23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 136-388255
Offentliggjort
18.07.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

4023239 - Udbud af reservedele samt reparations- og vedligeholdelsesydelser til Forsvarets køretøjer


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: KAPS - Fahad Anjum
E-mail: FAAN@KAMMERADVOKATEN.DK
Telefon: +45 31689477
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=337003&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

4023239 - Udbud af reservedele samt reparations- og vedligeholdelsesydelser til Forsvarets køretøjer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34330000 Reservedele til lastbiler, varebiler og personbiler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (herefter FMI) forbereder udbud af flere rammeaftaler angående (1) reservedele til Forsvarets vejkøretøjer under 3.500 kg (2) reparations- og vedligeholdelsesydelser til disse køretøjer samt (3) reservedele, specialværktøj og diagnostiske instrumenter/licenser til taktiske Mercedes-Benz køretøjer

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34320000 Mekaniske reservedele, undtagen motorer og motordele
34351100 Dæk til biler
34352100 Dæk til lastbiler
50100000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende køretøjer og beslægtet udstyr
50110000 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer og beslægtet udstyr
50112000 Reparation og vedligeholdelse af biler
50114000 Reparation og vedligeholdelse af lastbiler
50116000 Vedligeholdelse og reparation af specielle dele til køretøjer
50116200 Reparation og vedligeholdelse af bilbremser og dele hertil
50116300 Reparation og vedligeholdelse af gearkasser til køretøjer
50116400 Reparation og vedligeholdelse af transmissionssystemer til køretøjer
50116500 Reparation af dæk, herunder montering og afbalancering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

FMI har på nuværende tidspunkt to forskellige rammeaftaler, som udløber tidsforskudt. FMI overvejer at udbyde anskaffelserne ved tre særskilte rammeaftaler fremadrettet:

1.Rammeaftale vedrørende reservedele til Forsvarets vejkøretøjer under 3.500 kg, inklusiv levering til dele af forsvarets garnisoner.

2.Rammeaftale vedrørende reparations- og vedligeholdelsesydelser, inkl. reservedele, til Forsvarets vejkøretøjer under 3.500 kg, inklusiv hente og bringe ordning.

3.Rammeaftale angående reservedele, specialværktøj og diagnostiske instrumenter/licenser til Mercedes-Benz køretøjer

Den første og tredje rammeaftale vil således udelukkende vedrøre levering af varer, hvorimod den anden rammeaftale vil omfatte både varer og tjenesteydelser. FMI overvejer desuden at slå den første og tredje rammeaftale sammen i én, ligesom FMI overvejer at opdele disse rammeaftaler i flere delaftaler.

Som en del af forberedelsen ønsker FMI med denne RFI (markedsundersøgelse) at indhente oplysninger om markedet fra branchens relevante virksomheder. Oplysningerne vil udgøre et væsentligt bidrag til tilrettelæggelsen af den samlede udbudsproces og -struktur, ligesom oplysningerne konkret vil blive nyttiggjort ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

Formålet med indhentelsen af oplysningerne i denne markedsundersøgelse er således at afdække, hvordan FMI opnår de bedst mulige tilbud, og hvordan de bedst mulige kontrakter kan arrangeres for FMI og FMI’s kommende leverandør. Herunder ønskes det afdækket, hvorvidt det vil være mest hensigtsmæssigt at udbyde én eller flere rammeaftaler.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Datoen nævnt i II.3) er kun vejledende, da FMI på nuværende tidspunkt ikke kender den specifikke dato for udbuddets/udbuddenes offentliggørelse

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/11/2022

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

FMI har udarbejdet en række spørgsmål (RFI), som interesserede leverandører anmodes om at besvare. FMI har udarbejdet en svarskabelon, som leverandørerne i den forbindelse bedes udfylde. Svarskabelonen kan findes på den digitale udbudssag, jf. linket i afsnit I.3.

Leverandører, som ønsker at besvare FMIs spørgsmål, skal først logge ind på det digitale udbudssystem. Har du ikke et login, skal du først registrere dig online. En vejledning for leverandører kan findes her: https://eu.eu-supply.com/img/brandings/ka_quickguide.pdf

Log ind i systemet og klik på ”Acceptér”. Ved at acceptere får du under "Dokumenter" adgang til svarskabelonen med FMI's spørgsmål, du modtager notifikationer og vil kunne uploade den udfyldte svarskabelon.

Svarskabelonen bedes uploadet via beskedmodulet på den digitale udbudssag senest den 17. august 2022, kl. 16:00.

Spørgsmål til forhåndsmeddelelsen, det forventede udbud eller de af FMI udarbejdede spørgsmål mv. bedes ligeledes stillet på den digitale udbudssag, jf. linket i afsnit I.3, senest den 05. august 2022, kl. 16.00.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2022

Send til en kollega

0.031