23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 148-422847
Offentliggjort
03.08.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Rudersdal Kommune

Afmærkningsmateriel og skilte


Rudersdal Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Øverødvej 2
By: Holte
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Søgaard
E-mail: thsp@rudersdal.dk
Telefon: +45 72682757
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f4a2e36d-9cb3-4c6a-8fa8-ddf1831bdcca/homepage
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Øverødvej 2
By: Holte
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Søgaard
E-mail: thsp@rudersdal.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f4a2e36d-9cb3-4c6a-8fa8-ddf1831bdcca/homepage
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
CVR-nummer: 19438414
Postadresse: Bernstorffsvej 161
By: Gentofte
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2820
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Sandvig Gonzalez Dinamarca
E-mail: msgd@gentofte.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f4a2e36d-9cb3-4c6a-8fa8-ddf1831bdcca/homepage
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
CVR-nummer: 62761113
Postadresse: Rådhus Allé 7
By: Søborg
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Sjørring Johansen
E-mail: henjoh@gladsaxe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f4a2e36d-9cb3-4c6a-8fa8-ddf1831bdcca/homepage
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
CVR-nummer: 70960516
Postadresse: Slotsmarken 13
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2970
Land: Danmark
Kontaktperson: Jacob Gulstad
E-mail: jagu@horsholm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f4a2e36d-9cb3-4c6a-8fa8-ddf1831bdcca/homepage
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
CVR-nummer: 11715311
Postadresse: Toftebæksvej 12
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Kjeld Jensen
E-mail: KJELJ@ltk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f4a2e36d-9cb3-4c6a-8fa8-ddf1831bdcca/homepage
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f4a2e36d-9cb3-4c6a-8fa8-ddf1831bdcca/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f4a2e36d-9cb3-4c6a-8fa8-ddf1831bdcca/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f4a2e36d-9cb3-4c6a-8fa8-ddf1831bdcca/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Afmærkningsmateriel og skilte

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af afmærkningsmateriel og skilte til Rudersdal, Hørsholm, Gentofte, Gladsaxe, og Lyngby-Taarbæk Kommuner, til anvendelse på kommunernes vej-og parkområder.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

DK012 - Københavns omegn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af afmærkningsmateriel og skilte til Rudersdal, Hørsholm, Gentofte, Gladsaxe, og Lyngby-Taarbæk Kommuner, til anvendelse på kommunernes vej-og parkområder.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneders option

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

• Optagelse i CVR-registret (ESPD Del IV A, punkt 2)

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

• Årlig generel omsætning på mindst 1.200.000 DKK i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår (ESPD Del IV B, punkt 3)

• Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår på mindst 300.000 DKK (ESPD Del IV B, punkt 8)

• Bevis for forsikringsmæssig dækning af sit produkt-, person- og erhvervsansvar i et af Finanstilsynet anerkendt forsikringsselskab dækkende tings- og personskader på en forsikringssum på minimum kr. 10 mio. pr. skadesbegivenhed (ESPD Del IV B, punkt 7)

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

• Liste med mindst 3 relevante leverancer af afmærkningsmateriel og skilte til offentlige myndigheder inden for de seneste 3 år (ESPD Del IV C, punkt 2)

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 112-254592
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/08/2022
Tidspunkt: 08:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudgivere kan ikke overvære åbningen af tilbud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

forventes genudbudt efter 4 år

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/07/2022

Send til en kollega

0.047