 Syntetiske fibre
19730000 Kunstfibre
34900000 Diverse transportudstyr og reservedele
34930000 Maritimt udstyr
35110000 Brandbekæmpelses-, rednings- og sikkerhedsudstyr
35800000 Personlig udrustning og støtteudstyr
35820000 Støtteudstyr
39540000 Diverse reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer
39541000 Tovværk, reb, bindegarn og netstoffer
39541100 Sejlgarn, reb og tovværk
39541220 Løftestropper
42400000 Løfte- og håndteringsudstyr samt dele dertil
42410000 Løfte- og håndteringsudstyr
42419000 Dele til løfte- og håndteringsudstyr
44300000 Kabler, tråd og hermed beslægtede varer
44317000 Stropper af jern eller stål
44320000 Kabler og hermed beslægtede produkter
44500000 Værktøj låse, nøgler, hængsler, befæstelseselementer, kæder og fjedre
44530000 Fastgørelsesanordninger
44540000 Kæde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Materiellet anvendes indenfor områderne trosser, liner og tovværk (TLT).

Materiellet anvendes på samtlige af forsvarets etablissementer inden for kongeriget Danmark, herunder Færøerne og Grønland.

Formålet med denne rammeaftale er at sikre Forsvarets fortsatte drift inden for TLT-området, da materiellet benyttes i alle dele og ved alle enheder i forsvaret. Forsvaret har et behov for at kunne rekvirere TLT-materiel samt rådgivning og vejledning i forbindelse med valg og anvendelse af TLT-materiel forat sikre den korrekte løsning af eksisterende og fremtidige opgaver. Ydermere er det vigtigt at kunne få hurtiggenforsyning og levering i forbindelse med nationalt beredskab. Rammeaftalen indeholder muligheden for at få gennemført lovpligtige eftersyn, service og reparation af materiel samt certificering/recertificering af samme.

Det er hensigten med rammeaftalen, at Leverandøren til stadighed tilstræber at levere Forsvaret produkter med lavest muligt egenvægt, således at belastningen, af Forsvarets personel minimeres mest muligt, ved arbejde med materiellet. Dette indbefatter at Leverandøren altid leverer produkter sammensat med så få enkelt dele som muligt.

Endelig er det af høj prioritet for FMI, at materiellet kan leveres hurtigt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/08/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/08/2022
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Vedrørende pkt. II.1.5): Delaftale 1's samlede anslåede værdi er kr. 48 mio., mens delaftale 1's maksimale værdi er kr. 72 mio. Delaftale 2's samlede anslåede værdi er kr. 24 mio., mens delaftale 2's maksimale værdi er kr. 36 mio. Delaftale 3's samlede anslåede værdi er kr. 12 mio., mens delaftale 3's maksimale værdi er kr. 18 mio. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalernes endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalernes værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

Usikkerheden om rammeaftalernes endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om Forsvarets operative behov i rammeaftalernes løbetid, herunder særligt hvad angår specifikke indsættelser i missionsområder, som ikke kan forudsiges præcist for hele rammeaftalernes løbetid. Skiftende operative behov i forhold til den nuværende situation kan således medføre et væsentlig større forbrug på aftalerne, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. FMI kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde.

Tilbudsgiver, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig i det digitale udbudssystem. ESPD’et skal udfyldes og indgives via det digitale udbudssystem i overensstemmelse med de instrukser, der følger af systemet. ESPD’et skal være underskrevet af den støttende enhed. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning (konsortier), skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den deltager, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument.

Tilbudsgiver kan indsende et ESPD for hver enkelt delaftale.

Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens §§ 151-155.

FMI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

FMI yder ikke honorar til deltagerne i udbuddet.

Se yderligere oplysninger i dokumentet "Supplerende oplysninger til udbudsbekendtgørelse", som er tilgængeligt på det digitale udbudssystem, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. I.3.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk, skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af Kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2022

Send til en kollega

0.047