23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 131-373562
Offentliggjort
11.07.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Rigspolitiet

Markedshøring i forbindelse med udbud af autotransportydelser


Rigspolitiet

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Anton Hammershøy
E-mail: AHA113@politi.dk
Telefon: +45 20534667
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.politi.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=335547&B=RIGSPOLITIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedshøring i forbindelse med udbud af autotransportydelser

Sagsnr.: 2022-102391
II.1.2) Hoved-CPV-kode
63000000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rigspolitiet ønsker at indgå i en dialog med markedet i forbindelse med udformningen af udbudsmaterialet til et kommende udbud af autotransportydelser til Dansk Politi.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63712000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rigspolitiet ønsker at indgå i en dialog med markedet i forbindelse med udformningen af udbudsmaterialet til et kommende udbud af autotransportydelser til Dansk Politi. På baggrund af nærværende vejledende forhåndsmeddelelse opfordrer Rigspolitiet hermed relevante markedsaktører til at deltage i markedshøringen.

Udbuddet omfatter rekvirering af assistance til autotransport og opgaverne omfatter diverse transportopgaver/autohjælp af køretøjer, herunder bl.a. bugsering og/eller bjærgning af køretøjer.

Dialogen omfatter en markedshøring af dele af udbudsmaterialet. Formålet med høringen er at få en tilbagemelding fra markedet i forhold til dele af udbudsmaterialets indhold og vilkår.

Eventuelle bemærkninger til høringsmaterialet bedes indsættes i de pågældende dokumenter med track-changes og kommentarer.

Fristen for at afgive bemærkninger til materialet er mandag den 8. august 2022. Bemærkningerne bedes sendes til Jan Mikkelsen Svane på JMI006@politi.dk.

Rigspolitiet gør opmærksom på, at høringsmaterialet er et udkast og foreligger ikke i endelig form. Materialet vil eventuelt blive tilpasset i det endelige offentliggjorte udbudsmateriale og der tages forbehold for ændringer i både indhold og form.

Rigspolitiet er ikke forpligtet til at følge specifikke forslag og ideer fremkommet under høringen. Dialogen vil ikke på nogen måde være bindende for Rigspolitiet i forhold til udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale, ligesom høringsmaterialet og det afgivne høringssvar ikke kan lægges til grund i fortolkningen af det endelige offentliggjorte udbudsmateriale.

Der henvises til punkt V1.2) for yderligere oplysninger.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/09/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Høringsmaterialet tilgås via Rigspolitiets elektroniske udbudssystem (EU-Supply) på hjemmesiden https://eu.eu-supply.com. For at få adgang til materialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail: dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

En eventuel deltagelse i høringen har ingen betydning for aktørens muligheder for deltagelse i det efterfølgende udbud.

Opmærksomheden henledes på, at Rigspolitiet som offentlig myndighed er omfattet af reglerne om aktindsigt. Uanset aktørers eventuelle angivelser om fortrolighed mv. vil Rigspolitiet kunne være forpligtet til at giveaktindsigt i det omfang, der følger af reglerne herfor.

Rigspolitiet forventer at offentliggøre udbuddet ultimo august 2022. Kontraktstart vil forventeligt være den 1. november 2022. Der gøres opmærksom på, at der alene er tale om estimerede tidspunkter.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2022

Send til en kollega

0.062